Παρασκευή, 14 Μαΐου, 2021
20.4 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 Μαΐου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 330.... Το Βυζάντιο (μετέπειτα Κωνσταντινούπολη) μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και γίνεται πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η πόλη θεμελιώθηκε το 324 από τον Κωνσταντίνο Α'...

Μειώνονται οι φόροι για τα νέα αυτοκίνητα – Τι ισχύει για μεταχειρισμένα και υβριδικά

Αλλάζει το καθεστώς φορολόγησης για τα νέα μη ρυπογόνα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, το νέο φορολογικό πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει μεταξύ άλλων ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης για τα νέα μη ρυπογόνα Ι.Χ. αυτοκίνητα μέσω αναμόρφωσης στις κλίμακες των συντελεστών επιβολής τέλους ταξινόμησης.

Οι αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των Ι.Χ. αυτοκινήτων αποσκοπούν στη θέσπιση κινήτρων για την ανανέωση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων και την προώθηση μη ρυπογόνων οχημάτων νέας τεχνολογίας. Ειδικότερα, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων με το οποίο μειώνονται τα τέλη ταξινόμησης και παράλληλα αναμορφώνονται αναλογικότερα σε συνάρτηση με την παλαιότητα του κάθε οχήματος οι προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO. Παράλληλα μειώνεται περαιτέρω το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων χαμηλών ρύπων, δηλαδή αυτών που έχουν εκπομπές ρύπων CO2 έως 50 γρ/χλμ., ενώ διατηρείται η απαλλαγή από το 50% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για τα υβριδικά αυτοκίνητα με περισσότερους ρύπους, καθώς και η πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα ΕΙΧ.

Τέλος, καταργείται η υφιστάμενη πρόβλεψη για τη δυνατότητα φορολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων με πρώτη κυκλοφορία στην Ε.Ε. πριν από την 1η Ιουνίου 2016, με βάση το προϊσχύον καθεστώς φορολόγησης (ιστορικό τέλος).

Νέα κλίμακα

Πιο αναλυτικά, με το άρθρο 4 του πολυνομοσχεδίου, αναμορφώνεται και εξορθολογίζεται η κλίμακα υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κανονισμός ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 Ε.Ε. L της 7.9.1987) υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης:

-4% για φορολογητέα αξία έως 14.000 ευρώ

-26% για το τμήμα από τις 14.000,01 έως τις 17.000 ευρώ

-53% για το τμήμα από τις 17.000,01 έως τις 20.000 ευρώ

-62% για το τμήμα από τις 20.000,01 έως τις 25.000 ευρώ

-71% για το τμήμα από τις 25.000,01 έως τις 30.000 ευρώ

-30% για το τμήμα πάνω από τις 30.000 ευρώ.

Η ισχύουσα κλίμακα

Η ισχύουσα σήμερα κλίμακα επιβολής του τέλους ταξινόμησης δεν είναι προοδευτική καθώς προβλέπει την επιβολή ενός συντελεστή στο σύνολο της φορολογητέας αξίας κάθε οχήματος και την κλιμάκωση του συντελεστή ανάλογα με το ύψος της αξίας, ως εξής:

-4%, για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

-8%, για φορολογητέα αξία άνω των 14.000 ευρώ και μέχρι 17.000 ευρώ.

-16%, για φορολογητέα αξία άνω των 17.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ.

-24%, για φορολογητέα αξία άνω των 20.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ.

-32%, για φορολογητέα αξία άνω των 25.000 ευρώ.

Όφελος

Με τη νέα κλίμακα, το συνολικό ποσό του τέλους ταξινόμησης μειώνεται κατά ποσοστά από 0,2% έως 31,67% για Ι.Χ. φορολογητέας αξίας από 15.000 μέχρι 100.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 126 του ισχύοντος τελωνειακού κώδικα, η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων του αυτοκινήτου, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπρόσωπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.

Μεταχειρισμένα

Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή λιανικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος. Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση. Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται στις 15.000. Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%. Για την επιλογή των νέων συντελεστών, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ταξινόμησης για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία του άρθρου 126, πριν από τις μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Βάσει εκπομπών

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:

-μικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης, όπως ορίζονται παραπάνω, μειώνονται κατά 5%,

-μεγαλύτερη από 120 και μικρότερη από ή ίση με 140 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 10%,

-μεγαλύτερη από 140 και μικρότερη από ή ίση με 160 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 20%,

-μεγαλύτερη από 160 και μικρότερη από ή ίση με 180 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 30%,

-μεγαλύτερη από 180 και μικρότερη από ή ίση με 200 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 40%,

-μεγαλύτερη από 200 και μικρότερη από ή ίση με 250 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 60%,

-μεγαλύτερη από 250 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 100%.

Οι προδιαγραφές EYRO

Για επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία:

-πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση έως και 31.8.2018 ή τις προδιαγραφές του Κανονισμού 595/2009 (ΕΚ) Euro VI, οι νέοι συντελεστές των τελών ταξινόμησης θα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 50%,

-πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 και 5b, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31.8.2015 ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV), οι νέοι συντελεστές των τελών ταξινόμησης θα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 100%,

-πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 5a, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31.12.2012, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 ΕΚ γραμμή (φάση) Β Euro 4 ή τις προδιαγραφές της σειράς Β1 των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro IV που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 ΕΚ γραμμή (φάση) Α Euro 3, της Οδηγίας 94/12 ΕΚ, Euro 2, της Οδηγίας 91/441 ΕΟΚ Euro 1 ή τις προδιαγραφές των Οδηγιών 1999/96/ΕΚ, 2005/55/ΕΚ, φάση Α Euro III, 91/542/ΕΟΚ, φάση Β Euro II, 91/542/ΕΟΚ, φάση Α Euro I, οι νέοι συντελεστές των τελών ταξινόμησης θα προσαυξάνονται κατά 200%,

-δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκπομπών (Euro) ή τις προδιαγραφές Κανονισμών και Οδηγιών που αφορούν στις εκπομπές των οχημάτων συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι νέοι συντελεστές των τελών ταξινόμησης θα προσαυξάνονται κατά 200%, με επιπλέον εφαρμογή επί αυτών προσαύξησης 100%,

-δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας 2002/51 ΕΚ, οι νέοι συντελεστές των τελών ταξινόμησης θα προσαυξάνονται κατά 30%.

Υβριδικά – ηλεκτρικά

Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από την Οδηγία 2007/46/ΕΚ, όπως ισχύει, και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισμό 692/2008, όπως ισχύει, με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη από ή ίση με πενήντα ένα (51) γρ./χλμ., απαλλάσσονται από το πενήντα τοις εκατό (50%) του προβλεπόμενου από το άρθρο αυτό τέλους ταξινόμησης. Τα υβριδικά αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με 50 γρ./χλμ. απαλλάσσονται από το 75% του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισμό 692/2008, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος τέλους ταξινόμησης.

Τι λένε οι αυτοκινητάδες

Σε ό,τι αφορά στον νέο υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης στα οχήματα ιδιωτικής χρήσης, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις έναντι της τελευταίας ανανέωσης που είχε γίνει στον αντίστοιχο νόμο του 2016, καταρτίζοντας συντελεστές του τέλους βάσει της λιανικής τιμής προ φόρων έναντι της εργοστασιακής τιμής που ίσχυε παλαιότερα. Σύμφωνα με πρώτες δηλώσεις στελεχών από εταιρίες εισαγωγής αυτοκινήτων, ο νέος τρόπος αποτύπωσης του τέλους έχει καταρτιστεί σε μια πιο δίκαιη και ορθολογιστική βάση ενώ θεωρούν πως κάποια μοντέλα καινούργιων αυτοκινήτων θα μπορέσουν να έχουν πλουσιότερο εξοπλισμό χωρίς να αλλάξουν κλίμακα τέλους ταξινόμησης, προς όφελος των λιανικών τιμών διάθεσης.

Παράδειγμα

Καινούργιο αυτοκίνητο με φορολογητέα αξία 20.000 ευρώ επιβαρύνεται σήμερα με τέλος ταξινόμησης 16% ή 3.200 ευρώ για το σύνολο της αξίας αυτής. Με τη νέα κλίμακα που προβλέπει το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο, το ίδιο αυτοκίνητο θα επιβαρύνεται με τέλος ταξινόμησης 4% για τις πρώτες 14.000 ευρώ της φορολογητέας αξίας του, 26% για τις επόμενες 3.000 ευρώ της φορολογητέας αξίας (για το τμήμα από τις 14.000,01 έως τις 17.000 ευρώ) και 53% για τις επόμενες 3.000 ευρώ της φορολογητέας αξίας (για το τμήμα από τις 17.000,01 έως τις 20.000 ευρώ), δηλαδή με συνολικό ποσό τέλους ταξινόμησης 2.930 ευρώ (560 ευρώ μέχρι τις 14.000 ευρώ, 780 ευρώ για το τμήμα της αξίας από τις 14.000,01 έως τις 17.000 ευρώ και 1.590 ευρώ για το τμήμα της αξίας από τις 17.000,01 έως τις 20.000 ευρώ). Το τέλος ταξινόμησης για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα μειωθεί δηλαδή κατά 270 ευρώ ή κατά 8,44%.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε θα καταβληθούν

Aπό τις 25 έως και τις 28 του μηνός θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου, σύμφωνα με απόφαση του ΕΦΚΑ. Αναλυτικότερα: Την Τρίτη 25 Μαΐου θα καταβληθούν...
Σταμπουλίδης για συνωστισμό στους εμπορικούς δρόμους: Θα είναι καταστροφικό για όλους τρίτο αυστηρό lockdown

Κορωνοιός: 2.167 κρούσματα, 55 θάνατοι και 683 διασωληνωμένοι

Άλλα 2.167 νέα κρούσματα κορωνοϊού, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Το τελευταίο 24ωρο 55 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε 683 σε ανέρχονται οι διασωληνωμένοι...
Σταϊκούρας: Παράταση του προγράμματος "Ηρακλής"

Σταϊκούρας στη Βουλή: Θετικά τα αποτελέσματα του “Γέφυρα ΙΙ”

Ιδιαίτερα θετική απήχηση έχει το πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ» σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ειδικότερα, ανέφερε ότι...

Γλυκά Νερά: Γιατί σκότωσαν την 20χρονη οι δράστες; – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, με θύμα μια 20χρονη μητέρα, που ξεψύχησε δίπλα στο 11 μηνών παιδί της και τον δεμένο σύζυγό της, έχει...
Kλειστά θα παραμείνουν αύριο νηπιαγωγεία και δημοτικά νους δήμους της Αττικής, όπου συνεχίζεται η χιονόπτωση και επικρατεί ισχυρός παγετός. Την απόφαση αυτή έλαβε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, κατόπιν σχετικών συστάσεων και εισηγήσεων των οικείων δήμων. Συγκεκριμένα, τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά μετά τη σημερινή έντονη χιονόπτωση, είναι όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία * στους δήμους Ωρωπού και Διονύσου * στις δημοτικές ενότητες Βαρνάβα και Γραμματικού του δήμου Μαραθώνα * στις δημοτικές ενότητες Βιλλίων και Ερυθρών του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Η Περιφέρεια, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών δεδομένων, θα επαναξιολογήσει την κατάσταση αύριο το πρωί, ενώ συστήνει στους πολίτες, σε περιοχές που υπάρχει παγετός, να μετακινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες και συστάσεις των τοπικών αρχών. Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε σχετικά: «Η ασφάλεια των μαθητών είναι η απόλυτη και μόνη προτεραιότητά μας. Μετά από σχετικά αιτήματα των δήμων της Αττικής, όπου τα καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να είναι έντονα και να σημειώνονται χιονοπτώσεις και να επικρατεί ισχυρός παγετός, προχωρήσαμε στην απόφαση να παραμείνουν κλειστά και αύριο Τρίτη τα σχολεία».

Υπουργείο Παιδείας: Με ένα self test την εβδομάδα η διά ζώσης εκπαίδευση στα σχολεία...

Με ένα self test την εβδομάδα θα συνεχιστεί η διά ζώσης εκπαίδευση στα σχολεία από την ερχόμενη Δευτέρα 17 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη...
Βεβαιώσεις κίνησης: Θα ισχύσουν έως και την Δευτέρα 15 του μηνός

“Πράσινο φως” για απελευθέρωση των μετακινήσεων από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων

Την απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων από την Παρασκευή 14 Μαΐου, εισηγήθηκε προς την κυβέρνηση, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετακινήσεις...
"Μάχη" με τους θεσμούς για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις λόγω κορωνοϊού

Κομισιόν: Ισχυρή ανάπτυξη λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης

Ισχυρή ανάπτυξη 4.1% ΑΕΠ το 2021, ισχυρότερη από το 3.6% που αναμένει η Κυβέρνηση, προβλέπει για την ελληνική οικονομία η Κομισιόν. Σύμφωνα με τις...

Βρείτε μας

7,791ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Μπαράζ εμπρησμών τη νύχτα στην Αττική – Κάηκαν αυτοκίνητα και ΑΤΜ

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αττική. Σύμφωνα με τα όσα...

“Βουτιά” στις πωλήσεις Ι.Χ. έφερε η πανδημία – Αυξημένο το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά Ι.Χ.

Σημαντική πτώση στις πωλήσεις καινούργιων I.X. αλλά και στις ενοικιάσεις, εξ αιτίας της πανδημίας,...

Ζωγράφου: 100 άτομα έστησαν “μπλόκα” σε αυτοκίνητα – Ζητούσαν ταυτότητες ψάχνοντας για αστυνομικούς

Περιστατικό που δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους συνέβη τη Δευτέρα το βράδυ στου...

Το χρονολόγιο των φόρων – Ποιοι και πότε θα πληρωθούν

Σε μεταγενέστερο χρόνο και συγκεκριμένα μετά τον Απρίλιο του 2021 θα πληρωθούν, λόγω των...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή