Αγλαονίκη: Η πρώτη γυναίκα αστρονόμος της αρχαίας Ελλάδας

297
Αγλαονίκη, γυναίκα, αστρονόμος, αρχαίας Ελλάδας,