Ημερίδα «Αλήθεια και Ψεύδος στην πλατωνική Πολιτεία»

Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ - Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 στις 3:45 μ.μ. – 8:30 μ.

132
Ημερίδα «Αλήθεια και Ψεύδος στην πλατωνική Πολιτεία»

Ο Πλάτων στην Πολιτεία προχωρά στη διάκριση ανάμεσα σε «ψεύδη στην ψυχή» και «ψεύδη στα λόγια» και στην ενσωμάτωση των δεύτερων στην ιδανική πολιτεία του μέσα από τρεις περιπτώσεις χρήσιμης απάτης.

Διευκρινίζει ότι μόνο οι άρχοντες νομιμοποιούνται να κάνουν χρήση του ψεύδους, όταν πρόκειται για όφελος της πόλης, όπως στην περίπτωση του γενναίου ψεύδους. Η ημερίδα «Αλήθεια και Ψεύδος στην πλατωνική Πολιτεία» έχει ως στόχο να συζητήσει τη φύση και τη λειτουργία του δίπολου αλήθεια και ψεύδος στην Πολιτεία, αλλά και θέσει το ερώτημα αν και κατά πόσο υπάρχει χρήσιμο ψεύδος.

Συμμετέχοντες: Φίλιππος Βασιλόγιαννης (Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ), Θανάσης Γκατζάρας (Ακαδημία Αθηνών), Στέφανος Δημητρίου (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Βασιλική Δημουλά (ΑΠΚΥ), Κωνσταντίνος Ηροδότου (ΚΕΑΕ/EΠοΦι, ΕΚΠΑ), Ξανθίππη Μπουρλογιάννη (Ακαδημία Αθηνών), Ελένη Περδικούρη (Παν. Πατρών), Σπύρος Ράγκος (Παν. Πατρών), Ελένη Κακλαμάνου (ΚΕΑΕ).

Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Η αναγκαιότητα του χρήσιμου ψεύδους στην πλατωνική Πολιτεία» που χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) για το έτος 2018, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Διαβάστε επίσης:  ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 18 Φεβρουαρίου

Πρόγραμμα

15.45–16.20 

Χαιρετισμός – Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Εισαγωγή: Το χρήσιμο ψεύδος στην πλατωνική Πολιτεία – Ελένη Κακλαμάνου

16.20–17.40

Πρώτη συνεδρία – Συντονισμός: Ελένη Περδικούρη

‘Tὸ ἀληθείας ἰδεῖν πεδίον οὗ ἐστιν’ (Φαίδρος, 248b6)’: το πεδίο της αλήθειας και του ψεύδους στην Πολιτεία και τον Πολιτικό του Πλάτωνα” – Στέφανος Δημητρίου

Ψεύδος και Αλήθεια στη Φιλελεύθερη Δημοκρατία – Φίλιππος Βασιλόγιαννης

17.40 -18.10 Διάλειμμα

18.10–20.00

Δεύτερη συνεδρία – Συντονισμός: Σπύρος Ράγκος 

Άγνοια, ψεύδος και επιθυμία στον Γοργία και στην Πολιτεία – Ξανθίππη Μπουρλογιάννη

Διαβαθμίσεις αλήθειας στην Πολιτεία – Θανάσης Γκατζάρας

Ο φαρμακολογικός χαρακτήρας της αλήθειας – Βασιλική Δημουλά

Badiou/Πλάτων: Αλήθεια και Έρωτας – Κωνσταντίνος Ηροδότου

20.00 – 20.30 Συζήτηση – Συμπεράσματα