Κυριακή, 9 Μάι, 2021
21 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 9 Μαΐου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1936...Η χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φονικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένος από τους...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Μαρτίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 1 – 12

1 Καί εισήλθε πάλιν εις Καπερναούμ δι ημερών καί ηκούσθη ότι εις οίκόν εστι.

2 καί ευθέως συνήχθησαν πολλοί, ώστε μηκέτι χωρείν μηδέ τά πρός τήν θύραν καί ελάλει αυτοίς τόν λόγον.

3 καί έρχονται πρός αυτόν παραλυτικόν φέροντες, αιρόμενον υπό τεσσάρων.

4 καί μή δυνάμενοι προσεγγίσαι αυτώ διά τόν όχλον, απεστέγασαν τήν στέγην όπου ήν, καί εξορύξαντες χαλώσι τόν κράβαττον εφ ώ ο παραλυτικός κατέκειτο.

5 ιδών δέ ο Ιησούς τήν πίστιν αυτών λέγει τώ παραλυτικώ Τέκνον, αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου.

6 ήσαν δέ τινες τών γραμματέων εκεί καθήμενοι καί διαλογιζόμενοι εν ταίς καρδίαις αυτών

7 Τί ούτος ούτως λαλεί βλασφημίας; τίς δύναται αφιέναι αμαρτίας ει μή είς ο Θεός;

8 καί ευθέως επιγνούς ο Ιησούς τώ πνεύματι αυτού ότι ούτως αυτοί διαλογίζονται εν εαυτοίς είπεν αυτοίς Τί ταύτα διαλογίζεσθε εν ταίς καρδίαις υμών;

9 τί εστιν ευκοπώτερον, ειπείν τώ παραλυτικώ, αφέωνταί σου αι αμαρτίαι, ή ειπείν, έγειρε καί άρον τόν κράβαττόν σου καί περιπάτει;

10 ίνα δέ ειδήτε ότι εξουσίαν έχει ο υιός τού ανθρώπου αφιέναι επί τής γής αμαρτίας – λέγει τώ παραλυτικώ

11 Σοί λέγω, έγειρε καί άρον τόν κράβαττόν σου καί ύπαγε εις τόν οίκόν σου.

12 καί ηγέρθη ευθέως, καί άρας τόν κράβαττον εξήλθεν εναντίον πάντων, ώστε εξίστασθαι πάντας καί δοξάζειν τόν Θεόν λέγοντας ότι Ουδέποτε ούτως είδομεν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 1 – 12

1 Καί ύστερα από μερικάς ημέρας εμβήκε πάλιν εις τήν Καπερναούμ καί έγινε γνωστόν, ότι είναι εις κάποιαν οικίαν. 2 Καί αμέσως εμαζεύθησαν πολλοί, ώστε αφού εγέμισεν η οικία, νά μή χωρούν πλέον τόν λαόν ούτε τά πλησίον τής θύρας μέρη. Καί τούς εδίδασκε τόν λόγον τού Θεού.

3 Καί έρχονται πρός αυτόν καί τού έφεραν κάποιον παραλυτικόν, πού τόν εσήκωναν επάνω εις κρεββάτι τέσσαρες. 4 Καί επειδή δέν ημπορούσαν εξ αιτίας τού πλήθους τού λαού νά τόν πλησιάσουν, εξεσκέπασαν τήν σκέπην εις τό μέρος, όπου ο Κύριος ευρίσκετο καί, αφού ήνοιξαν τρύπαν, έρριψαν κάτω σιγά τό κρεββάτι, επί τού οποίου ήτο εξαπλωμενος ο παραλυτικός.

5 Όταν δέ ο Ιησούς είδε τήν πίστιν, πού είχαν καί ο παραλυτικός καί εκείνοι πού τόν έφεραν, λέγει εις τόν παραλυτικόν, ο οποίος ευρίσκετο εις ανησυχίαν, μήπως αι αμαρτίαι του γίνουν εμπόδιον εις τήν θεραπείαν του τέκνον, σού έχουν συγχωρηθή αι αμαρτίαι σου, αι οποίαι είναι καί η αιτία τής σωματικής σου παραλύσεως. 6 Ήσαν δέ μερικοί από τούς γραμματείς, οι οποίοι εκάθηντο εκεί καί διελογίζοντο εις τό εσωτερικόν των καί εις τάς διανοίας των 7 Διατί ο άνθρωπος αυτός ομιλεί έτσι καί εκστομίζει βλασφημίας; Ποίος άλλος ημπορεί νά συγχωρή αμαρτίας, παρά μόνον ένας, ο Θεός;

8 Καί αμέσως ο Ιησούς αντελήφθη υπερφυσικώς μέ τό φωτιζόμενον από τήν θεότητά του πνεύμα του, ότι αυτοί διαλογίζονται μέσα τους έτσι, καί τούς είπε Διατί δέχεσθε καί κυκλοφορείτε τέτοιους λογισμούς μέσα εις τάς καρδίας σας; 9 Τί είναι ευκολώτερον, τό νά είπω εις τόν παραλυτικόν είναι συγχωρημέναι αι αμαρτίαι σου ή νά τού είπω, σήκω καί πάρε εις τόν ώμον σου τό κρεββάτι σου καί περιπάτει; Σείς θεωρείτε δυσκολώτερον τό τελευταίον τούτο.

10 Διά νά μάθετε λοιπόν, ότι ο υιός τού ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο μοναδικός εκπρόσωπος τής ανθρωπότητος, ο οποίος θά έλθη καί πάλιν επί τών νεφελών ως Κριτής ένδοξος, έχει εξουσίαν νά συγχωρή επί τής γής αμαρτίας – τότε ο Κύριος λέγει εις τόν παραλυτικόν 11 Εις σέ, πού πιστεύεις, ομιλώ σήκω καί πάρε εις τόν ώμον σου τό κρεββάτι σου καί πήγαινε εις τόν οίκον σου.

12 Καί εσηκώθη αμέσως καί αφού επήρε τό κρεββάτι του εβγήκεν από τό σπίτι εκείνο εμπρός εις όλους, ώστε τόν είδαν μέ τά μάτια των καί κατεπλάγησαν όλοι καί εδόξασαν τόν Θεόν λέγοντες, ότι ποτέ έως τώρα δέν είδαμεν έτσι, παραλυτικός μέ μίαν προσταγήν νά σηκώνεται αμέσως υγιής καί νά περιπατή.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Γιατί σήμερα οι ζωντανοί πηγαίνουν στα νεκροταφεία και γιορτάζουν με τους νεκρούς τους;

Γιατί σήμερα οι ζωντανοί πηγαίνουν στα νεκροταφεία και γιορτάζουν με τους νεκρούς τους; Λένε ότι την Κυριακή του Θωμά οι ψυχές των νεκρών βρίσκονται ενεργειακά...

Που να ποντάρω;(βίντεο)

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ: Οι δουλειές, οι μέριμνες, τα προβλήματα, η ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα αυτών δεν σταματάνε ποτέ.Πόσοι και πόσοι άνθρωποι καθημερινά...
Επίθεση με βιτριόλι: Γεμάτο με φωτογραφίες της Ιωάννας το κινητό της 35χρονης

Επίθεση με βιτριόλι: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας θα δικαστεί η 36χρονη

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας παραπέμπεται να δικαστεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας η 36χρονη που έριξε το βιτριόλι στην 35χρονη Ιωάννα...
Μενίδι: Επεισόδια με δεκάδες προσαγωγές

Ζάκυνθος: Νεκρός από πυροβολισμούς γνωστός επιχειρηματίας

Νεκρός από πυροβολισμούς είναι γνωστός επιχειρηματίας της Ζακύνθου. Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό σημείο της πόλης της Ζακύνθου σημαίνοντας...

Κρίνουμε και κατακρίνουμε λες και εμείς είμαστε αλάνθαστοι – Διδακτική Ιστορία

Κάποτε ένας βασιλιάς, έβγαλε τα βασιλικά του ρούχα, φόρεσε ρούχα χωρικού ανθρώπου και περιγιήθηκε στις διάφορες συνοικίες, για να δει πως ζει ο απλός...
Ρόδος: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για κατασκοπεία

Νέα Σμύρνη: Σύλληψη 22χρονου για σεξουαλική παρενόχληση

Συνελήφθη ο 22χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση νεαρής κοπέλας χθες το βράδυ στη Νέα Σμύρνη. Η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό και ανάρτησε σχετικό...
ΕΛ.ΑΣ.: Συνελήφθη 74χρονος για σεξουαλική κακοποίηση δύο κοριτσιών

Καλύβια: Προφυλακιστέος ο δράστης της δολοφονίας του υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 32χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 60χρονου υπάλληλου του Κέντρου Υγείας Καλυβίων. Ενώπιον της ανακρίτριας που απολογήθηκε σήμερα ομολόγησε την...

Βρείτε μας

7,792ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Μαΐου 2021 – Άγιος Χριστόφορος ο Μεγαλομάρτυρας

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ/ 19 – 31 – 19 Ούσης ούν οψίας τή ημέρα εκείνη...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Απριλίου 2021

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ/ 1 – 18 – 1 Ο ούν Ιησούς πρό έξ...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Απριλίου 2021 – Άγιος Αντίπας Επίσκοπος Περγάμου

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ/ 17 – 31 – 17 καί αποκριθείς είς εκ τού...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 04 Απριλίου 2021 – Του Οσίου Γεωργίου του εν Μαλέω

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 34 – 38 – 34 Καί προσκαλεσάμενος τόν όχλον σύν...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή