Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας (βίντεο)

36

Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Εὐσέβειας τοῖς τρόποις καλλωπιζόμενος, ἀθλητικῆς ἀγλαΐας ὤφθης σοφὲ κοινωνός, πρὸς ἀγῶνας ἀνδρικοὺς παραταξάμενος· ὅθεν ὡς λύχνος φωταυγής, τῶν θαυμάτων τὰς βολάς, ἐκλάμπεις τῇ οἰκουμένῃ, Ἀρτέμιε Ἀθλοφόρε, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 

Διαβάστε επίσης:  ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Χιλίων χρόνων ο ιστορικός ναός της Καπνικαρέα