Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, 2022
22.1 C
Athens

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για 2.182 προσλήψεις σε σχολεία 24 δήμων

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για 2.182 θέσεις καθαριστών σε σχολικές μοναδες δήμων. Δειτε παρακάτω ποιοι 24 δήμοι δέχονται αιτήσεις ηλεκτρονικά.

201 στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ενός (201) ατόμων (εκατόν είκοσι έξι -126- πλήρους απασχόλησης και εβδομήντα πέντε -75- μερικής απασχόλησης) για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θεσσαλονίκης.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση για τη ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωση του Δήμου και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ.: 54636, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326, τηλ. επικοινωνίας: 2313317137, 2313317666, 2313317123 ).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και ορίζεται από 09/08/2021 έως και 13/08/2021.

520 στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πεντακοσίων είκοσι (520) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων πλήρους απασχόλησης για διδακτικό έτος 2021-2022. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε Αριθµό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης: 205330/6-08-2021 και να την υποβάλουν µαζί µε ευκρινές φωτοαντίγραφο: Των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνοµικής αρχής ή τις κρίσιµες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιµες σελίδες του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης, πρέπει να προσκοµισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης, ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: soxproslipsi@athens.gr Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Αιτησεις εως την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 ώρα 23:59.

162 στο Δήμο Ιωαννίνων

Με 162 καθαριστές σχολικών μονάδων ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Ιωαννιτών. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-67 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αιτηση – υπευθυνη δηλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sxo@ioannina.gr

155 στο Δήμο Βόλου

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα πέντε (155) ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Βόλου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, δηλαδή λήγει την 13/8/2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη, στην αριθ. 61222/6-8-2021 ανακοίνωση, αίτηση και να την υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση sox@volos-city.gr.

82 στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα δύο (82) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 8/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: proslipseis@agankam.gov.gr

117 στο Δήμο Χανίων

Ο Δημος Χανιων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 117 ατόμων για την καθαριοτητα των σχολικων κτιριων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: t-adynamiko@chania.gr

99 στο Δήμο Καβαλας

Ο Δημος Καβαλας ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 99 ατόμων για την καθαριοτητα των σχολικων κτιριων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα ΙΙΙ) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: work@kavala.gov.gr

99 στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου θα ενισχυθεί με 99 ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης 32809/05-08-2021 και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες» του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, που βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου (www.kordelio-evosmos.gr).

88 στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας προσλαμβάνει 88 ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση–υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sxol.katharistries@veria.gr

72 στο δήμο Τρικκαίων

Την πρόσληψη 72 ΥΕ Καθαριστέςστριες σχολικών μονάδων προωθεί ο Δήμος Τρικκαίων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό πρωτ.27878/03.08.2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sxolikes@trikalacity.gr

57 στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δημος Παλληνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα επτά (57) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prosopiko@0156.syzefxis.gov.gr.

51 στο Δημο Αμπελοκηπων – Μενεμενης

Ο Δημος Αμπελοκηπων – Μενεμενης θα προσλάβει 51 ΥΕ Καθαριστέςστριες σχολικών μονάδων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3/2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: school.kath@ampelokipimenemeni.gr.

46 στο Δήμο Φλώρινας

Με 46 ΥΕ Καθαριστέςστριες σχολικών μονάδων θα ενισυθεί ο Δήμος Φλώρινας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ2/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: : employee2@cityoflorina.gr

46 στο Δήμο Εδεσσας

Με 46 ΥΕ Καθαριστέςστριες σχολικών μονάδων θα ενισυθεί ο Δήμος Εδεσσας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 2/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: xatzh@edessa.gr

45 στο Δήμο Χαϊδαρίου

Με 45 καθαριστές σχολικών μονάδων ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Χαϊδαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αιτηση – υπευθυνη δηλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: grprosopikouhaidari@gmail.com

44 στο Δήμο Λεβαδέων

Με 44 καθαριστές σχολικών μονάδων ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Λεβαδέων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση –υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση : lgikopoulos@livadia.gr ή akoitsanou@livadia.gr

43 στο Δήμο Τρίπολης

Με 43 καθαριστές σχολικών μονάδων ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Τρίπολης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση –υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dioikidi1@tripolis.gr

41 στο Δήμο Θηβαίων

Με 41 καθαριστές σχολικών μονάδων ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Θηβαίων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση –υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:protokolo@thiva.gr

41 στο Δήμο Πετρούπολης

Με 41 καθαριστές σχολικών μονάδων ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Πετρούπολης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση –υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://petroupoli.gov.gr.

40 στο Δήμο Ωραιοκάστρου

Με 40 καθαριστές σχολικών μονάδων ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση –υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prokirikseis@oraiokastro.gr

37 στο Δήμο Παγγαίου

Με 37 καθαριστές σχολικών μονάδων ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Παγγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prosopiko@dimospaggaiou.gr

35 στο Δήμο Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: vasiliou@kastoria.gov.gr

31 στο Δημο Παπάγου Χολαργού

Την πρόσληψη 31 καθαριστών σχολικών μονάδων προωθεί ο Δήμος Παπάγου Χολαργού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με αριθμό ανακοίνωσης 3/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prosopikou@dpapxol.gov.gr.

30 στο Δημο Λουτρακίου -Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Την πρόσληψη 30 καθαριστών σχολικών μονάδων προωθεί ο Δήμος Λουτρακίου -Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με αριθμό ανακοίνωσης 3/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: http://new.loutrakiagioitheodoroi.gr.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Μειώνονται οι μόνιμοι αυξάνονται οι συμβασιούχοι στο Δημόσιο

Προσλήψεις 18.000 μονίμων εργαζομένων στο Δημόσιο ενέκρινε η κυβέρνηση για το 2023

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και η Γενική Γραμματέας ΑνθρώπινουΔυναμικού Βιβή Χαραλαμπογιάννη ανακοίνωσαν τον προγραμματισμό προσλήψεων 2023 όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο συνολικός...

«Στον αέρα» χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι προς σύνταξη!

Χατζηδάκης και Τσακλόγλου ετοιμάζονται να αλλάξουν τα ηλικιακά όρια, ακολουθώντας πιστά το δόγμα Πισσαρίδη και εκμεταλλευόμενοι τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους… Ειλημμένη θα...

Το Δημόσιο θα «νοικιάζει» εργαζομένους από τον ιδιωτικό τομέα!

Έκτακτες προσλήψεις εργαζομένων από τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο επιτρέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή για την κάλυψη έκτακτων αναγκών...

Υπουργείο Εργασίας: Διατίθενται εκ νέου 4.512 θέσεις από το “Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων...

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν να μπουν στο πρόγραμμα, όπως...

Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις πρόσληψης 1.190 οπλιτών βραχείας ανακατάταξης

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε ότι έχουν εκδοθεί οι προκηρύξεις πρόσληψης 1.190 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων...

Κοινωνική «έκρηξη» προ των πυλών: Στο 30% η ανεργία των νέων στην Ελλάδα –...

Πρώτη στην ΕΕ στην ανεργία των νέων – Έχει κλείσει η «βαλβίδα ασφαλείας» H Eurostat ανακοίνωσε σήμερα την ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών...

Τεχνική Υποστήριξη

Ο διάλογος προέρχεται από τη μαγνητοφώνηση που οδήγησε στην απόλυση του υπαλλήλου:"Τεχνική εξυπηρέτηση Word Perfect, πως μπορώ να σας βοηθήσω;""Ναι, ξέρετε, έχω πρόβλημα με...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,224ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Δημόσιο: 17.942 μόνιμες προσλήψεις το 2023-Τον Μάρτιο μέσω ΑΣΕΠ ο μεγάλος διαγωνισμός

Στις 17.942 ανέρχονται οι μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο το 2023 που ενέκρινε την Τρίτη...

Προσλήψεις 18.000 μονίμων εργαζομένων στο Δημόσιο ενέκρινε η κυβέρνηση για το 2023

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και η Γενική Γραμματέας ΑνθρώπινουΔυναμικού Βιβή Χαραλαμπογιάννη ανακοίνωσαν τον...

Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις πρόσληψης 1.190 οπλιτών βραχείας ανακατάταξης

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε ότι έχουν εκδοθεί οι προκηρύξεις πρόσληψης 1.190...

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη, (2 Αυγούστου) και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 του μηνός, η ηλεκτρονική...