Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, 2021
18.4 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 28 Νοεμβρίου χιονοθύελλα προκαλεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Αθήνα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1917.... Χιονοθύελλα προκαλεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην Αθήνα. Οι δρόμοι έχουν κλείσει και η μεταφορά καυσόξυλων από το Τατόι για τις ανάγκες του...

Επικουρική ασφάλιση: Ποιοι και πότε υπάγονται στο νέο ταμείο – Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις

Αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αλλαγή του συστήματος επικουρικής ασφάλισης.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2022 ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης» (Τ.Ε.Κ.Α.), το οποίο θα λειτουργεί με ατομικό ασφαλιστικό λογαριασμό για κάθε ασφαλισμένο, όπου θα κατευθύνονται οι εισφορές του.

Στην ασφάλιση του νέου Ταμείου, υπάγονται:

  1. Υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης Ιανουαρίου 2022 και μετά ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).
  2. Προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, από την 1η Ιανουαρίου 2023:- Οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης. Ιανουαρίου 1987 (35άρηδες).Από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του νέου Ταμείου παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.– Εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου:

α) οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί,

β) τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και

γ) τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.

Χρόνος ασφάλισης

Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) είναι:

α) ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου και εφεξής,

β) ο χρόνος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και

γ) ο χρόνος αναγνώρισης ασφάλισης

Ειδικά για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, προβλέπεται ότι πρόσωπα τα οποία έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους και για τα οποία επήλθε λόγος διακοπής στην ασφάλιση, αναγόμενος στην απώλεια της ασφαλιστέας ιδιότητας, μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στο Ταμείο. Το δικαίωμα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης δύναται να ασκηθεί εντός έξι μηνών από τη διακοπή της ασφάλισης και περισσότερες από μία φορές.

Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης και ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί, δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά τα τρία έτη.

Κατά το διάστημα της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν μηνιαίως την εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, υπολογιζόμενη επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο µισθό υπαλλήλων, όπως εκάστοτε ισχύει.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι μπορούν να καταβάλλουν εισφορές, και για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την απώλεια της ασφαλιστέας ιδιότητας έως την άσκηση του δικαιώματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

Η διακοπή της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται με αίτηση του ασφαλισμένου από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της.

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης και εισφορές

Οι ασφαλισμένοι του νέου Ταμείου, που έχουν συμπληρώσει σε αυτό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον δώδεκα ετών μπορούν να καταβάλουν εφάπαξ το σύνολο των εισφορών που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που υπολείπεται, προκειμένου να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης 15 ετών.

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του Ταμείου καταβάλλουν για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης εισφορά ίση με το ύψος της συνολικής εισφοράς επικουρικής σύνταξης εργοδότη και εργαζομένου, όπως διαμορφώνεται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, επί των ασφαλιστέων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης.

Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του Ταμείου καταβάλλουν για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης την ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις

Αυξημένες έως και 68% θα είναι οι επικουρικές συντάξεις με το νέο σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση.

Τα παραδείγματα των συντάξεων υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη απασχόληση

και τις δημογραφικές προβολές της EUROSTAT που αφορούν στην εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής.

Ειδικότερα:

– Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 850 ευρώ και 30 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 170,97 ευρώ αντί 124,60 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 188,35 ευρώ αντί 137,27 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 202,16 ευρώ αντί 147,33 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

– Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 857 ευρώ και 35 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 217,28 ευρώ αντί 150,47 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 239,37 ευρώ αντί 165,78 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 256,92 ευρώ αντί 177, 93 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

– Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 857 ευρώ και 40 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 270,96 ευρώ αντί 178, 07 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 298,52 ευρώ αντί 196,18 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 320,40 ευρώ αντί 210,57 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

– Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 1.500 ευρώ με 30 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 299,19 ευρώ αντί 218,05 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 329,62 ευρώ αντί 240,22 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 353,78 ευρώ αντί 257,83 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

– Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 1.500 ευρώ με 35 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 380,23 ευρώ αντί 263,33 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 418,90 ευρώ αντί 290,11 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 449,61 ευρώ αντί 311,37 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

– Για εργαζόμενο με μέσο μισθό 1.500 ευρώ με 40 έτη ασφάλισης:

Σε ηλικία 62 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 474,18 ευρώ αντί 311,63 που παίρνει σήμερα

Σε ηλικία 65 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 522,41 ευρώ αντί 343,32 σήμερα

Σε ηλικία 67 ετών θα λάβει με το νέο καθεστώς 560,70 ευρώ αντί 368,49 ευρώ που λαμβάνει σήμερα.

