Αγλαονίκη: Η πρώτη γυναίκα αστρονόμος της αρχαίας Ελλάδας

333
Αγλαονίκη, γυναίκα, αστρονόμος, αρχαίας Ελλάδας,