Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για νέες θέσεις εργασίας – 145 θέσεις στα νοσοκομεία

17
ΑΣΕΠ: Έτοιμες τρεις προκηρύξεις για μονίμους

Όλες τις τελευταίες προκηρύξεις του δημοσίου για θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία μέσω ΑΣΕΠ μπορείτε να διαβάσετε πιο κάτω, προσλήψεις που αφορούν σε Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου. Οι ειδικότητες ποικίλλουν. Αν αναζητάς εργασία στο δημόσιο και ειδικά σε νοσοκομείο, δες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ!

112 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “ΤΖΑΝΕΙΟ” ανακοινώνει την πρόσληψη 112 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/10/2019-29/10/2019

–14 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Διαβάστε επίσης:  Πρόγραμμα για 9.000 ανέργους με 830 ευρώ μηνιαίως

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 18, 2019

–9 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 18, 2019

–10 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς για τις ανάγκες εστίασης, ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 18, 2019