Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2020
21.9 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 29 Σεπτεμβρίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1913.... Ο γερμανός εφευρέτης του κινητήρα εσωτερικής καύσης, Ρούντολφ Ντίζελ, εξαφανίζεται με μυστηριώδη τρόπο, ενώ έχει επιβιβαστεί σε πλοίο από τη Γάνδη...

Μειώνονται οι φόροι για τα νέα αυτοκίνητα – Τι ισχύει για μεταχειρισμένα και υβριδικά

Αλλάζει το καθεστώς φορολόγησης για τα νέα μη ρυπογόνα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, το νέο φορολογικό πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει μεταξύ άλλων ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης για τα νέα μη ρυπογόνα Ι.Χ. αυτοκίνητα μέσω αναμόρφωσης στις κλίμακες των συντελεστών επιβολής τέλους ταξινόμησης.

Οι αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των Ι.Χ. αυτοκινήτων αποσκοπούν στη θέσπιση κινήτρων για την ανανέωση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων και την προώθηση μη ρυπογόνων οχημάτων νέας τεχνολογίας. Ειδικότερα, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων με το οποίο μειώνονται τα τέλη ταξινόμησης και παράλληλα αναμορφώνονται αναλογικότερα σε συνάρτηση με την παλαιότητα του κάθε οχήματος οι προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO. Παράλληλα μειώνεται περαιτέρω το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων χαμηλών ρύπων, δηλαδή αυτών που έχουν εκπομπές ρύπων CO2 έως 50 γρ/χλμ., ενώ διατηρείται η απαλλαγή από το 50% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για τα υβριδικά αυτοκίνητα με περισσότερους ρύπους, καθώς και η πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα ΕΙΧ.

Τέλος, καταργείται η υφιστάμενη πρόβλεψη για τη δυνατότητα φορολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων με πρώτη κυκλοφορία στην Ε.Ε. πριν από την 1η Ιουνίου 2016, με βάση το προϊσχύον καθεστώς φορολόγησης (ιστορικό τέλος).

Νέα κλίμακα

Πιο αναλυτικά, με το άρθρο 4 του πολυνομοσχεδίου, αναμορφώνεται και εξορθολογίζεται η κλίμακα υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κανονισμός ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 Ε.Ε. L της 7.9.1987) υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης:

-4% για φορολογητέα αξία έως 14.000 ευρώ

-26% για το τμήμα από τις 14.000,01 έως τις 17.000 ευρώ

-53% για το τμήμα από τις 17.000,01 έως τις 20.000 ευρώ

-62% για το τμήμα από τις 20.000,01 έως τις 25.000 ευρώ

-71% για το τμήμα από τις 25.000,01 έως τις 30.000 ευρώ

-30% για το τμήμα πάνω από τις 30.000 ευρώ.

Η ισχύουσα κλίμακα

Η ισχύουσα σήμερα κλίμακα επιβολής του τέλους ταξινόμησης δεν είναι προοδευτική καθώς προβλέπει την επιβολή ενός συντελεστή στο σύνολο της φορολογητέας αξίας κάθε οχήματος και την κλιμάκωση του συντελεστή ανάλογα με το ύψος της αξίας, ως εξής:

-4%, για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

-8%, για φορολογητέα αξία άνω των 14.000 ευρώ και μέχρι 17.000 ευρώ.

-16%, για φορολογητέα αξία άνω των 17.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ.

-24%, για φορολογητέα αξία άνω των 20.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ.

-32%, για φορολογητέα αξία άνω των 25.000 ευρώ.

Όφελος

Με τη νέα κλίμακα, το συνολικό ποσό του τέλους ταξινόμησης μειώνεται κατά ποσοστά από 0,2% έως 31,67% για Ι.Χ. φορολογητέας αξίας από 15.000 μέχρι 100.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 126 του ισχύοντος τελωνειακού κώδικα, η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων του αυτοκινήτου, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπρόσωπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.

Μεταχειρισμένα

Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή λιανικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος. Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση. Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται στις 15.000. Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%. Για την επιλογή των νέων συντελεστών, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ταξινόμησης για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία του άρθρου 126, πριν από τις μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Βάσει εκπομπών

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:

-μικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης, όπως ορίζονται παραπάνω, μειώνονται κατά 5%,

-μεγαλύτερη από 120 και μικρότερη από ή ίση με 140 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 10%,

-μεγαλύτερη από 140 και μικρότερη από ή ίση με 160 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 20%,

-μεγαλύτερη από 160 και μικρότερη από ή ίση με 180 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 30%,

-μεγαλύτερη από 180 και μικρότερη από ή ίση με 200 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 40%,

-μεγαλύτερη από 200 και μικρότερη από ή ίση με 250 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 60%,

-μεγαλύτερη από 250 γρ./χλμ., οι νέοι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης αυξάνονται κατά 100%.

Οι προδιαγραφές EYRO

Για επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία:

-πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση έως και 31.8.2018 ή τις προδιαγραφές του Κανονισμού 595/2009 (ΕΚ) Euro VI, οι νέοι συντελεστές των τελών ταξινόμησης θα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 50%,

-πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 και 5b, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31.8.2015 ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV), οι νέοι συντελεστές των τελών ταξινόμησης θα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 100%,

-πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 5a, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31.12.2012, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 ΕΚ γραμμή (φάση) Β Euro 4 ή τις προδιαγραφές της σειράς Β1 των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro IV που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 ΕΚ γραμμή (φάση) Α Euro 3, της Οδηγίας 94/12 ΕΚ, Euro 2, της Οδηγίας 91/441 ΕΟΚ Euro 1 ή τις προδιαγραφές των Οδηγιών 1999/96/ΕΚ, 2005/55/ΕΚ, φάση Α Euro III, 91/542/ΕΟΚ, φάση Β Euro II, 91/542/ΕΟΚ, φάση Α Euro I, οι νέοι συντελεστές των τελών ταξινόμησης θα προσαυξάνονται κατά 200%,

-δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκπομπών (Euro) ή τις προδιαγραφές Κανονισμών και Οδηγιών που αφορούν στις εκπομπές των οχημάτων συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι νέοι συντελεστές των τελών ταξινόμησης θα προσαυξάνονται κατά 200%, με επιπλέον εφαρμογή επί αυτών προσαύξησης 100%,

-δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας 2002/51 ΕΚ, οι νέοι συντελεστές των τελών ταξινόμησης θα προσαυξάνονται κατά 30%.

Υβριδικά – ηλεκτρικά

Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από την Οδηγία 2007/46/ΕΚ, όπως ισχύει, και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισμό 692/2008, όπως ισχύει, με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη από ή ίση με πενήντα ένα (51) γρ./χλμ., απαλλάσσονται από το πενήντα τοις εκατό (50%) του προβλεπόμενου από το άρθρο αυτό τέλους ταξινόμησης. Τα υβριδικά αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με 50 γρ./χλμ. απαλλάσσονται από το 75% του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισμό 692/2008, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος τέλους ταξινόμησης.

Τι λένε οι αυτοκινητάδες

Σε ό,τι αφορά στον νέο υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης στα οχήματα ιδιωτικής χρήσης, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις έναντι της τελευταίας ανανέωσης που είχε γίνει στον αντίστοιχο νόμο του 2016, καταρτίζοντας συντελεστές του τέλους βάσει της λιανικής τιμής προ φόρων έναντι της εργοστασιακής τιμής που ίσχυε παλαιότερα. Σύμφωνα με πρώτες δηλώσεις στελεχών από εταιρίες εισαγωγής αυτοκινήτων, ο νέος τρόπος αποτύπωσης του τέλους έχει καταρτιστεί σε μια πιο δίκαιη και ορθολογιστική βάση ενώ θεωρούν πως κάποια μοντέλα καινούργιων αυτοκινήτων θα μπορέσουν να έχουν πλουσιότερο εξοπλισμό χωρίς να αλλάξουν κλίμακα τέλους ταξινόμησης, προς όφελος των λιανικών τιμών διάθεσης.

Παράδειγμα

Καινούργιο αυτοκίνητο με φορολογητέα αξία 20.000 ευρώ επιβαρύνεται σήμερα με τέλος ταξινόμησης 16% ή 3.200 ευρώ για το σύνολο της αξίας αυτής. Με τη νέα κλίμακα που προβλέπει το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο, το ίδιο αυτοκίνητο θα επιβαρύνεται με τέλος ταξινόμησης 4% για τις πρώτες 14.000 ευρώ της φορολογητέας αξίας του, 26% για τις επόμενες 3.000 ευρώ της φορολογητέας αξίας (για το τμήμα από τις 14.000,01 έως τις 17.000 ευρώ) και 53% για τις επόμενες 3.000 ευρώ της φορολογητέας αξίας (για το τμήμα από τις 17.000,01 έως τις 20.000 ευρώ), δηλαδή με συνολικό ποσό τέλους ταξινόμησης 2.930 ευρώ (560 ευρώ μέχρι τις 14.000 ευρώ, 780 ευρώ για το τμήμα της αξίας από τις 14.000,01 έως τις 17.000 ευρώ και 1.590 ευρώ για το τμήμα της αξίας από τις 17.000,01 έως τις 20.000 ευρώ). Το τέλος ταξινόμησης για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα μειωθεί δηλαδή κατά 270 ευρώ ή κατά 8,44%.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Αναδρομικά και συντάξεις- εξπρές: Πότε θα καταβληθούν

Αναδρομικά και συντάξεις- εξπρές: Πότε θα καταβληθούν

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών στους συνταξιούχους αλλά και η έκδοση συντάξεων που παραμένουν σε...
Ακίνητα: Αναπροσαρμόζονται το 2021 οι αντικειμενικές αξίες σε 3.500 τιμές ζώνης της χώρας

Ακίνητα: Αναπροσαρμόζονται το 2021 οι αντικειμενικές αξίες σε 3.500 τιμές ζώνης της χώρας

Επιταχύνει το υπουργείο Οικονομικών, μετά και την πίεση των ξένων πιστωτών, την διαδικασία για την προσαρμογή και εξίσωση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων...
Κορωνοϊός: Εννέα μήνες υγειονομικής κρίσης και πάνω από ένα εκατομμύριο νεκροί

Κορωνοϊός: Εννέα μήνες υγειονομικής κρίσης και πάνω από ένα εκατομμύριο νεκροί

Στις 11 Ιανουαρίου καταγράφηκε ο πρώτος νεκρός στην Κίνα. Οκτώ μήνες αργότερα η ασθένεια, που εντοπίστηκε πρώτη φορά...
Μόσιαλος: «Να κρατήσουν 12 εβδομάδες τα μέτρα. Αν ανοίξουν τα σχολεία να γίνει μόνο για την Γ΄Λυκείου»

Μόσιαλος: 300 υποψήφια εμβόλια για τον κορονοϊό, τα 11 στην τελική φάση

Τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα δρόμου που γίνεται διεθνώς προκειμένου να βρεθεί εμβόλιο κατά του κορονοϊού, εξηγεί ο Ηλίας Μόσιαλος,...

Εφορία: Γιατί καλεί 42.000 συνταξιούχους – Η φορο-παγίδα για αδήλωτα αναδρομικά και το email

Περίπου 42.000 φορολογούμενοι συνταξιούχοι δεν δήλωσαν στη φορολογική δήλωση του 2015 τα αναδρομικά ποσά συντάξεων που έλαβαν το 2014, όπως προκύπτει από...

Το γλωσσάρι για την ελληνοτουρκική διαμάχη

Γνωστοί και λιγότερο γνωστοί όροι και έννοιες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας μπει το τελευταίο διάστημα στον καθημερινό δημόσιο...
Κορωνοϊός: Έπεσε η μέση ηλικία των κρουσμάτων στη χώρα μας στα 39 έτη

Κορωνοϊός: Έπεσε η μέση ηλικία των κρουσμάτων στη χώρα μας στα 39 έτη

Ανησυχία επικρατεί για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας και κυρίως για τον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών, που δίνουν μάχη...

Ακολουθήστε μας

7,403ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
972ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Σταϊκούρας: Γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις

Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις,...

Αττική: Η αστυνομία εξάρθρωσε σπείρα που έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα

Σπείρα που έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα στην Αττική εξάρθρωσε η Αστυνομία. Μέχρι τώρα...

Και όμως η Ελλάδα έφτιαχνε αυτοκίνητα! Το πρώτο ελληνικό όχημα και ο λόγος που σταμάτησε (φωτό)

Γνωρίζετε το ελληνικό αυτοκίνητο «Attica» άνηκε σε μία από τις θυγατρικές της...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή