Πλατεία Αμερικής ή «πλατεία Αγάμων», 1949

295
Πλατεία Αμερικής,

 

1949, Πλατεία Αμερικής ή «πλατεία Ανθεστηρίων» ή «πλατεία Αγάμων»

Πλατεία Αμερικής, "πλατεία Αγάμων",1949,

Διαβάστε επίσης:  Τι πρέπει να προσέχουμε όταν οδηγούμε στη βροχή