Ο αντίλογος

Για εφαρμογή του συστήματος ασφαλιστικού συστήματος «Πινοσέτ», κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση και χαρακτηρίζει “αντιμεταρρύθμιση” το υπό προώθηση νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι:

  • Αναιρεί τον χαρακτήρα του δημόσιου κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος και τον διανεμητικό του χαρακτήρα και καταλύει την βασική αρχή της «αλληλεγγύης των γενεών».
  • Πρόκειται για βίαιη αναδιανομή προς όφελος λίγων και ισχυρών ιδιωτικών συμφερόντων, εις βάρος των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργαζομένων, καθώς και των νέων, που καταδικάζονται σε εργασιακή και ασφαλιστική επισφάλεια.
  • Εν μέσω πανδημίας και βαθιάς κρίσης, πλήττει το δημόσιο συμφέρον και επιβαρύνει τους φορολογούμενους με το τεράστιο κόστος της μετάβασης δεκάδων δις ευρώ, προκειμένου να παραχωρήσει την επικουρική ασφάλιση και να εξασφαλίσει τεράστια κέρδη σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, αποστερώντας τους πόρους του Προϋπολογισμού από τη στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων, της πραγματικής οικονομίας και του Κοινωνικού κράτους.
  • Ανοίγει την πόρτα για μελλοντική συνολική ασφαλιστική αναδιάρθρωση με την γενικευμένη εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Παγώνη: Δεδομένη η 4η δόση

Στη νέα παραλλαγή Όμικρον, στο ενδεχόμενο ενός νέου lockdown, στην 4η δόση αλλά και στην ανάγκη να συνεχιστεί ο εμβολιασμός, αναφέρθηκε η πρόεδρος της...

Εξαφάνισε τον ιό κατά 99%: Ο γιατρός που έσωσε πάνω από 16 εκατ. ανθρώπους...

Πρώτα άνθρωπος, μετά επιστήμονας Θα μπορούσε να είχε κάνει αμύθητη περιουσία και να είχε αποκτήσει εκατομμύρια δολάρια. Αντί για αυτό, κέρδισε αμέτρητα ευχαριστώ και την...

Αντέδρασε η Ελλάδα στην καμπάνια των Τούρκων;

Προ ημερών δόθηκε μεγάλη έμφαση στην επίσκεψη του υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια στην Τουρκία και συγκεκριμένα στη Σμύρνη, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του...
Κορωνοϊός - "Καλά κρατεί": 1.784 νέα κρούσματα και 39 θάνατοι

Κορωνοϊός: Στους 641 οι διασωληνωμένοι – 5.870 νέα κρούσματα και 82 νέοι θάνατοι

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 5.870, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες...

Νέα Δημοκρατία: Αναβάλλεται το συνέδριο με απόφαση Μητσοτάκη λόγω της μετάλλαξης Όμικρον

Για το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους μετατίθεται λόγω των εξελίξεων με την πανδημία, το 14ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ, το οποίο είχε προγραμματιστεί...
Βόλος: Θάνατος 34χρονης από κορωνοϊό - Τρεις οι νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Βόλος: Πέθανε ανεμβολίαστη μητέρα δύο παιδιών από Κορωνοϊό

Μία γυναίκα, μόλις 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή, τα ξημερώματα, από κορωνοϊό, στην κλινική covid του Νοσοκομείου Βόλου όπου νοσηλευόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες...

Τα μέτρα της Ελλάδας και της ΕΕ για τη νέα παραλλαγή “Όμικρον” από τη...

Τα νέα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αποτροπή του κινδύνου από τη μετάλλαξη που εμφανίστηκε στην Μποτσουάνα ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, αναφορικά...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Πότε θα δοθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Από την Τετάρτη 24 έως και την Tρίτη 30 του μηνός, θα καταβληθούν οι...

Συντάξεις Οκτωβρίου: Το ημερολόγιο των πληρωμών

Από την Παρασκευή έως και την Τετάρτη 29 του μηνός, θα καταβληθούν οι κύριες...

Η ατζέντα των πληρωμών έως τις 31 Αυγούστου

Με την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων, για πρώην μισθωτούς με ΑΜΚΑ...

Χατζηδάκης: Οι επικουρικές συντάξεις των νέων μπορεί να είναι αυξημένες 43% έως και 68%

«Η Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά είναι ουσιαστικά η εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή