Φόβος Θεού, δέος Θεού, μελέτη Θεού

25

Τρία πράγματα φοβούμαι:
τον φθόνο των δαιμόνων·
την δυσωδία των λογισμών·

την αποστροφή του προσώπου του Θεού,
και το τέταρτο: την αισχύνη της ψυχής μου, κατά την ημέρα της κρίσεως.

Διά τρία ζητήματα απορώ:
διά την αγαθότητα του Θεού·
διά την μακροθυμία του Θεού·
διά την ενανθρώπισι του Χριστού,
και το τέταρτο: πως είμεθα πτωχοί πνευματικά έχοντας ένα πλούσιο Πατέρα.

Τρία θέματα μελετώ:
Την αιώνιο Βασιλεία των ουρανών·
την αιώνιο κόλασι·
την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού,
και το τέταρτο: την αποκαραδοκία της κτίσεως (Ρωμ. 8, 19)

Διαβάστε επίσης:  Οσιος Ιωάννης ο Ρώσος – Γιορτή σήμερα 27 Μαΐου