Πρόσληψη χοροδιδασκάλων από την Ι. Μ. Φθιώτιδος

21

Ι. Μ. Φθιώτιδος: Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος προσκαλεῖ τούς ἔχοντας τά κατάλληλα προσόντα γιά νά διδάξουν παραδοσιακούς χορούς στή Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Νά ὑποβάλλουν στή Γραμματεία τῆς Μητροπόλεως…
(ὁδός Ἀγράφων καί Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, Ν. Ἄμπλιανη Λαμίας) τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά (Αἴτηση, Βιογραφικό, Ὑπεύθυνη Δήλωση) ἐντός προθεσμίας 15 ἡμερῶν, ἤτοι μέχρι καί τήν 1η Μαρτίου 2019.

Ἀπαραίτητη προϋπόθεση θεωρεῖται νά μήν ἀσκοῦν παράλληλο ἰδιωτικό ἔργο.

Διαβάστε επίσης:  Έρχεται «ΟΑΕΔ για μετανάστες» για να αναλάβουν τις αγροτικές εργασίες και να μείνουν στα χωριά σε όλη την Ελλάδα