Δευτέρα, 21 Ιουνίου, 2021
29.4 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 21 Ιουνίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ  Το 2009.... Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης ανοίγει τις πύλες του για το κοινό, για περιορισμένο αριθμό επισκεπτών.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Μαΐου 2021 – Όσιος Θεόδωρος ο Ηγιασμένος

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ/ 43 – 47 – 43 ελθών Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ός καί αυτός ήν προσδεχόμενος τήν βασιλείαν τού Θεού, τολμήσας εισήλθε πρός Πιλάτον καί ητήσατο τό σώμα τού Ιησού.
44 ο δέ Πιλάτος εθαύμασεν ει ήδη τέθνηκε, καί προσκαλεσάμενος τόν κεντυρίωνα επηρώτησεν αυτόν ει πάλαι απέθανε 45 καί γνούς από τού κεντυρίωνος εδωρήσατο τό σώμα τώ Ιωσήφ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 1 – 8

1 Καί διαγενομένου τού σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή καί Μαρία η τού Ιακώβου καί Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν. 2 καί λίαν πρωί τς μιάς σαββάτων έρχονται επί τό μνημείον, ανατείλαντος τού ηλίου.

3 καί έλεγον πρός εαυτάς Τίς αποκυλίσει ημίν τόν λίθον εκ τής θύρας τού μνημείου; 4 καί αναβλέψασαι θεωρούσιν ότι αποκεκύλισται ο λίθος ήν γάρ μέγας σφόδρα. 5 καί εισελθούσαι εις τό μνημείον είδον νεανίσκον καθήμενον εν τοίς δεξιοίς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, καί εξεθαμβήθησαν.

6 ο δέ λέγει αυταίς Μή εκθαμβείσθε Ιησούν ζητείτε τόν Ναζαρηνόν τόν εσταυρωμένον ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν.

7 αλλ υπάγετε είπατε τοίς μαθηταίς αυτού καί τώ Πέτρω ότι προάγει υμάς εις τήν Γαλιλαίαν εκεί αυτόν όψεσθε, καθώς είπεν υμίν. 8 καί εξελθούσαι έφυγον από τού μνημείου είχε δέ αυτάς τρόμος καί έκστασις, καί ουδενί ουδέν είπον εφοβούντο γάρ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ/ 43 – 47

43 ήλθεν ο Ιωσήφ, πού κατήγετο από τήν πόλιν Αριμαθαίαν, σεβαστόν καί επίσημον μέλος τού ιουδαϊκού συνεδρίου, πού καί αυτός είχε πιστεύσει εις τό περί βασιλείας τού Θεού κήρυγμα τού Ιησού καί επερίμενε τήν βασιλείαν αυτήν, χωρίς νά κλονισθή η ελπίς του αυτή από τόν θάνατον τού Ιησού. Καί έλαβε τήν τόλμην καί παρουσιάσθη εις τόν Πιλάτον καί εζήτησε τό σώμα τού Ιησού.

44 Ο Πιλάτος δέ εξεπλάγη καί ηπόρησεν, εάν τόσον γρήγορα απέθανεν ο Ιησούς. Καί αφού επροσκάλεσε τόν εκατόνταρχον, τόν ηρώτησεν, εάν είχεν ώραν πολλήν πού απέθανε. 45 Καί όταν έμαθεν από τόν εκατόνταρχον, ότι πράγματι απέθανεν, εχάρισεν εις τόν Ιωσήφ τό σώμα. 46 Καί εκείνος αφού ηγόρασε σινδόνα καινουργή καί αμεταχείριστον καί τόν εκατέβασεν από τόν σταυρόν, ετύλιξε τό σώμα εις τήν σινδόνα καί τόν έβαλε χάμω εις μνημείον, πού ήτο σκαλισμένον μέσα εις τόν βράχον καί εκύλισε λίθον βαρύν επάνω εις τό στόμιον τού μνημείου.

47 Η Μαγδαληνή δέ Μαρία καί η Μαρία τού Ιωσή παρετήρουν προσεκτικά καί μέ πολύ ενδιαφέρον πού ετέθη τό σώμα.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 1 – 8

1 Καί αφού επέρασε τό Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή καί η Μαρία η μητέρα τού Ιακώβου καί η Σαλώμη ηγόρασαν τό βράδυ τού Σαββάτου αρώματα, διά νά έλθουν τό πρωί εις τόν τάφον καί αλείψουν τόν Ιησούν. 2 Καί πολύ πρωί τής πρώτης ημέρας τής εβδομάδος έρχονται εις τό μνημείον τήν ώραν, πού ο υποκάτω από τόν ορίζοντα ανατέλλων ήλιος ήρχισε νά διαλύη τό πρωϊνό σκοτάδι.

