Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
29.2 C
Athens

Πώς θα μπαίνουμε στο γήπεδο: Αναλυτικά τα βήματα – Τι ισχύει για ανηλίκους και όσους δεν έχουν smartphone

Παραδόθηκε σήμερα στους προέδρους των Super League και Basket League η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εξειδίκευση ζητημάτων σχετικά με την λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων” (ΦΕΚ Β’ 1120/2024), όπου καθορίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των κατόχων ηλεκτρονικών εισιτηρίων για την είσοδό τους στα γήπεδα.

Χρήστες της Πλατφόρμας

Χρήστες της πλατφόρμας ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων είναι ενήλικοι που επιθυμούν να εκδώσουν εισιτήριο για τους ίδιους ή για τα ανήλικα τέκνα τους για την παρακολούθηση αθλητικής συνάντησης και ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της
ηλικίας τους
.

Για τη χρήση της πλατφόρμας από τους ενήλικες πρέπει να έχουν προσωπικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (taxisnet) και να έχουν εγγεγραμμένο κινητό τηλέφωνο στο ΕΜΕπ. Τότε εισέρχονται στην πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης τους.

Ταυτοποίηση κατόχων αθλητικών εισιτηρίων

Ο ενδιαφερόμενος θεατής πραγματοποιεί κράτηση του εισιτηρίου του από τον πάροχο της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.) και καταβάλλει το απαιτούμενο τίμημα και στη συνέχεια εισέρχεται στην πλατφόρμα του άρθρου 1, κατόπιν αυθεντικοποίησής του, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της κράτησής του και να ολοκληρωθεί η έκδοση του εισιτηρίου του.

Η πλατφόρμα ενημερώνεται με τα στοιχεία της αθλητικής συνάντησης και τα στοιχεία κράτησης εισιτηρίου από το σύστημα του παρόχου της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων. Για την ταυτοποίηση των στοιχείων της κράτησης του, το φυσικό πρόσωπο αφού έχει εισέλθει στην πλατφόρμα, εισάγει το μοναδικό κωδικό εισιτηρίου που αναγράφεται επάνω σε αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύει το προσωποποιημένο εισιτήριο στην εφαρμογή Gov.gr- Wallet για χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη αγωνιστική περίοδο (σεζόν).

Η πλατφόρμα ενημερώνεται μέσω διαλειτουργικότητάς με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο περιλαμβάνεται στη λίστα φυσικών προσώπων στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις η διαδικασία του παρόντος δεν ολοκληρώνεται και δεν πραγματοποιείται εισαγωγή του εισιτηρίου στην εφαρμογή gov.gr wallet.

Η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν ακολουθείται επίσης τόσο για τα εισιτήρια διαρκείας, όσο
και για τις προσκλήσεις που διαθέτει στους φιλάθλους της η εκάστοτε ΠΑΕ.

Τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ήδη εισιτήριο διαρκείας σε ισχύ πραγματοποιούν την διαδικασία ταυτοποίησης του παρόντος άπαξ και διατηρούν το εισιτήριο τους στην εφαρμογή gov.gr wallet για χρήση του σε κάθε αθλητική συνάντηση.

Τα εισιτήρια διαρκείας δύναται να μεταβιβάζονται και μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet, σύμφωνα με την
πολιτική και τους όρους της εκάστοτε ΠΑΕ.

Ταυτοποίηση αθλητικών εισιτηρίων ανηλίκων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας

Ο ενδιαφερόμενος θεατής πραγματοποιεί κράτηση του εισιτηρίου για τον ανήλικο από τον πάροχο διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.). Στη συνέχεια εισέρχεται στην πλατφόρμα αφού πρώτα αυθεντικοποιηθεί προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της κράτησης για τον ανήλικο του οποίου έχει την επιμέλεια και να ολοκληρωθεί η έκδοση του εισιτηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη προηγηθεί η προσωποποίηση του δικού του εισιτηρίου.

Για την ταυτοποίηση των στοιχείων της κράτησης για τον ανήλικο, το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην πλατφόρμα, εισάγει το μοναδικό κωδικό εισιτηρίου που αναγράφεται επάνω σε αυτό, επιλέγει τον ανήλικο του οποίου έχει την επιμέλεια και για το οποίο εκδίδεται το εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύσει το προσωποποιημένο εισιτήριο για τον ανήλικο στην εφαρμογή gov.gr wallet.

Σε περίπτωση που ο ανήλικος συνοδεύεται από άλλον ενήλικο, και όχι αυτόν που έχει την επιμέλειά του, ο έχων την επιμέλειά του αφού ακολουθήσει όσα προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 για τη διαδικασία προσωποποίησης του εισιτηρίου, δηλώνει επιπλέον τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του ενήλικου που θα συνοδεύσει τον ανήλικο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενήλικος συνοδός έχει ήδη προβεί σε ταυτοποίηση του δικού του εισιτηρίου.

Στη συνέχεια ο συνοδός του ανήλικου ενημερώνεται με αποστολή σχετικής ειδοποίησης στο gov.gr wallet και αφού αποδεχτεί μέσω της πλατφόρμας τη δήλωση περί συνοδείας αυτού, δύναται να αποθηκεύσει το προσωποποιημένο εισιτήριο για τον ανήλικο στην εφαρμογή gov.gr wallet.

Ο ενήλικος συνοδός λαμβάνει γνώση των ακόλουθων στοιχείων:

Α) Ονοματεπώνυμο του έχοντα την επιμέλεια
Β) Ονοματεπώνυμο ανηλίκου

Σε περίπτωση που ο ανήλικος περιλαμβάνεται στη λίστα φυσικών προσώπων στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις που τηρείται στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, η διαδικασία του παρόντος δεν ολοκληρώνεται και δεν πραγματοποιείται εισαγωγή του εισιτηρίου στην εφαρμογή του gov.gr wallet του ενήλικου συνοδού.

Μεταβολή κατάστασης προσωποποιημένων εισιτηρίων

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων κράτησης εισιτηρίου από τον πάροχο έκδοσής του, ενημερώνονται αυτόματα τα στοιχεία που τηρούνται για το εισιτήριο στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση ακύρωσης προσωποποιημένου εισιτηρίου από τον πάροχο έκδοσής του, το εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα και στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου ενήλικου συνοδού, αναιρείται αυτόματα και η δήλωση συνοδείας των συνοδευόμενων ανηλίκων.

Ο έχων την επιμέλεια ανηλίκου δύναται να αναιρέσει τη δήλωση περί συνοδείας του ανηλίκου πριν τη χρήση του προσωποποιημένου εισιτηρίου. Ο συνοδός ανηλίκου του οποίου δεν έχει την επιμέλεια, δύναται πριν τη χρήση του προσωποποιημένου εισιτηρίου να αναιρέσει την αποδοχή συνοδείας στην οποία έχει προβεί.

Είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση

Μετά την προσωποποίηση του εισιτηρίου και την αποθήκευση του στην εφαρμογή gov.gr wallet ενεργοποιείται η δυνατότητα χρήσης του εισιτηρίου. Την ημέρα της αθλητικής συνάντησης, ο θεατής θέτει ανέπαφα τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του στην οποία έχει αποθηκευτεί το προσωποποιημένο του εισιτήριο στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου και εφόσον το εισιτήριο αναγνωρίζεται και ακυρώνεται, ανοίγει η περιστρεφόμενη είσοδος (τουρνικέ) και ο θεατής εισέρχεται στην αθλητική εγκατάσταση.

Σε περίπτωση συνοδείας ανηλίκων, η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε συνοδευόμενο ανήλικο του οποίο το προσωποποιημένο εισιτήριο έχει αποθηκευτεί στο κινητό τηλέφωνο του ενήλικα συνοδού. Η αναγνώριση του εισιτηρίου γίνεται με χρήση της εφαρμογής του gov.gr wallet και αξιοποίηση της τεχνολογίας Near Field Communication (NFC).

Διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων σε αλλοδαπούς και μόνιμους κατοίκους εξωτερικού που διαθέτουν διαβατήριο

Στην περίπτωση των αλλοδαπών φιλάθλων και των μόνιμων κατοίκων εξωτερικού, ο ενδιαφερόμενος προβαίνει σε κράτηση από τον πάροχο της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων, όπως και στην περίπτωση των ημεδαπών και εν συνεχεία εισέρχεται στην πλατφόρμα χωρίς αυθεντικοποίηση χρήστη και εισαγωγή κωδικών taxisnet, ως «επισκέπτης» (guest mode) και εισάγει το κωδικό κράτησης του εισιτηρίου που αναγράφεται επάνω σε αυτό.

Για την ταυτοποίηση των στοιχείων της κράτησης του αλλοδαπού φιλάθλου ή του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού, το φυσικό πρόσωπο σαρώνει το διαβατήριό του μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet και πραγματοποιείται η σύνδεση των στοιχείων του διαβατηρίου του κατόχου εισιτηρίου με τον αριθμό του εισιτηρίου του.

Ο αλλοδαπός φίλαθλος ή ο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού εισέρχεται στην αθλητική εγκατάσταση με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, ήτοι θέτοντας ανέπαφα τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του στην οποία έχει αποθηκευτεί το προσωποποιημένο του εισιτήριο στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου.

Η διαδικασία του παρόντος πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση κατοχής διαβατηρίου την κρίσιμη χρονική στιγμή για τους αλλοδαπούς φιλάθλους και τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός φίλαθλος δύναται να ταυτοποιείται με φυσική παρουσία σε ειδικά σημεία εξυπηρέτησης έξω από την αθλητική εγκατάσταση.

Διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων σε άτομα άνω των 67 ετών και σε αλλοδαπούς μη έχοντες διαβατήριο

Ο ενδιαφερόμενος ημεδαπός φίλαθλος άνω των 67 ετών που δεν διαθέτει κινητό τηλέφωνο με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα και συνδεσιμότητα (“smartphone”) δύναται να προσέρχεται σε ειδικό σημείο εξυπηρέτησης έξω από την αθλητική εγκατάσταση («γκισέ»), που λειτουργεί με φροντίδα και ευθύνη της εκάστοτε ΠΑΕ.

Η ταυτοποίηση των στοιχείων του εισιτηρίου του ενδιαφερομένου, πραγματοποιείται στο γκισέ μέσω της πλατφόρμας, από εξουσιοδοτημένο από την εκάστοτε ΠΑΕ υπάλληλο με χρήση κωδικών πρόσβασης στην πλατφόρμα, που χορηγούνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης, ο υπάλληλος εκτυπώνει το προσωποποιημένο εισιτήριο, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό («barcode») και είναι έτοιμο προς χρήση στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου. Η δυνατότητα εκτύπωσης ισχύει αποκλειστικά για τα άτομα άνω των 67 ετών που δεν διαθέτουν «έξυπνο» κινητό.

Στην περίπτωση των αλλοδαπών φιλάθλων που κατά την συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν διαθέτουν διαβατήριο, αλλά έτερο ταυτοποιητικό έγγραφο, και έχουν ήδη ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία, προσέρχονται στο γκισέ για την ταυτοποίηση των στοιχείων του εισιτηρίου τους. Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης τους από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, αποθηκεύουν το προσωποποιημένο εισιτήριό τους στην εφαρμογή gov.gr wallet στο κινητό τους τηλέφωνο και εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση θέτοντας ανέπαφα τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου τους στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου.

Τηρούμενα στοιχεία προσωποποιημένων εισιτηρίων

Στην πλατφόρμα της παρ. 1 τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) ΑΦΜ κατόχου
Β) ΑΜΚΑ κατόχου
Γ) Ονοματεπώνυμο κατόχου
Δ) Διεύθυνση διαμονής κατόχου
Ε) Κινητό τηλέφωνο κατόχου
ΣΤ) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατόχου
Ζ) ΑΦΜ ανήλικου
Η) ΑΜΚΑ ανήλικου
Θ) Ονοματεπώνυμο ανήλικου
Ι) Στοιχεία της αθλητικής συνάντησης
ΙΑ) Στοιχεία κράτησης εισιτηρίου
ΙΒ) Στοιχεία συνοδευόμενου και συνοδού

Τα δεδομένα της πλατφόρμας προσωποποίησης εισιτηρίων τηρούνται για 10 έτη από την ημερομηνία διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης.

Διαλειτουργικότητες

Μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος αναγνώρισης εισιτηρίων και με μέγιστο χρονικό περιθώριο προσαρμογής τους τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσης, η αναγνώριση των προσωποποιημένων
εισιτηρίων δύναται να πραγματοποιείται με τον τρόπο που υποστηρίζουν τα υφιστάμενα συστήματα αναγνώρισης εισιτηρίων (QR Code ή Barcode) μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet.

Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής του κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπει τη χρήση τεχνολογίας NFC από τρίτες εφαρμογές, τότε η αναγνώριση του προσωποποιημένου εισιτηρίου πραγματοποιείται με χρήση του wallet που παρέχεται από τον κατασκευαστή, αφού το εισιτήριο μεταφερθεί σε αυτό μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet με ασφαλή και μη περαιτέρω μεταβιβάσιμο τρόπο.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Για όποιον δεν κατάλαβε τι έκαναν Χουάντσο και Παπαπέτρου

Στα ομαδικά παιχνίδια, όπως είναι το μπάσκετ, είναι φυσικό το μάτι να πέφτει στους επιθετικούς πρωταγωνιστές. Σε εκείνους που φόρτωσαν το αντίπαλο καλάθι, κυρίως,...

Η «χρυσή βίβλος» του NBA μετά το 18ο πρωτάθλημα των Σέλτικς

Οι Μπόστον Σέλτικς επέστρεψαν μετά από 16 χρόνια στον θρόνο τους, κατακτώντας το 18ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Οι «Κέλτες» είναι πλέον η ομάδα με...

Οι αθλητικές μεταδόσεις 18/6/2024

Οι αγώνες του Euro 2024 Τουρκία – Γεωργία και Πορτογαλία – Τσεχία ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Αναλυτικά όλες οι αθλητικές...

Νέος προπονητής της Εθνικής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Νέος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς! Ο Μάκης Γκαγκάτσης ήρθε σε προφορική συμφωνία μαζί του και για τα επόμενα 2 χρόνια, το...

Οι αθλητικές μεταδόσεις 17/6/2024

Οι τρεις αγώνες με τους οποίους συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στο Euro 2024 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Αναλυτικά όλες οι...

Οι αθλητικές μεταδόσεις 16/6/2024

Οι τρεις αγώνες με τους οποίους συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στο Euro 2024, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Αναλυτικά όλες οι...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Η UEFA ακυρώνει μπλε εισιτήρια που είχαν πάει σε Έλληνες φιλάθλους

Μετά την προειδοποίηση της UEFA νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης, «εξαφάνισε» τα μπλε εισιτήρια...

Τουρισμός 2024: Ξεκίνησε η σεζόν με τσουχτερές τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Με «γλυκόπικρες» τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ξεκινά η τουριστική σεζόν, κάτι που δε φαίνεται...

Ολυμπιακός: 49 οπαδοί θα πάρουν εισιτήριο για τον τελικό του Conference League

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλαθλους της ότι για τα εισιτήρια του τελικού του...

Aκτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια: Εκπτώσεις σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για το Πάσχα

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν...