Παρασκευή, 23 Απρ, 2021
16.3 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 23 Απριλίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 2010.... Η Ελλάδα προσφεύγει στο μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε., του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. Την προσφυγή της Ελλάδας στο μηχανισμό ανακοινώνει από το Καστελόριζο ο πρωθυπουργός,...

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!

Τα πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση του 1821, στην νεοαπελευθερωθείσα μικρή τότε Ελλάδα, οργανώθηκε η Αστυνομία.

Επιφορτίστηκε παράλληλα με τα καθιερωμένα καθήκοντα και με άλλα, όπως της υγειονομικής υπηρεσίας με τα πενιχρά μέσα  που  διέθετε,  με στόχο να προστατέψει την δημόσια υγεία και  να αποφευχθούν  μεταδοτικές ασθένειες, που εκείνη την εποχή ήταν αρκετές και επικίνδυνες.

Του Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη

akontogiannidis@yahoo.gr

Το Φεβρουάριο του 1824,  έφτασε η πληροφορία στην Διοίκηση, ότι εκδηλώθηκαν  πολυάριθμα κρούσματα πανώλης  στην Ερμιόνη και ότι την τρομερή αυτή ασθένεια μετέφεραν, πιθανότατα ναυτικοί από το εξωτερικό. Μπροστά στον μεγάλο αυτό κίνδυνο, η Διοίκηση έλαβε ορισμένα προφυλακτικά μέτρα, όπως ο αποκλεισμός της περιοχής που προσβλήθηκε ενώ ειδοποίησε τις τοπικές αρχές για την σοβαρότητα της καταστάσεως.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Μαζεμένοι οι κάτοικοι στα σπίτια στην Ερμιόνη, μακριά από την πανώλη

Μινίστρος- υπουργός της Αστυνομίας (μέχρι τη Μάχη στο Μανιάκι στις 20-5-1925 κατά του Ιμπραήμ, όπου έπεσε ηρωικός μαχόμενος) ήταν  η μεγάλη μορφή της Επαναστάσεως, ο ιερέας Γρηγόριος Δικαίος- Παπαφλέσσας, ο οποίος, μόλις έλαβε την αναφορά  του Αστυνόμου Κρανιδίου έσπευσε να ειδοποιήσει  τους προκρίτους και τους προεστούς των κοντινών νησιών της περιοχής,  να αντιμετωπίσουν  κατά το δυνατόν την τρομερή αυτή ασθένεια και έστειλε  την παρακάτω Διαταγή  προς τους προκρίτους  της Ύδρας:

« Προσωρινή  Διοίκησις της Ελλάδος

Το Υπουργείον της Αστυνομίας

Προς τους φιλογενείς Προκρίτους της νήσου ΄Υδρας

Πληροφορούμεθα σήμερον  ότι  εις το χωρίον  Ερμιόνην (Καστρί), από τίνας ημέρας εξακολουθεί μία ασθένεια  τα συμπτώματα  της οποίας δίδουν  υπόνοιαν  ότι είναι πανώλης νόσος. Ειδοποιείσθε λοιπόν  η φιλογένειά σας  κατά χρέος  και παρακαλείσθε  να λάβητε  τα ανήκοντα προφυλακτικά μέτρα  προς προφύλαξιν της νήσου σας από την  ανθρωποφθόρον ταύτην  επιδημικήν νόσον. Εν Κρανιδίω τη 12-2-1824.  Ο Υπουργός των Εσωτερικών και προσωρινώς  της Αστυνομίας, Γρηγόριος Δικαίος. Ο Γενικός Γραμματεύς Γ. Γλαράκης.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Ο βοηθός του Παπαφλέσσα γενικός γραμματέας του υπουργείου Γ. Γλαράκης

Ανάλογη έγγραφη αναφορά  υπέβαλε ο Παπαφλέσσας και προς τα δύο Σώματα, Βουλευτικό και Εκτελεστικό, προτείνοντας την μεταφορά της έδρας τους  στο Κρανίδι, τονίζοντας, ότι η μεταφορά  τους αποτελεί εθνική ανάγκη, δοθέντος ότι παρά τα ληφθέντα μέτρα, η επιδημική νόσος  είναι δυνατόν να επεκταθεί και να κινδυνέψει η κεφαλή- η ηγεσία- της χώρας.

Στα Αρχεία του  τότε Ελληνικού κράτους, βρίσκουμε και άλλα θέματα που ασχολήθηκε το υπουργείο της Αστυνομίας. Σε αναφορά του προς το υπουργείο ο αστυνόμος  Ναυπλίου, αναφέρει, ότι  έχει φυλακισμένο κάποιον, επειδή εξαναγκάστηκε από τους Τούρκους και απαρνήθηκε την χριστιανική του πίστη και ρωτά τι πρέπει να κάνει.

Αριθ. 345 «Προς το ΄Εξοχον Υπουργείον της Αστυνομίας.

Ένας νέος ονόματι  Αντώνιος Γεωργίου Μπούκα, Τζανταρλιώτης, εις την καταστροφήν του Τζανταρλίου , συλληφθείς  παρά των εχθρών και βιασθείς ηρνήσατο την Ορθόδοξόν μας θρησκείαν. Επομένως λαβών καιρόν παρουσιασθείς  εις την ενταύθα Αστυνομίαν, ωμολόγησε  τα συμβάντα του ζητών  παρ’ ημών  εφοδιαστικόν, ότι είναι Έλλην Ορθόδοξος. Ημείς κατά χρέος εφωνάξαμεν  άλλους πατριώτας του δια να πληροφορηθώμεν αν αληθώς λέγει, οίτινες γνωρίζοντές των ομολόγησεν ότι είναι τω όντι Ορθόδοξος. Τον οποίον έχομεν υπό φύλαξιν και αναφερόμενοι ακαρτερούντες έξοχον διαταγήν μένομεν. Ο Γενικός αστυνόμος Ναυπλίου Γεώργιος Χατζηκοτσάκης»

Την μεθεπομένη ημέρα 5-2-1824 ο Παπαφλέσσας απαντά και διατάζει τον Αστυνόμο: « Επειδή και ο Αντώνιος Γεωργίου Μπούκα Τζανταρλιώτης, ο εκ της καταστροφής της ιδίας πόλεως, απαρνησάμενος την πατρώαν θρησκείαν, εγνωρίσθη και απεδείχθη παρ’ άλλων ομοπατριωδών του, ότι τούτος είναι Έλλην και ακολούθως Ορθόδοξος, τούτου ένεκα διορίζεσαι, ίνα απολύσης αυτόν της φυλακής και εάσης ζήν εν ελευθερία. Ο υπουργός Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γρηγόριος Δικαίος»

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Κλεισμένοι στα σπίτια στο χωριό Μπάστα μετά τις ληστείες και κλεψιές

Την προηγούμενη μέρα 4-2-1824, ο Υπουργός Αστυνομίας Παπαφλέσσας, θα λάβει από τον αντιστράτηγο  Νικήτα Δικαίο αναφορά για κάποιο επεισόδιο με ληστεία σε χωριό και έδωσε την παρακάτω εντολή:

« Από το εσώκλειστον ίσον αναφοράς του Επιτρόπου του χωρίου Μπάστα Γεωργίου Γεωργοπούλου πληροφορείσαι, ότι οι Βρωμοβρυσαίοι επάτησαν το χωρίον Μπάστα και ήρπασαν από τους κατοίκους  του χωρίου τούτου διάφορα πράγματα και πολλά ζώα κατέσφαξαν και ότι οι πρωταίτιοι τούτου του κακού είναι οι Καβουραίοι. Προσκαλείσαι λοιπόν η γενναιότης σου να εξετάσης ακριβώς τους Καβουραίους και να μάθης παρ’ αυτών (οι οποίοι αναμφιβόλως και γνωρίζουν) τους άρπαγας και τούτους να υποχρεώσης να αποδώσουν τα όσα ήρπασαν  και να πληρώσουν και τα όσα ζώα κατέσφαξαν. Εν ταυτώ δε να  ενεργήσης, ώστε οι Βρωμοβρυσαίοι να μην ενοχλούν εις το εξής τους κατοίκους του χωρίου Μπάστα. Εν Κρανιδίω 4-2-1824 Ο Υπουργός τη Αστυνομίας Γρηγόριος Δικαίος»

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Ο Παπαφλέσσας νεκρός στη μάχη στο Μανιάκι

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

κατασκηνώσεις, Δήμου Αθηναίων,

Παιδικές κατασκηνώσεις: Ξεκινά τη Δευτέρα, η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων

Ξεκινά τη Δευτέρα, η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και των παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο φετινό Κατασκηνωτικό...

Μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη (φωτο)

Μαχητικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στην άσκηση «Ηνίοχος 21» πραγματοποίησαν διέλευση πάνω από την Αθήνα το μεσημέρι της Πέμπτης.
Take away: Νέα μέτρα τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή

Εστίαση: Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι επιχειρηματίες

Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της εστίασης μετά από 6 μήνες λουκέτου καθώς επαναλειτουργεί στις 3 Μαΐου με τραπέζια έξω. Στο άκουσμα της είδησης οι...
Πάσχα 2019: Έθιμα και παραδόσεις της Ρούμελης

Ακριβότερος φέτος ο οβελίας κατά 20%

Ακριβότερα έως και 20% σε σχέση με πέρσι η τιμή του παραδοσιακού οβελία καθώς φέτος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 11,50 ευρώ όταν πέρυσι κυμάνθηκε...
Τρεις δικογραφίες «καίνε» τον Γιάννο Παπαντωνίου

Παπαντωνίου: Απολογήθηκε για εξοπλιστικά προγράμματα – Νέα δικογραφία για ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Ολοκληρώθηκε ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας Μαρίας Τόλια η συμπληρωματική απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του και επιχειρηματία φίλου του για την υπόθεση που...
Τσιόδρας: Ο κορωνοϊός ήρθε για να μείνει

Η πικρή δικαίωση του Σωτήρη Τσιόδρα

Είναι από τους ανθρώπους που αναδείχτηκαν μέσα από την πανδημία του κορωνοϊού. Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας ανέλαβε την περασμένη άνοιξη την ενημέρωση των πολιτών...

Αυτό το ξέρουμε: ο Κρητικός ή θα είναι λεβέντης ή ……@@@!

Διαφοροποιείται η Εκκλησία της Κρήτης από την πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος ως προς το πώς θα εορταστεί το Άγιον Πάσχα. Μέσω επιστολής που...

Βρείτε μας

7,791ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Ιστορίες του 1821: Οι δύο όψεις – Τούρκοι και Κοτζαμπάσηδες

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ο λαός υπέφερε δεινά από δύο δυνάστες, τους Τούρκους...

Ιστορίες του 1821: Στάχτη στα μάτια

Οι Τούρκοι, βλέποντας την κίνηση των Ελλήνων, παρατήρησαν ότι η καθημερινότητα τους είχε αλλάξει και μαζεύονταν σε διάφορα μέρη.

Ιστορίες του 1821: Ο Αλή Πασάς και “η ευταξία του τρόμου”

«Κοίτα πώς τω φερ’ ο καιρός, πώς τω φεραν  οι χρόνοι, Να παίζει ο λύκος...

Ιστορίες του 1821: “Τι ήταν αυτό το Εικοσιένα!”

«Τι ήταν αυτό το Εικοσιένα!» Αυτό, αναρωτιέται ο Νίκος Καζαντζάκης.*Αυτό αναρωτιέται και κάθε άνθρωπος που...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή