Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
27.6 C
Athens

Το ψάρι βρωμάει από το ……

Χαίρεται
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή , την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ .24


Ματθ. 24,29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.


Ο Θεός σαν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ στέλνει την άκτιστη ενέργεια του στον κόσμο , για να προκαλέσει την ΜΕΤΑΝΟΙΑ παράλληλα με τις θλίψεις .
Επιτρέπει τις θλίψεις ,του κορόνα ιού ,της νέας ταυτότητας , αλλά και κάθε είδους στο παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον ,που ταπεινώνουν το άνθρωπο το κάνουν δεκτικό της Χάρης .
Μετά όμως ο Χριστός δεν αποστέλλει το ΦΩΣ του ,ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται ούτε η Παναγία που φωτίζεται από τον ΗΛΙΟ μπορεί να κάνει κάτι , ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς ούτε τα αστέρια ,ούτε τίποτα επουράνιο που φορτίζεται από τον ΗΛΙΟ μπορεί να παρέμβει .
Οι αστέρες είναι οι επίσκοποί που σβήνουν ένας ένας και αρχίζουν να χάνουν το ΦΩΣ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ να πέφτουν στο σκοτάδι ,στην πλάνη ,στην ΑΙΡΕΣΗ .

Έτσι αρχίζει η σήψη της κεφαλής του ψαριού ,των ηγετών …


Αυτό είναι το σκοτάδι του Άδη , αυτή είναι η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ που πλησιάζει ….


Δαν. 3,38 καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἄρχων καὶ προφήτης καὶ ἡγούμενος,

Γιατί ,όμως πλησιάζει η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ;


————————————————————————————————————————

Απόσπασμα από την Αγία Γραφή , την Καινή Διαθήκη ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ.22

Αποκ. 22,12 Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.

Ιδού έρχομαι γρήγορα και έχω μαζή μου τον μισθόν, δια να ανταμείψω τον καθένα από τους πιστούς και εναρέτους σύμφωνα με τα έργα της ζωής του και την όλην κατάστασιν της καρδίας του.


——————————————————————————————————————————

Εμείς οι άνθρωποι ,όλη η ανθρωπότητα σε ένα ΜΙΣΘΟ μπορούμε να βασιστούμε ,από έναν υπέρεργοδότη .
Μόνο από τον ΜΙΣΘΟ του Χριστού μπορούμε να πληρωθούμε και αυτός ο μισθός να μας ζήσει αιώνια και όχι για μερικές μέρες.
Ο μόνος που ζήτησε και πληρώθηκε επάξια από τον Θεό πατέρα είναι ο Χριστόςκαὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ…
Εμείς δεν αξίζουμε κανένα μισθό από τον Θεό ,παρά μόνο αν με τις πράξεις μας δεχτούμε την μόνη αξιομισθία του Χριστού ως πηγή και του δικού μας μισθού ,για να επιβιώσουμε μεσα στους αιώνες.
Ο άπειρος Μισθός της ΔΟΞΑΣ που πήρε αρκεί για όλους αυτούς που θα τον ακολουθήσουν μέσα στην Βασιλεία του .

————————————————————————————————————————

Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Παλαιά Διαθήκη ,ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ Κεφ. 34.

Σοφ. Σειρ. 34,22 φονεύων τὸν πλησίον ὁ ἀφαιρούμενος συμβίωσιν, καὶ ἐκχέων αἷμα ὁ ἀποστερῶν μισθὸν μισθίου.

Φονεύει τον πλησίον του εκείνος, που του αφαιρεί τα μέσα της συντηρήσεώς του. Χυνει αίμα ανθρώπου εκείνος, που δεν καταβάλλει το ημερομίσθιον του εργάτου.


——————————————————————————————————————————

Αυτός που σήμερα εργάζεται για ένα πενιχρό μεροκάματο ,για έναν μισθό πείνας που μετά βίας τα βγάζει πέρα Αυτός που του λένε κάτσε παραπάνω και δεν του πληρώνουν τις υπερωρίες και τον κακομεταχειρίζονται και δεν μιλάει από ανάγκη .
Αυτός που βλέπει τους ξεφτιλισμένους πολιτικούς ,υπουργούς , επιχειρηματίες και κάθε είδους μικρό και μεγάλο λαμόγια γύρω γύρω να τρώνε με δέκα μασέλες και να τον κοροϊδεύουν
Που δεν τους φτάνουν όσα και να βγάλουν ,μειώνοντας συνέχεια το μεροκάματο του και αυξάνοντας συνεχώς τις τιμές για να μεγαλώσουν τα κέρδη τους .
Αυτός κάποια στιγμή θα κλάψει και θα φωνάξει στον Θεό και τότε είναι που όλοι αυτοί που τον αδίκησαν θα πάρουν τα βουνά από τον φόβο τους .
Αυτός ο καταπιεσμένος αυτού του κόσμου ,ότι χρώμα και αν έχει ,που δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί και δεν πειράζει κανέναν και όλοι τον πειράζουν ,είναι το παιδί του Θεού
Είτε το θέλω είτε όχι ,το λέει και η Αποκάλυψη.
ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·

