ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 20 Μαΐου

116
πρώτη, Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

To 325…Συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας

η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, για να καταδικάσει τον Αρειανισμό.

Διαβάστε επίσης:  Βροχές και καταιγίδες