ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – Διαζύγιο της Άγκυρας με την πραγματικότητα

17
πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Άγκυρα,