Υπεγράφη από τους Προκαθημένους των Εκκλησιών το κείμενο για το Αυτόνομο

33
υπεγράφη, προκαθήμενους, εκκλησίας, αυτόνομο,

Το κείμενο για το Αυτόνομο των Εκκλησιών και τον τρόπο ανακηρύξεώς του, δηλ. τους όρους με τους οποίους μία Ορθόδοξη Εκκλησία ανακηρύσσεται αυτόνομη, υπογράφηκε κατά την τέταρτη ημέρα των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Εν συνεχεία, ολοκληρώθηκε από τους Προκαθήμενους των Εκκλησιών και τους ιεράρχες- μέλη των αντιπροσωπειών των Ορθοδόξων Εκκλησιών που συμμετέχουν, η επεξεργασία του κειμένου περί νηστείας, δηλ. η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση αυτής σήμερα, ενώ κατά την απογευματινή συνεδρίαση οι εργασίες της Συνόδου θα επικεντρωθούν στο θέμα του γάμου και τα κωλύματα αυτού, τα οποία επεξεργάζονται από το πρωί.

Επιπρόσθετα, το απόγευμα θα αρχίσει η συζήτηση για το τελευταίο κείμενο της Συνόδου, που αφορά την Αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο. Αύριο το πρωί, ως αναμένεται, οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών θα συνεδριάσουν για περίπου δύο ώρες με βασικό τους θέμα το μήνυμα της Συνόδου.