Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

100
άχρηστη πληροφορία, βύδρες,

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

Οι βύδρες κοιμούνται

κρατώντας το χέρι η μία της άλλης.

Διαβάστε επίσης:  Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!