ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 Ιανουαρίου

72
σαν σήμερα, τίτλος Αυγούστου, Ιούλιος Καίσαρας,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Το 27 π.Χ….. Ο τίτλος Αύγουστος απονέμεται για πρώτη φορά από τη Ρωμαϊκή

Σύγκλητο στο Γάιο Ιούλιο Καίσαρα Οκταβιανό.

Διαβάστε επίσης:  ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 13 Οκτωβρίου