Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, 2020
11.3 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 27 Νοεμβρίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1900.... Μεγάλος αρχαιολογικός θησαυρός ανακαλύπτεται στα Κύθηρα, που χρονολογείται στα 300 π.Χ.

Τα 25 «κλειδιά» για πρόωρη σύνταξη στις γυναίκες

Εισιτήριο για έξοδο των γυναικών στη σύνταξη αποτελούν 25 ασφαλιστικές διατάξεις που ισχύουν στον δημόσιο τομέα, στα ειδικά Ταμεία και το ΙΚΑ.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις δίνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένες, με το όριο ηλικίας να συνδέεται άμεσα με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος.

Αναλυτικά οι διατάξεις που οδηγούν τις γυναίκες στη σύνταξη είναι οι ακόλουθες:

1 Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010. Εφόσον μέχρι 18 Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ αν είχαν κλείσει το 60ό έτος πλήρη σύνταξη. Αν πιάνουν φέτος τα 55 αποχωρούν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών με μειωμένη σύνταξη. Σε περίπτωση που συμπληρώνουν εντός του 2017 το 60ό έτος, το νέο όριο ηλικίας είναι το 62ο έτος και 8 μήνες.

2 Γυναίκες στο Δημόσιο με 25 έτη το 2011. Αν είχαν πιάσει το 56ο έτος στις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ εφόσον είχαν συμπληρώσει το 61ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Εφόσον συμπληρώνουν τα συγκεκριμένα όρια φέτος θα βγουν σε ηλικία 60 ετών και 2 ετών με μειωμένη ή 63 ετών και 3 μηνών με πλήρη.

3 Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012. Διασώζονται αν είχαν πιάσει το 58ο έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 (μειωμένη σύνταξη) ή το 61ο έτος (πλήρης σύνταξη). Εφόσον γίνονται φέτος 58 ετών θα μπορούν να φύγουν με μειωμένη σύνταξη στα 61 και 5 μήνες. Σε περίπτωση που κλείνουν φέτος το 63ο έτος, το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι το 64ο και 6 μήνες.

4 Γυναίκες στο Δημόσιο με 35ετία έως το τέλος του 2010. Αν έπιασαν το 58ο έτος μέχρι 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν όποτε θέλουν. Αν γίνονται φέτος 58 μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.

5 Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 35 έτη ασφάλισης το 2011. Αν έπιασαν το 58ο έτος μέχρι 18 Αυγούστου 2015 μπορούν να πάρουν σύνταξη. Αν γίνονται φέτος 58 μπορούν να φύγουν στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών. Προσοχή, καθώς τη στιγμή της εξόδου πρέπει να έχουν συμπληρώσει 36 χρόνια δουλειάς.

6 Γυναίκες στο Δημόσιο με 35 έτη ασφάλισης το 2012. Εφόσον έκλεισαν τα 59 μέχρι 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν χωρίς καμία επιβάρυνση. Σημειώνεται ότι για την έξοδο απαιτούνται συνολικά 37 χρόνια δουλειάς. Αν γίνονται φέτος 59 θα μπορούν να φύγουν στην ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών.

7 Γυναίκες εκπαιδευτικοί στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010 μπορούν να αποχωρήσουν με 30ετία στα 60 αν είχαν τις προϋποθέσεις μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους το 2017 θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών και 8 μηνών.

8 Γυναίκες στο Δημόσιο που έπιασαν 37ετία μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας. Εφόσον συμπληρώνουν την 37ετία μέσα στο 2017 θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 57 ετών και 8 μηνών.

9 Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2010. Αν συμπλήρωσαν το 55ο έτος μέχρι 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ αν είχαν κλείσει το 57ο έτος πλήρη σύνταξη. Σε περίπτωση που γίνονται φέτος 55 θα πάρουν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Για την πλήρη σύνταξη το όριο είναι φέτος στο 60ό έτος και 9 μήνες.

10 Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011. Αποχωρούν ανά πάσα στιγμή εφόσον μέχρι 18 Αυγούστου 2015 είχαν πιάσει το 58ο έτος (πλήρη σύνταξη) ή εναλλακτικά το 56ο έτος (μειωμένη σύνταξη). Εφόσον συμπληρώνουν φέτος τα συγκεκριμένα όρια θα κάνουν υπομονή μέχρι το 60ό έτος και 2 μήνες για μειωμένη σύνταξη και το 61ο έτος και 5 μήνες για πλήρη σύνταξη.

11 Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012. Είναι εκτός κινδύνου αν μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει το 58ο έτος και 6 μήνες (πλήρη σύνταξη) ή το 56ο έτος και 6 μήνες (μειωμένη σύνταξη). Σε περίπτωση που πιάνουν φέτος τα συγκεκριμένα όρια αποχωρούν σε ηλικία 60 ετών και 5 μηνών με μειωμένη σύνταξη και 61 ετών και 8 μηνών με πλήρη σύνταξη.

12 Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2010. Δεν απειλούνται αν είχαν πιάσει το 58ο έτος μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον γίνονται φέτος 58 θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι να συμπληρώσουν το 59ο έτος και 6 μήνες.

13 Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011. Είναι εκτός κινδύνου αν είχαν γίνει 58 ετών μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Σε περίπτωση που γίνονται φέτος 58 θα αποχωρήσουν στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών. Προσοχή, καθώς για την έξοδο απαιτούνται συνολικά 36 έτη ασφάλισης.

14 Γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης μέσα στο 2012. Μπορούν να αποχωρήσουν αν είχαν συμπληρώσει το 59ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Να σημειωθεί ωστόσο ότι για την έξοδο στη συνταξιοδότηση πρέπει να έχουν φτάσει συνολικά τα 37 χρόνια δουλειάς. Αν πιάνουν εντός του τρέχοντος έτους το όριο θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών.

Το ειδικό καθεστώς για τις μητέρες ανηλίκων

«Τυχερές» είναι οι μητέρες που πρόλαβαν να πιάσουν τα έτη ασφάλισης και είχαν ανήλικο τέκνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Διατηρούν το δικαίωμα ταχύτερης εξόδου, ωστόσο υπάρχει κλιμάκωση στα όρια ηλικίας. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

1 Γυναίκες με τουλάχιστον 25 έτη στα Ειδικά Ταμεία και ανήλικο τέκνο μέχρι το τέλος του 2010. Αν συμπλήρωσαν το 50ό έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015, μπορούν να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν. Σε περίπτωση που γίνονται φέτος 50, δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.

2 Γυναίκες στα Ειδικά Ταμεία με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο το 2011. Αν είχαν συμπληρώσει το 52ο έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν ανά πάσα στιγμή. Εφόσον συμπληρώνουν το 52ο έτος φέτος, μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.

3 Γυναίκες στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2012. Εφόσον είχαν κλείσει τα 55 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται σύνταξη. Εφόσον συμπληρώνουν τα 55 φέτος, θα αποχωρήσουν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

4 Μητέρες στο Δημόσιο με 25ετία και ανήλικο τέκνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Αν έγιναν 50 μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015, βγαίνουν στη σύνταξη. Εφόσον γίνονται φέτος 50 ετών, θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 58 και 5 μήνες.

5 Μητέρες στο Δημόσιο με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2011. Συνταξιοδοτούνται άμεσα αν έκλεισαν το 52ο έτος έως τις 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον γίνονται 52 φέτος, μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 58 και 5 μήνες.

6 Μητέρες με 25ετία στο Δημόσιο και ανήλικο τέκνο το 2012. Δικαιούνται σύνταξη στα 55 αν έπιασαν το όριο ηλικίας μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον συμπληρώνουν φέτος το 55ο έτος, αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 59 και 6 μήνες.

7 Τρίτεκνες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2011. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα αν ήταν 52 ετών μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Αν πιάσουν φέτος το όριο ηλικίας, αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 58 και 5 μήνες.

8 Τρίτεκνες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2012. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα αν ήταν 55 ετών μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Αν πιάσουν φέτος το όριο ηλικίας, αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 59 και 6 μήνες. Για την έξοδο απαιτούνται συνολικά 23 χρόνια δουλειάς.

9 Μητέρες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Αποχωρούν στα 50 με μειωμένη σύνταξη ή στα 55 με πλήρη εφόσον συμπλήρωσαν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας έως τις 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον γίνονται φέτος 50, δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Σε περίπτωση που κλείνουν φέτος το 55ο έτος, θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι να συμπληρώσουν το 59ο έτος και 6 μήνες για πλήρη σύνταξη.

10 Μητέρες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού το 2011. Δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο αν μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 είχαν συμπληρώσει το 52ο έτος (για μειωμένη σύνταξη) ή το 57ο έτος (για πλήρη σύνταξη). Αν γίνονται φέτος 52 ετών, μπορούν να φύγουν με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Εφόσον πιάσουν φέτος το όριο, θα πάρουν πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

11 Μητέρες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού το 2012. Αν έκλεισαν το 55ο έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Εφόσον γίνονται φέτος 55 ετών, θα ανοίξουν την πόρτα εξόδου σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Πλήρη σύνταξη δικαιούνται αν είχαν κλείσει το 60ό έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015. Εφόσον γίνονται φέτος 60, το νέο όριο ηλικίας είναι για την περίπτωσή τους το 62ο και 8 μήνες.

Πηγή: Έθνος

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Black Friday στην εποχή του κορονοϊού: Τα προϊόντα της… πρώτης γραμμής, οι ευκαιρίες και...

Η «Black Friday» θα είναι εφέτος… διαφορετική. Το καθιερωμένο «market event», το οποίο κάνει πρεμιέρα -ακολουθεί και η «Cyber Monday» στις 30...
Από τον Μάρτιο η καταβολή ασφαλιστικών οφειλών για μη μισθωτούς

Από τον Μάρτιο η καταβολή ασφαλιστικών οφειλών για μη μισθωτούς

Σε πέντε μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2021, θα καταβληθούν οι οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών που προέκυψαν...

Στα χέρια του Δημοσίου η Τράπεζα Πειραιώς…

Η ΕΚΤ επικύρωσε τη μετατροπή Cocos (μετατρέψιμες ομολογίες) σε κοινές μετοχές Πειραιώς και πλέον το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 61,34% της...

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αρχίζουν σήμερα οι πληρωμές – Σε ποιους καταβάλλονται

Από σήμερα Τρίτη, 24 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2020 στους δικαιούχους. Αναλυτικά: Οι κύριες και...

“Κωδικός” προσέλκυση εργαζομένων από το εξωτερικό: Τα φορολογικά κίνητρα που δίνονται

Τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για την προσέλκυση ξένων εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα...
Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Πότε τη λαμβάνουν οι δικαιούχοι

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Πότε τη λαμβάνουν οι δικαιούχοι

420 εκατ. Ευρώ μπήκαν σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 79.004 δικαιούχων της 4ης Επιστρεπτέας Προκαταβολής.  Μέχρι το τέλος της εβδομάδας προγραμματίζεται και  δεύτερη...

Τέλη κυκλοφορίας 2021: Απαντήσεις σε επτά ερωτήματα από την ΑΑΔΕ

Επτά κρίσιμες απαντήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε έναν χρήσιμο οδηγό που λύνει τις απορίες...

Ακολουθήστε μας

7,492ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Φαντασιώσεις την ώρα του σεξ: Τι συμβαίνει με τις γυναίκες ;

Μπορεί το σώμα της να είναι εκεί αλλά το μυαλό της είναι...

Με πόσες γυναίκες …έχει πάει ο μέσος Έλληνας ;

Ο μέσος Έλληνας, λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα, έχει κάνει σεξ στη...

Τα 6 πράγματα που θέλουν οι γυναίκες από τους άνδρες … στο κρεβάτι !

Πολλές γυναίκες διαμαρτύρονται πως οι άνδρες δεν βρίσκουν το «κουμπί» τους στο...

10 κλασικά ψέματα … που μας λένε οι γυναίκες !

Ναι οι γυναίκες λένε ψέματα, αλλά πολλά από αυτά είναι και τα...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή