Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι προβλέπει για την εξέλιξη των στελεχών

38
Αποστράτευσαν τον Ταξίαρχο Μιχαήλ Παπαδάκη

Το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε στη Βουλή, το οποίο μεταξύ των άλλων προβλέπει νέα κριτήρια για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού, του χρόνου παραμονής στις EΔ, αλλά και της αξιοποίησης πεπαλαιωμένου υλικού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στη δυνατότητα οικειοθελούς βραχείας παραμονής στις τάξεις των ΕΔ αξιωματικών που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και επιθυμούν να παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο και την παραμονή τους στις τάξεις του Στρατεύματος, συνεχίζοντας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ.

Με το νομοσχέδιο εισάγονται επίσης ρυθμίσεις που αφορούν στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού αξιωματικού σε τιθέμενα σε αποστρατεία στελέχη της κατηγορίας Εθελοντών Μακράς Θητείας καθώς και ρυθμίσεις που «στοχεύουν στην αποκατάσταση στρεβλώσεων που αφορούν στη βαθμολογική εξέλιξη συγκεκριμένων κατηγοριών αξιωματικών προέλευσης Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών.

Διαβάστε επίσης:  Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ

Στο σχέδιο νόμου έχει περιληφθεί ξεχωριστό κεφάλαιο για την αξιοποίηση της άχρηστης, πεπαλαιωμένης και πλεονάζουσας περιουσίας των ΕΔ με στόχο να υπάρξει οικονομικό αντάλλαγμα για τις ΕΔ.

Εξάλλου με διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται η δημιουργία νέου οργανωτικού πλαισίου για επιθεωρήσεις και εσωτερικούς ελέγχους με σκοπό την πρόληψη και διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των ΕΔ γενικότερα. Περαιτέρω εισάγονται και ρυθμίσεις για επιμέρους ζητήματα, μεταξύ των οποίων και θέματα στρατολογικής φύσης.

Τέλος εισάγεται και ρύθμιση για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα μεταξύ της εταιρείας RAYTHEON και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, που αφορά στην παροχή υλικών και ανταλλακτικών προς τις ΕΔ και στην ανάθεση συναφούς κατασκευαστικού έργου σε συναφείς ελληνικές εταιρείες.