ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 7 Απριλίου

265
«Ιουστινιάνειο Κώδικα», 529,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Το 529 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός

εκδίδει ένα θεμελιώδες νομικό σύγγραμμα,

τον «Ιουστινιάνειο Κώδικα» (Corpus Juris Civilis).

Διαβάστε επίσης:  Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα ;