Υπ. Οικονομικών: 1.752 μόνιμες θέσεις

42
Σημαντική αύξηση φορολογικών εσόδων το πρώτο εννιάμηνο

Πληθαίνουν οι ενδείξεις για το μπαράζ προσλήψεων που προετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, με αιχμή του δόρατος την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η αρχή θα γίνει με δύο προκηρύξεις που θα εκδόσει άμεσα το ΑΣΕΠ:

-75 μόνιμοι ΤΕ, ΔΕ Τελωνειακών στην ΑΑΔΕ
-100 ΠΕ Πληροφορικής στον ίδιο φορέα

Σημερινό, (24/10), αποκαλυπτικό έγγραφο δείχνει το εύρος των προσλήψεων που είναι να διενεργήσει η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με αυτό, καθορίστηκαν 1.752 οργανικές θέσεις (μόνιμοι), εκ των οποίων οι 202 ανήκουν στην ειδικότητα ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών.

Με βάση το έγγραφο και τους πίνακες που το συνοδεύουν, θα καλυφθούν θέσεις ως εξής:

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ): 501
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ): 641
Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΔΥΠΗΛΥ): 337
Κεντρική Υπηρεσία: 16
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Δεδομένων: 10
Διεύθυνση Προγραμματισμού – Αξιολόγησης Ελέγχων (ΔΙΠΑΕΕ): 45
Κεντρικές – Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Οικ. Επιθεωρητών: 202
Στο ίδιο έγγραφο περιγράφονται οι κλάδοι, οι ειδικότητες και οι κατηγορίες του νέου προσωπικού. Αυτοί είναι:

Διαβάστε επίσης:  Υπουργείο Παιδείας: Νέα φάση προσλήψεων 6.629 εκπαιδευτικών

-ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Τελωνειακών
-ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Εφοριακών
-ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
-ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών
-ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής
-ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
-ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών
-ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-ΤΕ Τεχνολόγων
-ΔΕ Διοικητικού
-ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
-ΔΕ Οδηγών
-ΥΕ Επιμελητών