ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 Ιανουαρίου

121
σαν σήμερα, τίτλος Αυγούστου, Ιούλιος Καίσαρας,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Το 27 π.Χ….. Ο τίτλος Αύγουστος απονέμεται για πρώτη φορά από τη

Ρωμαϊκή Σύγκλητο στο Γάιο Ιούλιο Καίσαρα Οκταβιανό.

Διαβάστε επίσης:  ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 22 Φεβρουαρίου