ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Μία θέση πτυχιούχου Πληροφορικής

285

Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση εξωτερικού συνεργάτη, απόφοιτου Πληροφορικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας.

Αντικείμενο απασχόλησης

  • Συγκέντρωση και έλεγχος Διαπανεπιστημιακών εντύπων (Resume studies, Learning agreements κ.λ.π.)
  • Διανομή και συγκέντρωση ερωτηματολογίων και στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων όσων αφορά την αξιολόγηση του προγράμματος
  • Ανανέωση της ιστοσελίδας του προγράμματος

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

  • Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Γνώσεις επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδομένων
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διαχείριση Επιχειρηματικών Αποφάσεων
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον (6) έξι ετών σε Προγράμματα Erasmus Mundus
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σε τεχνικές προγραμματισμού ποιοτικής διαχείρισης και επίλυσής τους
Διαβάστε επίσης:  Έρχεται «ΟΑΕΔ για μετανάστες» για να αναλάβουν τις αγροτικές εργασίες και να μείνουν στα χωριά σε όλη την Ελλάδα

Δείτε εδώ αναλυτικά