30 χρόνια Τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ

235
Τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ, 30 χρόνια,

Η «Ολυμπιάς» είναι μία αρχαία αθηναϊκή τριήρη του 5ου π.Χ. αιώνα, παρόμοια με εκείνες που ναυπηγήθηκαν μεταξύ του 650-610 π.Χ. στην Κόρινθο ή στη Σάμο, πιθανότατα από τον Κορίνθιο Αμεινοκλή.

Η τριήρης ‘ΟΛΥΜΠΙΑΣ’ ξεκίνησε να κατασκευάζεται στην Ελλάδα τον Μάιο του 1985 και περατώθηκε τον Ιούλιο του 1987.

Τα σχέδια για την κατασκευή της παρασχέθηκαν από το ‘Trireme Trust’ της Βρετανίας, ενώ τα απαραίτητα κονδύλια διατέθηκαν από το ΠΝ.

Τριήρης ΟΛΥΜΠΙΑΣ, 30 χρόνια,

https://www.facebook.com/argiris.mantis.1?fref=nf

Διαβάστε επίσης:  ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 16 Μαρτίου