Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας

36
ΟΑΕΔ: Αυτόματη ανανέωση των δελτίων ανεργίας που λήγουν από 18 Μαρτίου έως και 5 Απριλίου

Παρακάτω παρουσιάζονται πληροφορίες που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν κάτοχοι της
κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ:

α. Χρονικά περιθώρια ανανέωσης δελτίου ανεργίας: Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται κάθε τρεις μήνες. Συγκεκριμένα γίνεται από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού. Ειδικότερα, εντός διαστήματος πέντε εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου

β. Τρόπος ανανέωσης του δελτίου ανεργίας: Γίνεται, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης.

γ. Τρόπος για να γίνει κάποιος χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ: Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω διαδικτύου θα πρέπει να πιστοποιηθείτε ως χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είτε παραλαμβάνοντας Κλειδάριθμο από ένα Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ ΟΑΕΔ (βλ. οδηγίες εγγραφής), είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (βλ. οδηγίες εγγραφής).

Διαβάστε επίσης:  Εκτακτο: Επαναπατρίζονται οι εγκλωβισμένοι Ελληνες στην Τουρκία

δ. Επιπλέον πληροφορίες για τον τρόπο ανανέωσης του δελτίου ανεργίας: Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω ΚΕΠ καθώς και για την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.

ε. Έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν στα ΚΕΠ για την ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας: Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα πρέπει να έχετε μαζί σας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο).