Παρατείνονται οι δόσεις των ρυθμίσεων

9
Παρατείνονται οι δόσεις των ρυθμίσεων

Κατά τρεις μήνες, έως τις 30 Ιουνίου, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίες ήταν απαιτητές έως τις 31 Μαρτίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με έγγραφο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο πλαίσιο της παράτασης, δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Απριλίου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια των συγκεκριμένων ρυθμίσεων παρατείνεται κατά τρεις μήνες.

Παράλληλα, αναστέλλεται έως τις 31 Αυγούστου η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ωστόσο, τυχόν ήδη επιβεβλημένες κατασχέσεις και υποθήκες, διατηρούνται.

Διαβάστε επίσης:  Μπαράζ εμπρησμών στη Θεσσαλονίκη - Στις φλόγες αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας εφόσον έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο στην υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 Υ.Α. πίνακα των κλάδων που πλήττονται, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα χρήσης του ευνοϊκού μέτρου, έχουν και τα πρόσωπα που ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν στις 20 Μαρτίου ενεργό, κύριο ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των πληττόμενων επιχειρήσεων.