Αγλαονίκη: Η πρώτη γυναίκα αστρονόμος της αρχαίας Ελλάδας

260
Αγλαονίκη, γυναίκα, αστρονόμος, αρχαίας Ελλάδας,