ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 11 Οκτωβρίου

97
σαν σήμερα, Μάρκος Μπότσαρης,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

To 1822…. Το Εκτελεστικό, μετά από πρόταση του Βουλευτικού, ορίζει το Μάρκο

Μπότσαρη, Στρατηγό της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σε αντικατάσταση του Γεωργίου

Βαρνακιώτη, λόγω επαφών του τελευταίου με τον Ομέρ Βρυώνη που θεωρήθηκαν

ύποπτες.

Διαβάστε επίσης:  Αναγνώριση της εκκλησίας της Ουκρανίας από την εκκλησία της Ελλάδος