Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο ΕΜΠ

245
Αναστολή των εκδηλώσεων με εξαίρεση τις εκδηλώσεις μνήμης για το Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1338/31.12.2015 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε προκήρυξη δύο (2) θέσεων Καθηγητών  ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΦΥΣΙΚΗΣ»

Αριθμ. Προκήρυξης 22087/26.11.2015

  • Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Πολυμερών με Έμφαση στα Βιολογικά Συστήματα».

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ»

Αριθμ. Προκήρυξης 22083/26.11.2015

  • Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Κατεργασίες αποβολής υλικού με έμφαση στις κατεργασίες λίαν υψηλής ακριβείας και τις μικροκοπές».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 11-3-16

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικτυακή διεύθυνση  http://apella.minedu.gov.gr 

Διαβάστε επίσης:  Eποχικά εργαζόμενοι: Τι προβλέπει η εγκύκλιος για αναστολή συμβάσεων και επιδόματα-παραδείγμα

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα εξής τηλέφωνα :

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών : 

210 – 772 2023

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών :210 – 772 1347