Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
9.6 C
Athens

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2023 – Όσιος Στυλιανός

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18 – 27 – 18 Και επηρώτησέ τις αυτόν άρχων λέγων· Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;


19 είπε δε αυτώ ο Ιησούς· Τί με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει μη είς, ο Θεός. 20 τας εντολάς οίδας· μη μοιχεύσης, μη φονεύσης, μη κλέψης, μη ψευδομαρτυρήσης, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. 21 ο δε είπε· Ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου.

22 ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς είπεν αυτώ· Έτι εν σοι λείπει· πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι. 23 ο δε ακούσας ταύτα περίλυπος εγένετο· ην γάρ πλούσιος σφόδρα.

24 Ιδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον είπε· Πως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την βασιλείαν του Θεού! 25 ευκοπώτερον γάρ εστι κάμηλον διά τρυμαλιάς ραφίδος εισελθείν η πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθείν.

26 είπον δε οι ακούσαντες· Και τίς δύναται σωθήναι; 27 ο δε είπε· Τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τώ Θεώ εστιν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18 – 27

18 Και τον ηρώτησε κάποιος άρχων της συναγωγής και είπε· Διδάσκαλε αγαθέ, τί να κάμω διά να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον;

19 Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς· Αφού απευθύνεσαι προς εμέ με την ιδέαν, ότι είμαι άνθρωπος απλούς, διατί με αποκαλείς αγαθόν; Κανείς δεν είναι απολύτως και εξ εαυτού αγαθός, παρά μόνον ένας, ο Θεός.

20 Γνωρίζεις τας εντολάς· Να μη μοιχεύσης· να μη φονεύσης· να μη κλέψης· να μη ψευδομαρτυρήσης· να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου. 21 Και εκείνος είπεν· Όλα αυτά τα εφύλαξα από τα χρόνια, που ήμουν νέος.

22 Όταν δε ήκουσε τα λόγια αυτά ο Ιησούς, του είπεν· Ακόμη ένα σου λείπει· πώλησε όλα, όσα έχεις, και μοίρασέ τα εις τους πτωχούς και θα έχης θησαυρόν εις τον ουρανόν και έλα να με ακολουθήσης ως μαθητής μου, συμμορφούμενος πάντοτε προς όσα το παράδειγμά μου και η διδασκαλία μου θα σε διδάσκουν.

23 Αυτός όμως, όταν ήκουσε τα λόγια αυτά, εκαταλυπήθη· διότι ήτο πολύ πλούσιος και δεν ήθελε να αποχωρισθή τα πλούτη του.

24 Όταν δε ο Ιησούς τον είδε να γίνεται καταλυπημένος, είπε· Πόσον δυσκόλα αυτοί, που έχουν τα χρήματα, θα έμβουν εις την βασιλείαν του Θεού! 25 Πράγματι· πολύ δυσκόλα. Διότι είναι ευκολώτερον μία καμήλα να περάση από την μικράν τρύπαν, που ανοίγει η βελόνα, παρά να εισέλθη ένας πλούσιος εις την βασιλείαν του Θεού.

26 Εκείνοι δέ, που ήκουσαν αυτά, είπαν· Και ποίος ημπορεί να σωθή, αφού είναι μέχρι του αδυνάτου δύσκολον να σωθούν οι πλούσιοι, τους οποίους ο Θεός ηυνόησε και έδωκεν εις αυτούς τα επίγεια αγαθά του;

27 Ο δε Κύριος είπεν· Εκείνα, που είναι αδύνατον να γίνουν με την ασθενή δύναμιν του ανθρώπου, αυτά είναι κατορθωτά και δυνατά διά της χάριτος και της δυνάμεως, με την οποίαν ο Θεός λύει κάθε καλοπροαιρέτου πλουσίου τους δεσμούς της καρδίας του προς το χρήμα και τον καθιστά άξιον της σωτηρίας.

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν Δ’ – Κατά Λουκά ΚΔ'(24) 1-12 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. ῞Οτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ...

«Να κάνετε εγκράτεια να δοκιμαστεί ο έρωτας σας στο καμίνι της υπομονής…»

Παπά ερωτεύτηκα! Είναι αμαρτία ! ; – Όχι παιδί μου , το ότι η καρδιά σου ερωτεύεται σημαίνει ότι εισαι ερωτικός άνθρωπος. Γιατί άνθρωπος που...

Η δύναμη των «πέντε λεπτών»

– Ακριβώς αυτή είναι η φύσις και η δύναμις και η αξία των Μυστηρίων. Να μεταβάλλουν πράγματα, να αλλοιώνουν καταστάσεις, να μεταμορφώνουν γεγονότα, να...

Να κλαίμε από μνήμη θανάτου, όχι από παράπονο!

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ – Μετά φόβου και τρόμου να πηγαίνουμε να κοινωνάμε. Με δάκρυα να πλησιάζουμε το Θείο Μυστήριο.Γιατί τα δάκρυα είναι ταπείνωση. Να κλαίμε...

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος: Εκείνος που έχει αγάπη…

– Δεν αποστρέφεται ποτέ κανέναν. Ούτε μεγάλο. Ούτε μικρό. Ούτε φτωχό. Ούτε πλούσιο. Γίνεται για όλους το ακάθαρτο σφουγγάρι, που όλα τα σκουπίζει (Α’...

Μάθημα προ όλους μας!

Κάποτε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, όταν ακόμη τα αυτοκίνητα ήταν ελάχιστα, πήγαινε σε ένα Σερβικό προσκύνημα (Πανήγυρη κάποιου Αγίου) επάνω σε μία βοϊδάμαξα. Στον δρόμο...

Ευαγγέλιο Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Μάρκο ΙΣΤ'(16) 9-20 Ήχος γ’ – Εωθινόν Γ’ ᾿Αναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ᾿ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Εωθινόν Δ’ – Κατά Λουκά ΚΔ'(24) 1-12 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ ᾿Ιησοῦς...

Ευαγγέλιο Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2024

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Μάρκο ΙΣΤ'(16) 9-20 Ήχος γ’ – Εωθινόν Γ’ ᾿Αναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ...

Ο Απόστολος Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Β’, Δ'(4) 6-15 ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ...

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 28 Ιανουαρίου 2024. ΙΕ Λουκά με την συνάντηση του Ιησού και του Ζακχαίου

Ευαγγέλιο Κυριακής, Κατά Λουκά ΙΘ'(19) 1-10 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ·καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος...