Ο Σκουρλέτης έδωσε το “πράσινο” φως για τις Σκουριές

32
χωρίς αποτέλεσμα, συνάντηση, Πάνος Σκουρλέτης, ΠΟΕ ΟΤΑ,

Την τροποποίηση της βασικής τεχνικής μελέτης του 2012 για τα έργα στις Σκουριές ενέκρινε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση και στο Διαύγεια, ο υπουργός υπέγραψε την απόφαση που αφορούσε την έγκριση συμπληρωματικού – Τροποποιητικού Τεύχους Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλουργικές – Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», στον Δήμο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η τροποποίηση αφορούσε τη διευθέτηση χωροθέτησης δευτερευουσών μονάδων στις Σκουριές. Παράλληλα υπάρχει και ειδική αναφορά για πρόβλεψη λήψης προληπτικών μέτρων με στόχο την υγεία των εργαζομένων, την ασφάλεια και την προστασία τους από τυχόν επιβλαβή σκόνη υλικών. Για τα μέτρα αυτά υπήρχε αναφορά στη μελέτη του 2012 (Ειδικός Όρος 9).

Διαβάστε επίσης:  Σκουρλέτης: Καλοδεχούμενη μια νέα πρόταση για απλή αναλογική

Στην τροποποίηση που υπεγράφη από τον υπουργό Πάνο Σκουρλέτη επισημαίνεται η ανάγκη τακτικών μετρήσεων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς και η ανάγκη ενημέρωσης των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.