ΙΣΤΟΡΙΕΣ: «Στρατηγέ! Να συλλάβετε τον Στρατάρχην !»

Έτσι διέταξε ο βασιλεύς Παύλος τον αρχηγό ΓΕΣ στρατηγό Τσακαλώτο, για να αποτρέψει τον Παπάγο να αναμιχθεί στην πολιτική!

109
ΙΣΤΟΡΙΕΣ: «Στρατηγέ! Να συλλάβετε τον Στρατάρχην !»
Κατέβηκε στις εκλογές και κέρδισε την πρώτη θέση

Στις 29 Ιουλίου 1951, πριν από 67 χρόνια, δυο μήνες μετά το αποτυχημένο κίνημα του ΙΔΕΑ, ο Παπάγος ανήγγειλε -χωρίς να πάρει την άδεια του… βασιλιά -την ίδρυση του «Ελληνικού Συναγερμού» με τον οποίο θα κατέβαινε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Του Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη

akontogiannidis@yahoo.gr

Είχε ήδη υποβάλει την παραίτηση του από το στράτευμα και η παρατεταμένη πολιτική κρίση που μάστιζε τη χώρα, τον υποχρέωσε να αναμιχθεί στην πολιτική, αλλά ο βασιλιάς Παύλος, επηρεασμένος από τους μυστικοσυμβούλους του, ήτο αντίθετος και με κάθε μέσο επεδίωκε να τον αποτρέψει.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: «Στρατηγέ! Να συλλάβετε τον Στρατάρχην !»
Ο βασιλεύς Παύλος, που αντέδρασε στην επιθυμία του Παπάγου να πολιτευθεί

Από την στιγμή εκείνη άρχισε να καλλιεργείται μία ανεξήγητη ψυχρότητα μεταξύ τους, που γρήγορα έφτασε στα ακραία σημεία της έχθρας. Οι πολιτικοί αρχηγοί, λέγεται, είχαν ζητήσει από τον πρωθυπουργό Αλέξ. Διομήδη να εισηγηθεί στο βασιλιά «να εμποδίσει τον Παπάγο να αναμιχθεί στην πολιτική» και ότι ο βασιλεύς το έκανε αυτό φοβούμενος ότι μετά τις εκλογές της 9-9-1951 θα επικρατούσε ακυβερνησία και τότε θα καθίστατο αναγκαία η χρησιμοποίηση του Παπάγου.

Σύμφωνα με άλλη πληροφορία, ο Παύλος ζήτησε από τον Παπάγο να ηγηθεί μεταβατικής κυβερνήσεως εξ αιτίας της ακυβερνησίας και αρνήθηκε την πρόταση. Όπως είχε πει ο ίδιος ο βασιλιάς στους αρχηγούς των κομμάτων «δεκατρείς κυβερνήσεις διαδέχθηκαν η μία την άλλη κατά το σύντομο διάστημα της βασιλείας μου αλλά η πατρίς μας ζητεί την ανεπιφύλακτον συνεργασίαν όλων των πολιτικών αρχηγών ώστε δια κοινών αγώνων και προσπαθειών να παρακαμφθούν όλαι αι δυσχέρειαι τας οποίας θεωρώ προσωρινάς». Και τους απείλησε με την λύση οικουμενικής κυβερνήσεως υπό τον Παπάγο, αλλά ο στρατάρχης αρνήθηκε.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: «Στρατηγέ! Να συλλάβετε τον Στρατάρχην !»
Ο Παύλος κοντά στον Στρατό, μετά την κόντρα του με τον Παπάγο

Στα μέσα τα δεκαετίας του ’70, με εντολή του διευθυντού της εφημερίδας που εργαζόμουν, συνάντησα για να πάρω δήλωση για το επεισόδιο Βασιλιά-Παπάγου από τον στρατηγό Θρασύβουλο Τσακαλώτο, στο σαλόνι ξενοδοχείου, στην γωνία των οδών Πανεπιστημίου και Βασ. Σοφίας, όπου σύχναζαν απόστρατοι στρατηγοί. Ιδού τι μου είχε αφηγηθεί, ο στρατηγός Τσακαλώτος, τον οποίο διέταξε ο βασιλιάς Παύλος να συλλάβει τον στρατάρχη Παπάγο, που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο λαό και κυρίως στις Ένοπλες Δυνάμεις.

« Ευρισκόμην εις το Φάληρον με πολιτικά. Ειδοποιήθην να ανέλθω εις τα Ανάκτορα κατόπιν διαταγής του Βασιλέως επειγόντως και χωρίς να ενδυθώ την στρατιωτικήν μου στολήν ως επεβάλλετο. Παρουσιάσθην την 9ην νυκτερινήν. Ευρέθην δια πρώτην φοράν προ ψυχράς συμπεριφοράς των βασιλέων (λόγω της ψυχικής καταστάσεώς των). Ούτε κάν ηγέρθησαν όπως εσυνήθιζον πάντοτε απέναντί μου. Ο Παύλος εκάθητο απέναντί μου, η βασίλισσα Φρειδερίκη εις απόστασιν μέτρου και όρθιος με το χέρι στην αριστερά τσέπη, ο κ. Ποταμιάνος, γνωστός δια τα εχθρικά αισθήματά του προς τον Στρατάρχην. Αντελήφθην αμέσως την ηλεκτρισμένην ατμόσφαιρα. Εστάθην πλησίον του βασιλέως, υπεκλίθην ελαφρώς και είπον: «Διατάξατε Μεγαλειότατε». Διημείφθη τότε ο εξής ακριβώς διάλογος, όπως τον έχω καταγράψει εις το ημερολόγιόν μου:

Διαβάστε επίσης:  Φωτιά τώρα στη Φυλή
ΙΣΤΟΡΙΕΣ: «Στρατηγέ! Να συλλάβετε τον Στρατάρχην !»
Ο στρατηγός Τσακαλώτος που αρνήθηκε να συλλάβει τον Παπάγο

Βασιλεύς: Στρατηγέ, ακούσατε ότι ο Παπάγος κατέρχεται εις την πολιτικήν ;
Τσακαλώτος: Μάλιστα Μεγαλειότατε.
Βασιλεύς: Δεν έχει κανένα δικαίωμα να αναμιχθή εις την πολιτικήν.
Τσακαλώτος: Μεγαλειότατε, ο οιοσδήποτε Έλλην πολίτης έχει το δικαίωμα να αναμιχθή εις την πολιτικήν και πολύ περισσότερον ένας αρχιστράτηγος. Εάν ανησυχήτε δι΄αντίκτυπον εις τον Στρατόν, αναλαμβάνω απολύτως την ευθύνην έναντί Σας, μην ανησυχείτε, Ο Στρατός θα μείνη ακλόνητος.
Βασιλεύς: Όχι ! Είναι αξιωματικός εν ενεργεία ακόμη. Και επί πλέον μου υπεσχέθη ότι δεν θα πολιτευθή και δεν ετήρησε την υπόσχεσίν του. Να τον συλλάβης αμέσως !
Τσακαλώτος: (Με κατάπληξιν). Μεγαλειότατε, μου ζητείτε να συλλάβω τον αρχιστράτηγον; Δηλαδή να τεθή νάρκη εις το Έθνος και να ανατιναχθή και ο θρόνος ;
Βασιλεύς: Όχι, πρέπει να τιμωρηθή… Να τον συλλάβης !
Τσακαλώτος: Μεγαλειότατε αυτό με μένα δεν γίνεται!
Βασιλεύς: Καλά θα σκεφθώ!

Στο σημείο αυτό τελείωσε η στιχομυθία. Υπεκλίθην και απεχώρησα. Την επομένη έσπευσα και είδα τους εμπίστους του βασιλέως στρατηγούς Βεντήρην και Μπαλοδήμον (κατόχους υπευθύνων θέσεων εις τα Ανάκτορα) και τους είπα επί λέξει «Εκεί πάνω κάτι δεν πάει καλά. Προσέξτε!» Ήταν οι μόνοι που τους εμπιστεύθηκα με την σύμφωνον γνώμην και των τριών μας να μείνη απολύτως μυστικόν. Κι ετηρήθη επί πολυετίαν…»

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: «Στρατηγέ! Να συλλάβετε τον Στρατάρχην !»
Ο Παύλος μετά την ορκωμοσία του Πλαστήρα, με τον Σάββα Παπαπολίτη και τον Κων. Μητσοτάκη

Τελικά ο Παπάγος κατέβηκε στις εκλογές της 9-9-1951 (σαν σήμερα), ο «Συναγερμός» επρώτευσε με 36,53%, και 114 έδρες επί συνόλου 258, αλλά κυβέρνηση συγκρότησε ο Πλαστήρας (23,49%, έδρες 74) με τον Σοφ. Βενιζέλο (19,04% και 57 έδρες).

5) Ο Παύλος κοντά στον Στρατό, μετά την κόντρα του με τον Παπάγο.