Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

66
άχρηστη πληροφορία, Καμήλα,

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

Ο πρόγονος της σημερινής καμήλας

ζούσε στη… Βόρεια Αμερική.

Διαβάστε επίσης:  Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!