Προ των πυλών η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για τις υπηρεσίες Υγείας

86
Ηλεκτρονικό αρχείο, υπηρεσίες υγείας,

Δόθηκε από «πράσινο φως» για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου έτσι ώστε να γίνεται πιο σωστή παρακολούθηση του συστήματος υγείας. Η εν λόγω βελτίωση, προβλέπεται στο παράλληλο πρόγραμμα το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Η δημιουργία του Κεντρικού ηλεκτρονικού αρχείου για όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στην Ελλάδα, θα γίνει με την συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων, υπό τον γενικό γραμματέα, Πέτρο Γιαννουλάτο.

Το ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο θα δημιουργηθεί άμεσα μεταξύ των υπολοίπων, θα εστιάζει και στη μέτρηση απόδοσης του ΕΣΥ, το σχεδιασμός στοχευμένων σχεδίων δράσης αναφορικά με την πρόληψη ασθενειών και πολιτικών που θα ακολουθηθούν.

Στην ουσία το ηλεκτρονικό αρχείο θα αποτελεί συγκέντρωση όλων των δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους οι μονάδες υγείας της χώρας.

Διαβάστε επίσης:  ΤΡΩΜΕ … ΚΑΡΚΙΝΟ! Αυτά τα τρόφιμα πρέπει να τα αποφεύγετε… 

Παράλληλα, θα γίνεται καταγραφή όλων των διαθέσιμων προϊόντων των νοσοκομείων, αλλά ακόμα και των σκευασμάτων υποκατάστασης ναρκωτικών ουσιών που διατίθενται από τον ΟΚΑΝΑ.