3 Καί έλεγαν αναμεταξύ τους Ποίος θά μάς αποκυλίση τήν μεγάλην πέτραν από τήν είσοδον τού μνημείου; 4 Καί μόλις εσήκωσαν τά μάτια τους, είδαν, ότι είχε κυλισθή μακράν από τό μνημείον η πέτρα. Καί έλεγαν μεταξύ τους αυτά, διότι η πέτρα αυτή ήτο πολύ μεγάλη καί δέν ήτο εύκολον νά αποκυλισθή. 5 Καί μόλις εσήκωσαν τά μάτια τους, είδαν, ότι είχε κυλισθή μακράν από τό μνημείον η πέτρα. Καί έλεγαν μεταξύ τους αυτά, διότι η πέτρα αυτή ήτο πολύ μεγάλη καί δέν ήτο εύκολον νά αποκυλισθή.

6 Αυτός δέ τούς είπε Μή εκπλήττεσθε καί μή φοβείσθε. Ηξεύρω ποίον ζητάτε. Ζητάτε τόν Ιησούν τόν Ναζαρηνόν τόν εσταυρωμένον. Ανεστήθη. Δέν είναι εδώ. Ιδού, είναι αδειανό τό μέρος, όπου τόν έβαλαν.

7 Αλλά πηγαίνετε, είπατε εις τούς μαθητάς του καί ιδιαιτέρως εις τόν Πέτρον, πού έχει ανάγκην παρηγορίας καί βεβαιώσεως ότι συνεχωρήθη διά τήν άρνησίν του, ότι πηγαίνει προτήτερα από σάς εις τήν Γαλιλαίαν. Εκεί θά τόν ιδήτε, καθώς σάς είπε, προτού νά σταυρωθή. 8 Καί εκείναι, αφού εβγήκαν, έφυγαν από τό μνημείον. Τάς κατείχε δέ τρόμος καί ήσαν εκστατικαί. Καί δέν είπαν τίποτε εις κανένα, διότι εφοβούντο.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Ιουνίου 2021 – Της Πεντηκοστής

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 37 – 52 – 37 Εν δέ τή εσχάτη ημέρα τή μεγάλη τής εορτής ειστήκει ο Ιησούς καί έκραξε λέγων Εάν...

Κολωνός: Συμπλοκή κοριτσιών με δύο τραυματίες – Μία σύλληψη

Δύο τραυματίες και μία σύλληψη είναι ο απολογισμός συμπλοκής ανήλικων κοριτσιών στον Κολωνό. Σύμφωνα με την Αστυνομία περίπου στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου στη...
Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στη Δημοτική Τηλεόραση TV 100 – Ένας τραυματίας

Σύλληψη αστυνομικού για ληστείες σε πρατήρια καυσίμων

Για ληστείες σε πρατήρια καυσίμων συνελήφθη αστυνομικός σήμερα το πρωί. Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη ληστειών κατά συρροή σε βάρος...

Εξομολογήθηκε χάρη στον Φύλακα Άγγελό του

Όταν ο Πνευματικός Παπά Γαβριήλ είχε γυρίσει από τον κόσμο, στη Νέα Σκήτη, είχε βαριά αρρωστήσει για θάνατο ο Μοναχός Κύριλλος από την Καλύβα...

Ρώτησα τον Θεό και Αυτός μου είπε…

Ο Θεός πήρε το χέρι μου στο δικό του, μείναμε για λίγο σιωπηλοί και μετά ρώτησα… – Σαν γονιός, ποια είναι τα μαθήματα ζωής που...

Μη λες: «Εμένα κανείς δεν μ’ αγαπά»

Αγάπη: Κανείς δεν δικαιούται να λέει εμένα κανείς δεν μ’ αγαπά. Ακόμη κι αν όλοι οι άνθρωποι σε προδώσουν ο Χριστός σ’ αγαπά. Ακόμη κι...

Ο πολυάσχολος ερημίτης

Ένας ερημίτης, βρήκε καταφύγιο στο βουνό για να διαλογιστεί και να προσευχηθεί. Τον έβλεπαν συχνά πολύ απασχολημένο.Μια μέρα, κάποιος τον ρώτησε: -Πώς γίνεται να έχεις...

Βρείτε μας

7,799ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Ιουνίου 2021 – Της Πεντηκοστής

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ/ 37 – 52 – 37 Εν δέ τή εσχάτη ημέρα τή...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 Ιουνίου 2021 – Αγία Ακυλίνη

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΖ/ 1 – 13 – 1 Ταύτα ελάλησεν Ιησούς, καί επήρε τούς...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Ιουνίου 2021 – Όσιος Ιλαρίων ο νέος, ηγούμενος Μονής Δαλμάτων

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Θ/ 1 – 38 – 1 Καί παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Μαΐου 2021 – Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής ηγούμενος Μονής Δαλμάτων

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Δ/ 5 – 42 – 5 έρχεται ούν εις πόλιν τής...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή