Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
28.1 C
Athens

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!

Τα πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση του 1821, στην νεοαπελευθερωθείσα μικρή τότε Ελλάδα, οργανώθηκε η Αστυνομία.

Επιφορτίστηκε παράλληλα με τα καθιερωμένα καθήκοντα και με άλλα, όπως της υγειονομικής υπηρεσίας με τα πενιχρά μέσα  που  διέθετε,  με στόχο να προστατέψει την δημόσια υγεία και  να αποφευχθούν  μεταδοτικές ασθένειες, που εκείνη την εποχή ήταν αρκετές και επικίνδυνες.

Του Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη

akontogiannidis@yahoo.gr

Το Φεβρουάριο του 1824,  έφτασε η πληροφορία στην Διοίκηση, ότι εκδηλώθηκαν  πολυάριθμα κρούσματα πανώλης  στην Ερμιόνη και ότι την τρομερή αυτή ασθένεια μετέφεραν, πιθανότατα ναυτικοί από το εξωτερικό. Μπροστά στον μεγάλο αυτό κίνδυνο, η Διοίκηση έλαβε ορισμένα προφυλακτικά μέτρα, όπως ο αποκλεισμός της περιοχής που προσβλήθηκε ενώ ειδοποίησε τις τοπικές αρχές για την σοβαρότητα της καταστάσεως.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Μαζεμένοι οι κάτοικοι στα σπίτια στην Ερμιόνη, μακριά από την πανώλη

Μινίστρος- υπουργός της Αστυνομίας (μέχρι τη Μάχη στο Μανιάκι στις 20-5-1825 κατά του Ιμπραήμ, όπου έπεσε ηρωικός μαχόμενος) ήταν  η μεγάλη μορφή της Επαναστάσεως, ο ιερέας Γρηγόριος Δικαίος- Παπαφλέσσας, ο οποίος, μόλις έλαβε την αναφορά  του Αστυνόμου Κρανιδίου έσπευσε να ειδοποιήσει  τους προκρίτους και τους προεστούς των κοντινών νησιών της περιοχής,  να αντιμετωπίσουν  κατά το δυνατόν την τρομερή αυτή ασθένεια και έστειλε  την παρακάτω Διαταγή  προς τους προκρίτους  της Ύδρας:

« Προσωρινή  Διοίκησις της Ελλάδος

Το Υπουργείον της Αστυνομίας

Προς τους φιλογενείς Προκρίτους της νήσου ΄Υδρας

Πληροφορούμεθα σήμερον  ότι  εις το χωρίον  Ερμιόνην (Καστρί), από τίνας ημέρας εξακολουθεί μία ασθένεια  τα συμπτώματα  της οποίας δίδουν  υπόνοιαν  ότι είναι πανώλης νόσος. Ειδοποιείσθε λοιπόν  η φιλογένειά σας  κατά χρέος  και παρακαλείσθε  να λάβητε  τα ανήκοντα προφυλακτικά μέτρα  προς προφύλαξιν της νήσου σας από την  ανθρωποφθόρον ταύτην  επιδημικήν νόσον. Εν Κρανιδίω τη 12-2-1824.  Ο Υπουργός των Εσωτερικών και προσωρινώς  της Αστυνομίας, Γρηγόριος Δικαίος. Ο Γενικός Γραμματεύς Γ. Γλαράκης.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Ο βοηθός του Παπαφλέσσα γενικός γραμματέας του υπουργείου Γ. Γλαράκης

Ανάλογη έγγραφη αναφορά  υπέβαλε ο Παπαφλέσσας και προς τα δύο Σώματα, Βουλευτικό και Εκτελεστικό, προτείνοντας την μεταφορά της έδρας τους  στο Κρανίδι, τονίζοντας, ότι η μεταφορά  τους αποτελεί εθνική ανάγκη, δοθέντος ότι παρά τα ληφθέντα μέτρα, η επιδημική νόσος  είναι δυνατόν να επεκταθεί και να κινδυνέψει η κεφαλή- η ηγεσία- της χώρας.

Στα Αρχεία του  τότε Ελληνικού κράτους, βρίσκουμε και άλλα θέματα που ασχολήθηκε το υπουργείο της Αστυνομίας. Σε αναφορά του προς το υπουργείο ο αστυνόμος  Ναυπλίου, αναφέρει, ότι  έχει φυλακισμένο κάποιον, επειδή εξαναγκάστηκε από τους Τούρκους και απαρνήθηκε την χριστιανική του πίστη και ρωτά τι πρέπει να κάνει.

Αριθ. 345 «Προς το ΄Εξοχον Υπουργείον της Αστυνομίας.

Ένας νέος ονόματι  Αντώνιος Γεωργίου Μπούκα, Τζανταρλιώτης, εις την καταστροφήν του Τζανταρλίου , συλληφθείς  παρά των εχθρών και βιασθείς ηρνήσατο την Ορθόδοξόν μας θρησκείαν. Επομένως λαβών καιρόν παρουσιασθείς  εις την ενταύθα Αστυνομίαν, ωμολόγησε  τα συμβάντα του ζητών  παρ’ ημών  εφοδιαστικόν, ότι είναι Έλλην Ορθόδοξος. Ημείς κατά χρέος εφωνάξαμεν  άλλους πατριώτας του δια να πληροφορηθώμεν αν αληθώς λέγει, οίτινες γνωρίζοντές των ομολόγησεν ότι είναι τω όντι Ορθόδοξος. Τον οποίον έχομεν υπό φύλαξιν και αναφερόμενοι ακαρτερούντες έξοχον διαταγήν μένομεν. Ο Γενικός αστυνόμος Ναυπλίου Γεώργιος Χατζηκοτσάκης»

Την μεθεπομένη ημέρα 5-2-1824 ο Παπαφλέσσας απαντά και διατάζει τον Αστυνόμο: « Επειδή και ο Αντώνιος Γεωργίου Μπούκα Τζανταρλιώτης, ο εκ της καταστροφής της ιδίας πόλεως, απαρνησάμενος την πατρώαν θρησκείαν, εγνωρίσθη και απεδείχθη παρ’ άλλων ομοπατριωδών του, ότι τούτος είναι Έλλην και ακολούθως Ορθόδοξος, τούτου ένεκα διορίζεσαι, ίνα απολύσης αυτόν της φυλακής και εάσης ζήν εν ελευθερία. Ο υπουργός Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γρηγόριος Δικαίος»

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Κλεισμένοι στα σπίτια στο χωριό Μπάστα μετά τις ληστείες και κλεψιές

Την προηγούμενη μέρα 4-2-1824, ο Υπουργός Αστυνομίας Παπαφλέσσας, θα λάβει από τον αντιστράτηγο  Νικήτα Δικαίο αναφορά για κάποιο επεισόδιο με ληστεία σε χωριό και έδωσε την παρακάτω εντολή:

« Από το εσώκλειστον ίσον αναφοράς του Επιτρόπου του χωρίου Μπάστα Γεωργίου Γεωργοπούλου πληροφορείσαι, ότι οι Βρωμοβρυσαίοι επάτησαν το χωρίον Μπάστα και ήρπασαν από τους κατοίκους  του χωρίου τούτου διάφορα πράγματα και πολλά ζώα κατέσφαξαν και ότι οι πρωταίτιοι τούτου του κακού είναι οι Καβουραίοι. Προσκαλείσαι λοιπόν η γενναιότης σου να εξετάσης ακριβώς τους Καβουραίους και να μάθης παρ’ αυτών (οι οποίοι αναμφιβόλως και γνωρίζουν) τους άρπαγας και τούτους να υποχρεώσης να αποδώσουν τα όσα ήρπασαν  και να πληρώσουν και τα όσα ζώα κατέσφαξαν. Εν ταυτώ δε να  ενεργήσης, ώστε οι Βρωμοβρυσαίοι να μην ενοχλούν εις το εξής τους κατοίκους του χωρίου Μπάστα. Εν Κρανιδίω 4-2-1824 Ο Υπουργός τη Αστυνομίας Γρηγόριος Δικαίος»

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Ο Παπαφλέσσας νεκρός στη μάχη στο Μανιάκι

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Στα χέρια της ΕΛΑΣ εγκληματική οργάνωση που διακινούσε αναβολικά – Το κέρδος ξεπερνάει τα...

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και εμπορία αναβολικών και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται...

Η φωτογραφία της ημέρας

Μάγεψε η Πανσέληνος του Μαΐου 24 Μαΐου 2024

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή, ωστόσο έχουν την τιμητική τους οι Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα,...

Σαν σήμερα 24 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 1626: Ο ολλανδός άποικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί του...

Ο καιρός κάνει «τερτίπια»: Βροχές και καταιγίδες φέρνει η «Ψυχρή Λίμνη» το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου,   το Σάββατο θα φτάσουν πιο ψυχρές αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα που θα φέρουν αστάθεια με μπόρες και...

Πειραιάς: Εντοπίστηκε και δεύτερο φορτίο με 100 κιλά κοκαΐνης

Δεύτερο φορτίο κοκαΐνης, αυτή τη φορά 100 κιλών, εντοπίστηκε στο λιμάνι της Πειραιάς, λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της ποσότητας μαμούθ των 210 κιλών...

Λακωνία: Μεγάλη φωτιά στον Μύτικα – Καίει δάσος – Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη, το πρωί στην περιοχή Μύτικας Λακωνίας, σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Πώς είδαν την Γενοκτονία των Ποντίων Αμερικανοί και Ρώσοι επίσημοι

Διαβήματα και  διαμαρτυρίες  των  Ελλήνων διανοουμένων  για τις σφαγές που διέπραξαν οι Τούρκοι, φέρνει...

Ο ερωτιάρης υπουργός ξαναχτυπά… Πάμε για νέα επεισόδια.

Τον χώρισε η ερωμένη του (αφού τον «κεράτωσε» πρώτα), τον χώρισε η γυναίκα του...

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Μαύρα Χριστούγεννα στην Αθήνα το 1897 από δύο κουτσαβάκια

Ένα έγκλημα δι’ ασήμαντον(?) αφορμήν, ανήμερα των Χριστουγέννων του 1897, πριν από 125 χρόνια,...

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, 50 χρόνια μετά…

«Ψωμί, Παιδεία Ελευθερία», «Κάτω η Χούντα», «έξω από το ΝΑΤΟ», «Κάτω το Κράτος» ήταν...