Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023
2.1 C
Athens

Τέλος στις γκρίζες ζώνες στην Αγορά Εργασίας: Τι αλλάζει στα πρόστιμα για αδήλωτη απασχόληση, part-time, άδειες

Δόθηκε στη δημοσιότητα η ετήσια έκθεση του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΕΦΚΑ για τα
χαρακτηριστικά της απασχόλησης στη χώρα.

Η κυβέρνηση δια στόματος του αρμόδιου υπουργού κ. Γιάννη Βρούτση έδωσε θετικό τόνο στα στοιχεία της έρευνας, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 4,45%, ότι υπήρξε αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης και μείωση του ποσοστού των εργαζομένων που λαμβάνουν πολύ χαμηλές αποδοχές.

Όμως, μια προσεκτική μελέτη των στοιχείων της έκθεσης αναδεικνύει ότι παρά τη βελτίωση η κατάσταση της αγοράς εργασίας παραμένει δύσκολη και η μισθωτή εργασία στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συνθήκη χαμηλών αποδοχών και ελαστικών σχέσεων εργασίας.

Ως προς τις πολλές στρεβλώσεις και τις γκρίζες ζώνες στην αγορά εργασίας, ανακατατάξεις στον κατάλογο των προστίμων για την αδήλωτη εργασία, τη μερική απασχόληση, τις άδειες και τις υπερωρίες με στόχο τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου, τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων και την εξάλειψη χρόνιων παθογενειών φέρνει απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η οποία πρόκειται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» η γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Αννα Στρατινάκη, «το νέο πλαίσιο για τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας αποτελεί τομή, διότι απαλείφονται στρεβλώσεις και αδικίες του συστήματος, δημιουργώντας ένα περιβάλλον δίκαιο και απλό, ταυτόχρονα όμως και αποτρεπτικό για μελλοντικές παραβάσεις, υπερασπιζόμενο τα εργασιακά δικαιώματα, υποχρεώνοντας τους εργοδότες, μικρούς και μεγάλους, να ακολουθούν απαρεγκλίτως τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας σε κλίμα εργασιακής ειρήνης.

Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω τέσσερα παραδείγματα για τις κυριότερες αλλαγές στα πρόστιμα και τις παθογένειες ετών που εξαλείφονται, όπως δημοσιεύονται από ΤΑ ΝΕΑ:

  1. Τίθεται τέλος στη δυνατότητα επιβολής διαφορετικών προστίμων σε ίδιας τάξης μεγέθους επιχειρήσεις λόγω των υποκειμενικών κριτηρίων που υιοθετούσε το προηγούμενο σύστημα και προκαλούσε σύγχυση για το τελικό ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.

Προηγούμενο σύστημα: Σε επιχείρηση με 15 εργαζομένους που δεν χορηγούσε κανονική άδεια σε 6 εργαζομένους της, μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο που κυμαινόταν από 6.000 έως 15.000 ευρώ, λόγω διαφορετικής υποκειμενικής κρίσης των Επιθεωρητών που διαμόρφωνε τελικά και το ύψος του προστίμου. Από την άλλη, ακόμη και αν η παράβαση αφορούσε ολόκληρο το προσωπικό της επιχείρησης το γεγονός ήταν αδιάφορο για το τελικό ύψος του προστίμου.

Νέο σύστημα: Το πρόστιμο θα είναι συγκεκριμένου ποσού 900 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που θίγεται και διαπιστωμένα δεν λαμβάνει την οφειλόμενη άδεια, χωρίς διακύμανση, διότι καταργείται το υποκειμενικό κριτήριο ως προς το ύψος του προστίμου.

Ολοι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων με ασφάλεια δικαίου θα επιβάλλουν το ίδιο πρόστιμο. Στο παράδειγμα των 6 εργαζομένων που δεν έλαβαν την κανονική τους άδεια, από τους 15 εργαζομένους που απασχολεί η επιχείρηση, θα επιβληθεί πρόστιμο ποσού (900 € x 6) = 5.400 €. Σε περίπτωση που η παράβαση αφορά περισσότερους εργαζoμένους σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα το πρόστιμο προοδευτικά αυξάνεται για κάθε επιπλέον θιγόμενο εργαζόμενο κατά 900 €.

  1. Διορθώνεται η δυσανάλογη επιβολή προστίμων σε σχέση με τη βαρύτητα της παράβασης και εξαλείφονται οι αντιφάσεις του προηγούμενου συστήματος. Ενώ για τη σοβαρότερη παράβαση της αδήλωτης εργασίας επιβαλλόταν και θα εξακολουθήσει να επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 € ανά εργαζόμενο, για τη μικρότερη παράβαση της υπερωριακής απασχόλησης (έστω και μιας ώρας) μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο ακόμη και 15.000 € ανά εργαζόμενο δηλωμένο με πλήρη απασχόληση. Το άτοπο αυτό με το νέο σύστημα θα εξαλειφθεί. Με το νέο σύστημα διαχωρίζεται η παράβαση για υπερεργασία από την παράβαση για υπερωρία.

Προηγούμενο σύστημα: Για παράβαση διάταξης που αφορούσε τη μη καταχώριση υπερωρίας/υπερεργασίας αδιακρίτως, επιβαλλόταν πρόστιμο κατά κεφαλήν που διαφοροποιούνταν ανάλογα με το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης. Π.χ. Σε επιχείρηση με 50 εργαζομένους, επιβαλλόταν πρόστιμο 3.000 € για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο. Αν διαπιστωνόταν για δεκαπέντε εργαζομένους μη νόμιμη υπερεργασία/ή και υπερωρία, μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο 3.000 € x 15 θιγόμενοι = 45.000 €. Αν όμως η επιχείρηση απασχολούσε 251 άτομα στην επικράτεια (επειδή διέθετε παραρτήματα) το πρόστιμο ανερχόταν σε 15.000 για κάθε θιγόμενο. Δηλαδή πάλι για 15 θιγόμενους εργαζoμένους σε υπερωρία/υπερεργασία επιβαλλόταν πρόστιμο 15.000€ x 15 θιγόμενοι = 225.000 €.

Νέο σύστημα: Το πρόστιμο θα είναι διαφοροποιημένο για παράβαση που αφορά υπερεργασία από την παράβαση για υπερωρία. Θα επιβάλλεται συγκεκριμένο ποσό ανά θιγόμενο εργαζόμενο 400 ευρώ για υπερεργασία και 1.000 ευρώ για υπερωρία ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση είναι μικρή, μεσαία, ή μεγάλη. Σε επιχείρηση με πενήντα (50) εργαζομένους όταν όπως στο παραπάνω παράδειγμα η παράβαση αφορά 15 θιγόμενους εργαζομένους επιβάλλεται πρόστιμο (400 € x 15) = 6.000 € (περίπτωση υπερεργασίας), ενώ πρόστιμο (1.000 € x 15 ) = 15.000 € (περίπτωση υπερωρίας).

  1. Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της μερικής απασχόλησης και επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε διαπίστωση απασχόλησης μερικώς απασχολουμένου σε διαφορετικό ωράριο από το δηλωθέν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Διαχωρίζεται η πλήρης από τη μερική απασχόληση κατά την επιβολή προστίμου. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας.

Προηγούμενο σύστημα: Σε επιχείρηση δυναμικότητας 15 εργαζομένων για την παραπάνω παράβαση που αφορούσε έστω 5 εργαζoμένους της, μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο που κυμαινόταν από 6.000 έως 15.000 ευρώ, λόγω διαφορετικής υποκειμενικής κρίσης των Επιθεωρητών.

Νέο σύστημα: Το επιβαλλόμενο πρόστιμο διαφοροποιείται ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης (μερική ή πλήρης) και το πρόστιμο είναι συγκεκριμένο χωρίς εύρος. Σε επιχείρηση δυναμικότητας 15 εργαζομένων για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο από τους 5 σε διαφορετικό ωράριο εργασίας χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 € x 5 = 10.000 ευρώ (περίπτωση μερικής απασχόλησης) ή 600 € x 5 = 3.000 ευρώ (περίπτωση πλήρους απασχόλησης). Για κάθε επιπλέον θιγόμενο εργαζόμενο, τα παραπάνω πρόστιμα αυξάνονται αντίστοιχα 2.000 € ή 600 € ανάλογα με τη μορφή απασχόλησης (μερική ή πλήρης).

  1. Μέτρα για την προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων (μητέρες, ανήλικοι, έγκυοι κ.τ.λ.)

Προηγούμενο σύστημα: σε περίπτωση μη χορήγησης σε μία μητέρα της άδεια μητρότητας επιβαλλόταν πρόστιμο από 1.500 έως 3.000 ευρώ όταν η επιχείρηση ήταν μικρή, από 3.000 έως 7.500 αν ήταν μεσαία/μεγάλη και 7.500 έως 15.000 αν ήταν πολύ μεγάλη, ανάλογα με την υποκειμενική κρίση του Επιθεωρητή για την έκταση της σοβαρότητας και υπαιτιότητας.

Νέο σύστημα: προσδιορίζεται συγκεκριμένο πρόστιμο 4.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη παράβαση (για κάθε μητέρα που δεν της χορηγείται άδεια μητρότητας), ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης και όλοι οι εργοδότες γνωρίζουν εκ των προτέρων τι θα πληρώσουν, για την ανωτέρω παράβαση.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Προσλήψεις: 253 σε ΕΟΠΥΥ και ΕΚΑΒ μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: “Έρχεται” προκήρυξη για 148 θέσεις στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων μόνιμου προσωπικού...
Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τις 8.166 προσλήψεις στην καθαριότητα των Δήμων

Προσλήψεις τώρα σε 15 δήμους (ΑΣΕΠ)

Μπαράζ προσλήψεων από 15 δήμους της χώρας.Θα επιλεγεί προσωπικό όλων των προσόντων και βαθμίδων εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.Ποιες ειδικότητες ζητούνται:ΔΕ Οδηγών...

68.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα από 6 νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ

Συνολικά 68.000 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουν τα έξι νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης, τρία από τα οποία θα «τρέξουν»...

Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Αυξάνονται οι ώρες εργασίας και το όριο ηλικίας για προσλήψεις συμβασιούχων

Αλλαγές στο ωράριο εργασίας και στα όρια ηλικίας πρόσληψης συμβασιούχων στους δήμους και τις περιφέρειες προβλέπει το υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών...
Ψηφιακά πορτοφόλια: η νέα τάση των ανέπαφων συναλλαγών

Τηλεργασία: Το νέο πλαίσιο – Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται δουλειά εξ αποστάσεως

Υπεγράφη από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, και τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, η απόφαση για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας...
Η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για έκνομες πράξεις σε βάρος ασυνόδευτων ανηλίκων

Προκήρυξη για 700 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Προ των πυλών είναι οι 700 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι θέσεις αφορούν στο σύνολό τους τη Δικαστική Αστυνομία. Με τη νέα προκήρυξη της Δικαστικής Αστυνομίας θα προσληφθεί ένστολο...
Ξεκίνησε ο διάλογος Αυτοδιοίκησης – υπουργείου Εσωτερικών, για το δικαίωμα συλλήψεων από δημοτικούς αστυνομικούς

Στην τελική ευθεία 1.264 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία

Στην τελική ευθεία βρίσκονται 1.264 προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,247ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

ΔΥΠΑ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για 2.260 θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες υπουργείων

Από σήμερα, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, στις 11 π.μ. έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου...

Στάσεις εργασίας αύριο στο σιδηρόδρομο – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων

Πιθανές καθυστερήσεις και ακυρώσεις κάποιων σιδηροδρομικών δρομολογίων αναμένονται αύριο Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, καθώς η...

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο, 18 Αυγούστου, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αγοράς βιβλίων έτους 2022

Ξεκινά την Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022, στις 12:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 12 Αυγούστου σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην Αρχαία Αγορά

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1932... σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην Αρχαία Αγορά. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και τα...