————————————————————————————————————————

Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Παλαιά Διαθήκη ,ΗΣΑΪΑΣ Κεφ. 3


Ησ. 3,15 τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου καὶ τὸ πρόσωπον τῶν πτωχῶν καταισχύνετε;

Διατί σεις αδικείτε τον λαόν μου; Με τας συκοφαντίας δε και διαβολάς σας κατεξευτελίζετε και εντροπιάζετε το πρόσωπον των πτωχών;
——————————————————————————————————————————

Όταν ένα κύκλωμα πολιτικών , επιχειρηματιών , διαφόρων χαρτογιακάδων ,έχει διαμορφώσει μία αποπνικτική ψυχολογική κατάσταση για τον λαό του Θεού , με τιμές που συνεχως ανεβαίνουν , μισθούς που πέφτουν κατ ουσία και αλλήλους να καλοτρώνε και να καλοπίνουν σε όλες τις εξουσίες και στον κλήρο .
Τα βλέπει όλα ο Θεός και είναι μεγάλο κρίμα.
Ο Έλληνας να πληρώνεται πλέον σαν λαθρομετανάστης ,στις μεγάλες και μικρές εταιρίες ,Ελληνικές και πολυεθνικές ,με ελάχιστες ευλογημένες εξαιρέσεις .
Να μην μπορεί να μιλήσει ,τα εργασιακά του δικαιώματα πλέον να είναι ανύπαρκτα και ανίσχυρα και οι υπηρεσίες, οι θεσμοί του κράτους να μην μπορούν να τον υποστηρίξουν και να εργάζονται για το συμφέρον των χαρτογιακάδων με τα polo και τα leasing αυτοκίνητα …
Οι δημόσιοι υπάλληλοι στο απυρόβλητό ,στο κύκλωμα και αυτοί αδιαφορούν για τους αδικημένους ,με άλλες συνθήκες και όρους μισθοδοσίας και συνταξιοδότησης ,παιδιά ενός ανώτερου Θεού .
Να αποτελούν τους κηφήνες της οικονομίας, εις βάρος των πολλών . επειδή αποτελούν την βολεμένη ψηφοθηρική δεξαμενή των αριστοκρατών .
Τα νέα παιδιά ,τα Ελληνόπουλα να γίνονται σκλαβάκια των πολυεθνικών για έναν ψωρομισθό, αν δεν είναι απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών και πέριξ..

————————————————————————————————————————


Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Παλαιά Διαθήκη ,ΗΣΑΪΑΣ Κεφ. 3

Ησ. 3,25 καὶ ὁ υἱός σου ὁ κάλλιστος, ὃν ἀγαπᾷς, μαχαίρᾳ πεσεῖται, καὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν μαχαίρᾳ πεσοῦνται. Καὶ ταπεινωθήσονται

————————————————————————————————————————

Τα πνευματικά μας μάτια είναι ερμητικά κλειστά , δεν βλέπουμε ,δεν ακούμε , μας απομάκρυναν από τον Χριστό σαν λαό και μας κατατρώγουν και εμάς και τα παιδιά μας .
Τα παιδιά μας σκοτώνονται μεταξύ τους ,τα κορίτσια κυκλοφορούν σχεδόν γυμνά και οι γονείς ανήμποροι να τα μαζέψουν ,αφού όλοι τα είδωλα προσκυνάμε ,θυσιάζοντας και τα παιδιά μας .
Είναι η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ πρώτα των κάθε είδους ηγετών ,που αυτους πρώτα θα φάει μαχαιρά.

Για αυτή την κατάντια του λαού η ευθύνη βαραίνει πρώτα τους πνευματικούς ηγέτες του λαού τον κλήρο και μετά τους πολιτικούς ηγέτες ,αλλά και στην συνέχεια τον λαό .
Δεν είναι όμως οι ευθύνες ισοβαρείς .

Πρωτα προτείνεται ΜΕΤΑΝΟΙΑ σε όλους στην ηγεσία και στον λαό ,αλλά ο χρόνος της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ κάποια στιγμή περνάει .
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι άκτιστη ενεργεία σαν ακτίνα που αποστέλλεται από το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου .
Ο άνθρωπος τις ανοίγει και αρχίζει και ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές της ή την απορρίπτει δεν την δέχεται .
Όταν ο Θεός πάρει την τελική απάντηση ,από όλους μας στην πρόταση ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Τότε έρχεται με τον ΜΙΣΘΟ που του δόθηκε από τον πατέρα του ο Χριστός ως άνθρωπος και Θεός .
Έρχεται να κρίνει τον καθένα μας για τα έργα μας που αποδεικνύουν την ΜΕΤΑΝΟΙΑ μας .

Οι άνετοι αδιάφοροι…

Όταν το ψάρι βρωμίσει από το κεφάλι ,όταν το σαπισμένο κεφάλι αδιαφορεί και είναι άνετο ,ειρωνεύεται την αγωνία , δεν βλέπει τα προβλήματα του σώματος που καταδυναστεύεται .
Όταν καλοπερνάει ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων, με τα βρώμικά λεφτά των δυτικών ΕΣΠΑ…
Τότε για να σωθεί το σώμα από την σήψη έρχεται η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ να κόψει και αντικαταστήσει το σάπιο κεφάλι ..
ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, 51 καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.


Αδιαφορούν ξεκάθαρα για τον λαό του Θεού ,δεν τον ξέρουν καν , εσθίουν δὲ καὶ πίνουν μετὰ τῶν μεθυόντων .
Ότι κάνουν είναι για τις κάμερες και τα ΜΜΕ και όχι για την δόξα του Θεού ,αλλά για την δόξα του κόσμου
Δεν έχουν πλέον φόβο Θεού .

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

3ος Παγκόσμιος Πόλεμος: Ποιες χώρες θα ήταν πιο ασφαλείς

Παρόλο που ο 1ος και ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος, ξεθωριάζουν από τη μνήμη των ανθρώπων, δεν είναι τόσο μακριά στο παρελθόν ώστε να έχουμε...

Γινόμαστε κοινωνία μειωμένων προσδοκιών – χρειαζόμαστε ξανά «δικαίωμα στο όνειρο»

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα επιμένω πως είναι ότι έχουμε συνηθίσει να βάζουμε πολύ χαμηλά τον πήχη ως προς το...

Η βία στην κοινωνία μας τείνει να γίνει συνήθεια

Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιον λόγο κάποιοι θέλουν να ορίσουν τη γυναικοκτονία ως ξεχωριστό αδίκημα. Υπάρχει ο όρος ανθρωποκτονία ο… οποίος καλύπτει όλα τα είδη...

Υφαντής: O πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας έχει ήδη μετατραπεί σε μία σε ισραηλινο...

Το διττό μήνυμα του Ιράν και του Ισραήλ «που έφτασαν κοντά σε περιφερειακή σύγκρουση αλλά επικράτησε προς το παρόν η ψυχραιμία», αναλύει ο καθηγητής...

Γιάννης Λούλης: Κυριαρχία της μετριότητας στο πολιτικό σκηνικό

Τελευταία σωρεύονται τα δεδομένα μιας σπασμωδικής ασημαντότητας, που χαρακτηρίζουν το πολιτικό σκηνικό, ενώ οδεύουμε στις ευρωεκλογές. Τούτο, πρωτίστως αφορά την κυβερνητική παράταξη. Αυτή, αν και...

Μελέτη, Αυτιάς και πάει λέγοντας: Τελικά με τι κριτήρια επιλέγονται οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές;

Με ηχηρά ονόματα, αλλά ελάχιστες πραγματικές εκπλήξεις οι λίστες των υποψηφίων που έγιναν γνωστές από τα κόμματα ενόψει των επικείμενων Ευρωεκλογών. Και δεν θα...

Γιατί ο λαϊκισμός «πονάει»

Το τελευταίο διάστημα συμβαίνει κάτι αξιοπερίεργο. Οι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μείζονος και ελάσσονος, έχουν εγκατασταθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας του.. Κοινοβουλίου και μετατρέπουν...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Κυριακή των Βαΐων: Το ψάρι κι η σημασία του

Συγκεκριμένα, την Κυριακή των Βαΐων, τα βάγια τα έπλεκαν σε πάρα πολλά σχέδια: φεγγάρια,...

Επιστήμονες ανακάλυψαν ψάρι που “βλέπει” με το δέρμα του ακόμη και μετά το θάνατό του

Τα γουρουνόψαρα που ζουν σε υφάλους είναι οι χαμαιλέοντες του Ατλαντικού Ωκεανού, καθώς αλλάζουν το χρώμα του δέρματός...

400 κιλά βάρος, κοντά 3 μέτρα: Το μεγαλύτερο ψάρι που πιάστηκε στις ελληνικές θάλασσες με το ζόρι χωρούσε σε φωτογραφία

Μπορεί οι περισσότεροι να νομίζουν ότι οι τόνοι είναι μικροσκοπικά ψάρια που ζουν σε… κονσέρβες στα...

Σ. Αραβία: Τεράστιος βράχος σε σχήμα ψαριού αναδύθηκε από την έρημο (βίντεο)

Ένα μεγάλο βράχο σε σχήμα ψαριού εντόπισε ένας φωτογράφος να έχει αναδυθεί από την...