Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη για εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

0
243

Στις διαδικασίες επιλογής εισακτέων για ΔΔ στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού μπορούν να συμμετάσχουν:

(α) διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

(β) πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων,

(γ) πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη

Διαβάστε επίσης:  Χίλιους αναπληρωτές θα προσλάβει το υπ. Παιδείας για το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας