Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, 2021
14.1 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 26 Οκτωβρίου Εγκαινιάζεται το φράγμα του Μαραθώνα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ  Το 1929.... Εγκαινιάζεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το φράγμα του Μαραθώνα. Κατασκευάστρια εταιρεία είναι η αμερικανική «Ούλεν». Βάσει συμβολαίου συνέχισε να έχει στην ιδιοκτησία και...

Κτηματολόγιο: 11 ερωτήσεις και απαντήσεις για την Αθήνα – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πρεμιέρα κάνει τη Μεγάλη Δευτέρα η προανάρτηση στον Δήμο Αθηναίων.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα στον μεγαλύτερο δήμο της χώρας και τα δήλωσαν το 2008 (πληρώνοντας 35 ευρώ ανά δικαίωμα) μπορούν έως τις 24 Ιουνίου να διορθώσουν σε περίπτωση λάθους τα αποτελέσματα της επεξεργασίας.

Τι πρέπει όμως, να γνωρίζουν;

Τα ΝΕΑ παρουσιάζουν έναν οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων.

1. Αρχίζει η προανάρτηση για τα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων. Χρειάζεται να μεταβώ στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να δω τα στοιχεία που με αφορούν; Η προανάρτηση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων δεν απαιτείται οι πολίτες να μεταβούν στο γραφείο κτηματογράφησης, αλλά όλη η διαδικασία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ως εξής: από την ημερομηνία έναρξης της προανάρτησης και για δύο μήνες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου και μέσα από την εφαρμογή “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” με χρήση των κωδικών του Taxisnet, να δείτε τα στοιχεία της προανάρτησης που σας αφορούν, ώστε να επαληθεύσετε την ορθότητά τους.

2. Δεν διαπίστωσα κανένα σφάλμα. Τι πρέπει να κάνω; Αν συμφωνείτε με τα στοιχεία της προανάρτησης δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.

3. Για να καταθέσω αίτηση επανεξέτασης στοιχείων πρέπει να πάω στο Γραφείο Κτηματογράφησης; Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Καλό θα ήταν να αποφύγετε την ταλαιπωρία, στέλνοντας απλά τη συμπληρωμένη αίτησή σας και τυχόν συνυποβαλλόμενα έγγραφα στο email: ad@proanartisi-athina.gr

4. Δεν θυμάμαι αν έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία μου στον Δήμο Αθηναίων.

Τι πρέπει να κάνω; Μπορείτε να ελέγξετε με χρήση των κωδικών Taxisnet μέσα από την εφαρμογή “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” στη διεύθυνση www.ktimatologio.gr αν το δικαίωμά σας επί του ακινήτου σας έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική προανάρτηση. Στην περίπτωση που δεν βρείτε στοιχεία που αφορούν το δικαίωμά σας στην ηλεκτρονική προανάρτηση, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να ενημερωθείτε. Υπάρχει περίπτωση το δικαίωμά σας να το έχετε δηλώσει αλλά να έχει απορριφθεί οπότε πρέπει να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

5. Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική προανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο το 2008; Στην περίπτωση ιδιοκτησίας που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική προανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματά σας δεν εντοπίστηκαν ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος.

6. Γιατί δεν βλέπω τα δικαιώματά του ενώ έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο τον Μάρτιο του 2019; Η κτηματολογική βάση της προανάρτησης περιλαμβάνει τα δικαιώματα που δηλώθηκαν μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2019. Από την προαναφερόμενη ημερομηνία και μετά συνεχίζεται η επεξεργασία των νέων δηλώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί στο επόμενο στάδιο, στην κτηματολογική βάση της ανάρτησης.

7. Τι πρέπει να επισυνάψω μαζί με το έντυπο της επανεξέτασης στοιχείων; Μαζί με την αίτηση επισυνάπτετε έγγραφο που πιστοποιεί την διόρθωση. Εφόσον η διόρθωση που αιτείστε προκύπτει από έγγραφο που έχετε ήδη υποβάλει με τη δήλωσή σας τότε δεν χρειάζεται να επισυνάψετε τίποτα άλλο στην αίτηση επανεξέτασης. Σημειώνεται πως δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης, αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο τυχόν συνυποβαλλόμενο έγγραφο, να αποστείλετε με email στη διεύθυνση: ad@proanartisi-athina.gr

8. Δεν έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι κάνω; Οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα δήλωση έχουν ακόμα τη δυνατότητα να υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση και μετά την προανάρτηση και έως την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης ώστε να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Θα πρέπει να σημειωθεί πως κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα επί ακινήτου πρέπει να κάνει δήλωση στο Κτηματολόγιο, ανεξαρτήτως από το εάν το δικαίωμα αυτό έχει δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο. Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες νέες προθεσμίες θα περιέλθουν στο ελληνικό Δημόσιο.

9. Στην ηλεκτρονική προανάρτηση διαπίστωσα ότι έχει γίνει αναριθμητισμός στον αριθμό συμβολαίου και αντί για 8327 που είναι το ορθό, έχει αναγραφεί 8237. Πρέπει να υποβάλω ξανά το συμβόλαιο; Εφόσον με τη δήλωσή σας είχατε προσκομίσει το προαναφερόμενο συμβόλαιο, δεν απαιτείται να το υποβάλετε ξανά. Αρκεί η συμπλήρωση της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στην οποία θα περιγράψετε το ανωτέρω πρόδηλο σφάλμα που διαπιστώσατε. Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης, αλλά μπορείτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά με email.

10. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που έχω αλλάξει αστυνομική ταυτότητα; Περιγράφετε στην αίτηση στοιχείων τη διόρθωση και επισυνάπτετε το αντίγραφο της νέας ταυτότητας. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται να πάτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης, αλλά μπορείτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά.

11. Διαπιστώνω σφάλμα στο ποσοστό συγκυριότητας της ιδιοκτησίας μου διότι είχα υποβάλει δήλωση, αλλά στο μεταξύ έχει γίνει τροποποίηση της σύστασης και έχουν αλλάξει τα ποσοστά συγκυριότητας της διηρημένης ιδιοκτησίας. Τι κάνω; Μαζί με το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στο οποίο περιγράφετε την αιτούμενη διόρθωση, επισυνάπτετε το έγγραφο της τροποποίησης της σύστασης.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Υποχρεωτικό το μοριακό τεστ στους νεοσύλλεκτους από την επόμενη ΕΣΣΟ

Στο πλαίσιο πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης της νόσου Covid-19, οι υπόχρεοι για κατάταξη με τη 2021 ΣΤ΄ του Στρατού Ξηράς και της...
Κορωνοιός: Τα πέντε μέτρα που εισηγούνται οι επιστήμονες στον πρωθυπουργό

Κορωνοϊός: 3.937 νέα κρούσματα – 354 διασωληνωμένοι – 54 νεκροί

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί...

Γκόλιας: Μόνος τρόπος αντιμετώπισης των κυκλοφορικών προβλημάτων στην Αθήνα, η χρήση ΜΜΜ

Για την επιστροφή του δακτυλίου στο κέντρο της πόλης, το καθημερινό μποτιλιάρισμα στους δρόμους και το θέμα του συνωστισμού των επιβατών στα ΜΜΜ εν...

Σεισμός 2,9 Ρίχτερ στην Αθήνα

Ασθενής σεισμική δόνηση 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 10 λεπτά πριν τις 16:00, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική. Σύμφωνα με τα...

«Στέγνωσαν» τα νοικοκυριά από… λίρες

Τροχοπέδη η υψηλή διακύμανση των τιμών αγοράς - πώλησης που επιβάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος Ο απεγκλωβισμός των πολιτών από την πανδημία που ξανάφερε...

Προσοχή! Μεγάλη απάτη με μήνυμα στο κινητό – Χρεώνει πάνω από 10.000 ευρώ!

Ιδιαίτερα προσεκτικοί στα μηνύματα που δέχονται για ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς καλούνται να είναι οι πολίτες, με αφορμή τη περίπτωση απάτης στην Πιερία, μέσω κινητού...

Οι Τούρκοι περικυκλώνουν την Κύπρο! Έρευνες στην θάλασσα – Ενημερώθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας

Σε κινήσεις περικύκλωσης της Κύπρου προβαίνει η κατοχική Τουρκία, σε μια προσπάθεια προώθησης των επεκτατικών της σχεδιασμών, πρωτίστως στη θάλασσα.Οι ενέργειες στηρίζονται στο αφήγημα...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Ο “καθαρός” δακτύλιος σε 12 ερωτήσεις-απαντήσεις

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με 12 απαντήσεις για την έναρξη...

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία από Δευτέρα – 14 ερωτήσεις και απαντήσεις

14 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας και το πρωτόκολλο λειτουργίας των...

Επίδομα γέννησης: Είκοσι χρηστικές ερωτήσεις και απαντήσεις

Διευκρινίσεις με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, που αφορούν στο επίδομα γέννησης, δίνει ο...

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Δημοσίων Υπαίθριων Συναθροίσεων

Γιατί βγήκε το νέο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.; ΑΠ: Βγήκε για να αναλύσει τη...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή