Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

274
Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε τάφος 4.400 χρόνων

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

Στην αρχαία Αίγυπτο, αν ο ασθενής πέθαινε στην εγχείρηση,

ο γιατρός ακρωτηριαζόταν και από τα δύο χέρια.

Διαβάστε επίσης:  Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!