“Ψαλίδι” στην ανώτατη σύνταξη- Τι προβλέπει η εγκύκλιος

20
Ελεγκτικό Συνέδριο: Εισήγηση -


Τον δραστικό περιορισμό του ανώτατου ορίου για μια ή περισσότερες συντάξεις, προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Το όριο καθορίζεται στα 4.608 ευρώ. Ωστόσο, μετά τις κρατήσεις περιορίζεται στα 3.725 ευρώ, προ φόρων.

Αναλυτικότερα:

Ως ανώτατο όριο μηνιαίας κύριας σύνταξης ή συντάξεων ορίζεται το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί στο δωδεκαπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης της με είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά.

Το ανώτατο όριο κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ανέρχεται σε 4.608 € (= 12 * 384).

Επί του ακαθάριστου ποσού των 4.608,00 €, εφαρμόζεται αρχικώς η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ.

Διαβάστε επίσης:  Βερολίνο: «Μιλήστε απευθείας» ζητάει από Άγκυρα και Αθήνα

Δηλαδή: 4.608 * 14% = 645,12 €.

Στη συνέχεια στο εναπομείναν ποσό της σύνταξης μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ παρακρατείται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης ύψους 6% . Δηλαδή: 4.608 – 645,12 = 3.962,88 €. 3.962,88 * 6% = 237,77 €.

Συνεπώς, το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.725,11 €.