Πανελλαδικές εξετάσεις: Εκτιμήσεις για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

36
Δυσκολεύουν τα Αρχαία από το 2019

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα Γενικά Ημερήσια Λύκεια ξεκίνησαν σήμερα με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Με αφόρμηση άρθρο του Δ.Ν. Μαρωνίτη για την εννοιολογική διάκριση Παιδείας και Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε ένα άρθρο στη μαθητική εφημερίδα σχετικά με το μορφωτικό και παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου στον 21ο αιώνα και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους μαθητές και καθηγητές μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της παιδαγωγικής λειτουργίας του.

Το δοθέν κείμενο είναι σχετικά πυκνογραμμένο και ως εκ τούτου εμφανίζει σχετική δυσκολία ως προς την πύκνωσή του στο θέμα της περίληψης. Το θέμα ανάπτυξης από την άλλη, έχει αναμφίβολα αντιμετωπιστεί από όλους τους υποψηφίους, καθώς ανήκει στις βασικές διδαχθείσες θεματικές ενότητες.

Διαβάστε επίσης:  Από σήμερα οι αιτήσεις για τις Πανελλαδικές – Ποιες αλλαγές πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Παρόλα αυτά, οι υποψήφιοι έπρεπε να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του δεύτερου ζητουμένου, το οποίο απαιτεί επαρκή επιχειρηματολογία, η οποία εν τέλει και θα διακρίνει τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Οι γραμματολογικές-λεξιλογικές ασκήσεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας.