Το νεκροταφείο των βρετανικών τηλεφωνικών θαλάμων

33
Το νεκροταφείο των βρετανικών τηλεφωνικών θαλάμων

Μία από τις εικόνες της χρονιάς που επέλεξαν οι New York Times για το 2018.

Τραβήχτηκε στο Redhill της Αγγλίας στις 22 Μαρτίου από τον Andrew Testa

Το νεκροταφείο των βρετανικών τηλεφωνικών θαλάμων
Διαβάστε επίσης:  Έκλειψη παρασκιάς Σελήνης