Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2021
27.2 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 28 Σεπτεμβρίου το χειρότερο ναυάγιο στην Ευρώπη

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ  Το 1994.... Το χειρότερο ναυάγιο στην Ευρώπη σημειώνεται στη Βαλτική Θάλασσα, όταν το πλοίο "Εστόνια" που εκτελεί τακτικό δρομολόγιο από το Ταλίν της Εσθονίας...

Θέλουν λοιπόν σύνθετη ονομασία , μάλιστα … τότε ας ονομασθούν Νότια Σερβία …Southern Serbia

Μέ ἀφορμή τό σχόλιον ἑνός φίλου μου στο fb περί σύνθετης ὀνομασίας κρίνω σκόπιμο νά σάς ἐκθέσω μερικές σκέψεις μου ἐπί του προκειμένου.

Ἀπό τήν ἀπελευθερώσῃ μας ἀπό τούς Τούρκους καί ἐντεῦθεν τά κόμματα πού δημιουργήθηκαν εὐθέως χαρακτηρίζοντο φιλογαλλικό, φιλοαγγλικό ,φιλορώσικο κλπ ,ἀργότερα ἴσως ἀπό ντροπή τόν χαρακτηρισμόν αὐτόν του φιλο-τάδε τόν ἀπεκρύπτουν ἐνῶ ὑφίστατο .

Στήν πρόσφατη ἱστορία ὁ ἐπηρεασμός τῶν Μεγάλων αὐτῶν Δυνάμεων καί οἱ παρεμβάσεις των στήν πολιτική ζωή τῆς χώρας μας ὑφίστανται καί δυστυχῶς μέσῳ ἐπηρεασμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης καθορίζουσιν τήν ἐκλογή τῶν κυβερνώντων μας ,τά δέ Πολιτικά Κόμματα μας ὑπακούουν στά ὑψηλά κελεύσματα των.

Τώρα ὅσο ἀφορᾶ τόν βόρειο γείτονα μας τά μέγιστα στήν διάσπαση τῆς Γιουγκοσλαβίας συνέβαλλε ἡ Γερμανία ( ἀπό αὐτούς ξεκίνησε τό κακό ) διότι ἐπιδιώκει τήν δημιουργία μικρῶν κρατιδίων κατά τό δυνατόν ὁμοσπονδίες, ὅπως στο ἐσωτερικό της, διότι ἔτσι θά μπορέσουν νά ὑποταχθοῦν εὐκολώτερα στήν οἰκονομική της αὐτοκρατορία…. Καί ὅσον ἀφορᾶ τά Σκόπια , τό ἐδαφικό μεγάλωμα των, δέν θά ἔπεφτε ἄσχημα – θά ἐξυπηρετοῦσε τούς Γερμανούς ἄν ὁ ἄξονας Γερμανία -Θεσσαλονίκη δέν εἶχε ἐπαφή μέ τήν Ἑλλάδα κι αὐτό θά γίνει ἄν ἡ Μακεδονία μας καί τό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης παύσουν νά ἀποτελοῦν ἑλληνικά ἐδάφη .

Ἀφανῶς τό προωθοῦν κι ἄν κατορθώσουν τό σχέδιο τους νά ἐπικρατήσῃ τότε … θά μπορέσουν ἐκδικηθοῦν πλήρως αὐτούς πού τούς ἀντιστάθηκαν ( Σέρβους καί Ἕλληνες ) στο Β’ΠΠ….εἶναι κάτι πού δέν μπόρεσαν ποτέ νά ξεχάσουν ,ὅπως κι ἐγώ …ἐπειδή οἱ Γερμανοί εἶναι φίλοι μας.. δέν πρόκειται ποτέ νά ξεχάσω τό σχοινί μέ τό ὁποῖο στόν Ἀχλαδόκαμπο κρεμάσανε τόν παπποῦ μου ….
Ἡ Γερμανία συνέβαλε στήν ἀναζωπύρωση των ἐθνικισμῶν στήν Βαλκανική ἀπό τίς ἀρχές της δεκαετίας του 90 , ὑπέθαλπε καί ὁδήγησε στόν ἐμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας.

Αὐτοί , ἐπαναλαμβάνω , πού δυό φορές τους ἀντιτάχθηκαν στόν Α’ καί Β’ παγκοσμίους πολέμους τασσόμενοι μέ τους Συμμάχους καί στήν συνέχεια κατά την περίοδο της κατοχῆς τους ἀντιστάθηκαν ἔπρεπε νά τιμωρηθοῦν …. καί τά σύνορα ἄλλαξαν…. στήν Εὐρώπη πάλι μέ εὐθύνη των Γερμανῶν.

Άποψή μου εἶναι ὅτι ἡ περίπτωσι τῆς σύνθετης ὀνομασίας ἐξυπηρετεῖ τά Γερμανικά Συμφέροντα γιά αὐτό καί ὑπηρετεῖται – προωθεῖται ἀπό αὐτούς πού εἴτε εἶναι Γερμανοματραφεῖς εἴτε εἶναι ἐκ πεποιθήσεως Γερμανόφιλοι ἤ παρά τίς δηλώσεις των τελικά ὑποτάχθηκαν στο Δ’Ράιχ.
Ὅσο τα χρόνια περνοῦν ὁ ρόλος της Γερμανίας στή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας γίνεται πιό διακριτός καί ἐπιβεβαιώνει ὅσους ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ “ἐπιχείρηση γερμανοποίησης” της Εὐρώπης πού σήμερα ζοῦμε ξεκίνησε ἐκείνον τον Ἰούνιο του 1991.

Πᾶμε στο τώρα .

Εἶναι ἀληθές ὅτι ὑπάρχουν λάθη καί προηγουμένων Κυβερνήσεων καί διαπραγματεύσεων, λάθη ὅμως πού δέν ἔχουν καταλήξει σέ Συμφωνίες διότι ἄν εἶχαν συμφωνηθεῖ τότε τί διαπραγματευόμαστε ; ὄχι ἐμεῖς ἀλλά οἱ Κοτζιάς καί Τσίπρας .

Ἀλλά στούς Κοτζιά καί Τσίπρα ρητορικά τίθεται το ἐρώτημα : αὐτοί ἀπό θέση ισχύος πού εἴμαστε σήμερα ἔναντι των γειτόνων ,γιατί δέν διορθώνουν τα λάθη των προηγουμένων ξεκινώντας την συζήτηση ἀπό μηδενική βάση …. ;

Συνέχεια του κράτους καί σεβασμός συνθηκῶν ΝΑΙ ἐφόσον ὅμως ὑπάρχουν .

Συζητήσεις πού οὐδέποτε κατέληξαν σέ Συμφωνία ἤ Συνθήκη προφανῶς καί δέν δεσμεύουν κανένα.

Εἶναι γεγονός ὅτι οἱ κάτοικοι της γείτονος χώρας δέν ἔχουν σχέση μέ την ἀρχαία Μακεδονία- Μακεδόνες-Μ.Ἀλέξανδρο ,εἶναι γεγονός ὅτι ἐθνολογικά εἶναι Σλάβοι ,εἶναι γεγονός ὅτι ἐλαχιστότατο τμῆμα της χώρας των ( καί ὄχι μεγάλο τμῆμα ὅπως ἐσκεμμένα ἰσχυρίζονται κάποιοι ) ὑπῆρξε τμῆμα της Μακεδονίας ,εἶναι γεγονός ὅτι παρά τα ψεύδη πού διαδίδουν τα παπαγαλάκια της Κυβέρνησης ἡ γλῶσσα τους δέν ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ,εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἔνταξη πού ἐπιθυμοῦν σέ ΕΕ καί ΝΑΤΟ θά γίνη ἐφόσον ἐπιλύσουν τίς διαφορές των μέ την Ἑλλάδα , εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἱστορία τους ὡς Μακεδονία εἶναι … πρόσφατη καί εἶναι τεχνητό δημιούργημα του Τίτο μέ βλέψεις(τότε συνεχίζονται καί σήμερα )ἐπεκτατικές εἰς βάρος μας ,εἶναι γεγονός ὅτι ἡ γλῶσσα των εἶναι κρᾶμα σλαβικῶν λέξεων το πλεῖστον Βουλγαρικῶν μέ Σέρβικη προφορά .

Θέλουν λοιπόν σύνθετη ὀνομασία , μάλιστα … τότε ἄς ὀνομασθοῦν Νότια Σερβία …Southern Serbia καί φυλετική συγγένεια μέ τον Σέρβικο λαό ἔχουν καί πολλά κοινά ἐδαφικά , ἱστορικά, πολιτιστικά ,γλωσσολογικά στοιχεῖα ἀπό της ἐγκαταστάσεως σέ ἐκείνη την περιοχή μέχρι σήμερα καί το κυριότερο δέν κλέβουν την ἱστορία κανενός καί δέν ὑποκρύπτεται δόλιος ἀλυτρωτισμός .

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Εφιάλτης στο δρόμο προς τις κάλπες

Τρέμει στην κυριολεξία το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο Αλέξης Τσίπρας. Γι΄ αυτό αρνείται πεισματικά να ζητήσει προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία.Για να δικαιολογήσει τη γραμμή άμυνας...
Πάτρα: Εκτάκτως ο Χρυσοχοΐδης για την έξαρση των κρουσμάτων

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης γνώριζε από νωρίς ότι θα μείνει εκτός

Πολύ καλή πηγή από το Μαξίμου μου σφύριξε ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε ενημερωθεί πολύ νωρίτερα ότι θα μείνει εκτός του κυβερνητικού σχήματος. Κάποιοι ισχυρίζονται...

Ο Κούλογλου “καρφώνει” τον Πολάκη

Tα «καρφιά»  του στον Παύλο Πολάκη έριξε ο Στέλιος Κούλογλου. Παλαιότερα έλεγε σωστά πράγματα με λάθος τρόπο, η διαφορά τώρα είναι ότι λέει λάθος πράγματα...

Χαμός σε σπίτι κορυφαίου πολιτικού – Ο καφετζής που το “σφύριξε” στην γυναίκα του

Χαμός. Εδώ και δεκαπέντε ημέρες κορυφαίος πολιτικός της χώρας… με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά όχι προοπτικές διαπίστωσε πώς η γυναίκα του είχε σχέση με...

Για “τα μάτια” του Αποστολάκη τσακώνονται κυβέρνηση – ΣΥΡΙΖΑ

Mε σκληρές δηλώσεις στελεχών εκατέρωθεν συνεχίζεται η πολιτiκή αντιπαράθεση κυβέρνησης- αξιωματικής αντιπολίτευσης στον απόηχο της άρνησης του Ευάγγελου Αποστολάκη να αναλάβει το νέο υπουργείο...

Ισχυρό ρεύμα «σπρώχνει» τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στη Βουλή??

Αρχίζει να γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται μπροστά στο «φαινόμενο Γιαννακόπουλος»?? Το μέλλον θα δείξει…
Ακρίτα κατά Σημίτη: «Παραδώσατε ψυχρά τον Οτσαλάν, το Χρηματιστήριο έσκασε στα χέρια σας»!

Ακρίτα: Μπράβο στα παιδιά του Καραμανλή που πάνε σε ελληνικά πανεπιστήμια

Δημόσια συγχαρητήρια στα παιδιά του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαϊτη έδωσε η Έλενα Ακρίτα. Αφήνοντας αιχμές, η δημοσιογράφος έγραψε στον λογαριασμό της στο Ιnstagram: «Συγχαρητήρια...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Νότια Αφρική: Μέλισσες σκότωσαν 63 πιγκουίνους ενός απειλούμενου είδους

Εξήντα τρεις σφηνίσκοι του Ακρωτηρίου, ένα απειλούμενο είδος πιγκουίνου, βρέθηκαν νεκροί σε παραλία στη...

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η μεγάλη ώρα της Εθνικής πόλο – Η μάχη με τη Σερβία για το χρυσό

Ραντεβού με την ιστορία έχει η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών που σε λίγη ώρα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 28 Ιουλίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1914...Η Αυστροουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Αρχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σερβία: Εκρήξεις σε εργοστάσιο πυρομαχικών (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Τσατσάκ της Σερβίας τα ξημερώματα, όταν σημειώθηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις στο...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή