Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 2021
10.4 C
Athens

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 8 Δεκεμβρίου Αεροπλάνο DC-3 της Ολυμπιακής προσκρούει σε λόφο κοντά στην Κερατέα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1969.... Αεροπλάνο DC-3 της Ολυμπιακής, προερχόμενο από τα Χανιά, προσκρούει λόγω κακοκαιρίας σε λόφο κοντά στην Κερατέα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους...

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!

Τα πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση του 1821, στην νεοαπελευθερωθείσα μικρή τότε Ελλάδα, οργανώθηκε η Αστυνομία.

Επιφορτίστηκε παράλληλα με τα καθιερωμένα καθήκοντα και με άλλα, όπως της υγειονομικής υπηρεσίας με τα πενιχρά μέσα  που  διέθετε,  με στόχο να προστατέψει την δημόσια υγεία και  να αποφευχθούν  μεταδοτικές ασθένειες, που εκείνη την εποχή ήταν αρκετές και επικίνδυνες.

Του Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη

akontogiannidis@yahoo.gr

Το Φεβρουάριο του 1824,  έφτασε η πληροφορία στην Διοίκηση, ότι εκδηλώθηκαν  πολυάριθμα κρούσματα πανώλης  στην Ερμιόνη και ότι την τρομερή αυτή ασθένεια μετέφεραν, πιθανότατα ναυτικοί από το εξωτερικό. Μπροστά στον μεγάλο αυτό κίνδυνο, η Διοίκηση έλαβε ορισμένα προφυλακτικά μέτρα, όπως ο αποκλεισμός της περιοχής που προσβλήθηκε ενώ ειδοποίησε τις τοπικές αρχές για την σοβαρότητα της καταστάσεως.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Μαζεμένοι οι κάτοικοι στα σπίτια στην Ερμιόνη, μακριά από την πανώλη

Μινίστρος- υπουργός της Αστυνομίας (μέχρι τη Μάχη στο Μανιάκι στις 20-5-1925 κατά του Ιμπραήμ, όπου έπεσε ηρωικός μαχόμενος) ήταν  η μεγάλη μορφή της Επαναστάσεως, ο ιερέας Γρηγόριος Δικαίος- Παπαφλέσσας, ο οποίος, μόλις έλαβε την αναφορά  του Αστυνόμου Κρανιδίου έσπευσε να ειδοποιήσει  τους προκρίτους και τους προεστούς των κοντινών νησιών της περιοχής,  να αντιμετωπίσουν  κατά το δυνατόν την τρομερή αυτή ασθένεια και έστειλε  την παρακάτω Διαταγή  προς τους προκρίτους  της Ύδρας:

« Προσωρινή  Διοίκησις της Ελλάδος

Το Υπουργείον της Αστυνομίας

Προς τους φιλογενείς Προκρίτους της νήσου ΄Υδρας

Πληροφορούμεθα σήμερον  ότι  εις το χωρίον  Ερμιόνην (Καστρί), από τίνας ημέρας εξακολουθεί μία ασθένεια  τα συμπτώματα  της οποίας δίδουν  υπόνοιαν  ότι είναι πανώλης νόσος. Ειδοποιείσθε λοιπόν  η φιλογένειά σας  κατά χρέος  και παρακαλείσθε  να λάβητε  τα ανήκοντα προφυλακτικά μέτρα  προς προφύλαξιν της νήσου σας από την  ανθρωποφθόρον ταύτην  επιδημικήν νόσον. Εν Κρανιδίω τη 12-2-1824.  Ο Υπουργός των Εσωτερικών και προσωρινώς  της Αστυνομίας, Γρηγόριος Δικαίος. Ο Γενικός Γραμματεύς Γ. Γλαράκης.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Ο βοηθός του Παπαφλέσσα γενικός γραμματέας του υπουργείου Γ. Γλαράκης

Ανάλογη έγγραφη αναφορά  υπέβαλε ο Παπαφλέσσας και προς τα δύο Σώματα, Βουλευτικό και Εκτελεστικό, προτείνοντας την μεταφορά της έδρας τους  στο Κρανίδι, τονίζοντας, ότι η μεταφορά  τους αποτελεί εθνική ανάγκη, δοθέντος ότι παρά τα ληφθέντα μέτρα, η επιδημική νόσος  είναι δυνατόν να επεκταθεί και να κινδυνέψει η κεφαλή- η ηγεσία- της χώρας.

Στα Αρχεία του  τότε Ελληνικού κράτους, βρίσκουμε και άλλα θέματα που ασχολήθηκε το υπουργείο της Αστυνομίας. Σε αναφορά του προς το υπουργείο ο αστυνόμος  Ναυπλίου, αναφέρει, ότι  έχει φυλακισμένο κάποιον, επειδή εξαναγκάστηκε από τους Τούρκους και απαρνήθηκε την χριστιανική του πίστη και ρωτά τι πρέπει να κάνει.

Αριθ. 345 «Προς το ΄Εξοχον Υπουργείον της Αστυνομίας.

Ένας νέος ονόματι  Αντώνιος Γεωργίου Μπούκα, Τζανταρλιώτης, εις την καταστροφήν του Τζανταρλίου , συλληφθείς  παρά των εχθρών και βιασθείς ηρνήσατο την Ορθόδοξόν μας θρησκείαν. Επομένως λαβών καιρόν παρουσιασθείς  εις την ενταύθα Αστυνομίαν, ωμολόγησε  τα συμβάντα του ζητών  παρ’ ημών  εφοδιαστικόν, ότι είναι Έλλην Ορθόδοξος. Ημείς κατά χρέος εφωνάξαμεν  άλλους πατριώτας του δια να πληροφορηθώμεν αν αληθώς λέγει, οίτινες γνωρίζοντές των ομολόγησεν ότι είναι τω όντι Ορθόδοξος. Τον οποίον έχομεν υπό φύλαξιν και αναφερόμενοι ακαρτερούντες έξοχον διαταγήν μένομεν. Ο Γενικός αστυνόμος Ναυπλίου Γεώργιος Χατζηκοτσάκης»

Την μεθεπομένη ημέρα 5-2-1824 ο Παπαφλέσσας απαντά και διατάζει τον Αστυνόμο: « Επειδή και ο Αντώνιος Γεωργίου Μπούκα Τζανταρλιώτης, ο εκ της καταστροφής της ιδίας πόλεως, απαρνησάμενος την πατρώαν θρησκείαν, εγνωρίσθη και απεδείχθη παρ’ άλλων ομοπατριωδών του, ότι τούτος είναι Έλλην και ακολούθως Ορθόδοξος, τούτου ένεκα διορίζεσαι, ίνα απολύσης αυτόν της φυλακής και εάσης ζήν εν ελευθερία. Ο υπουργός Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γρηγόριος Δικαίος»

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Κλεισμένοι στα σπίτια στο χωριό Μπάστα μετά τις ληστείες και κλεψιές

Την προηγούμενη μέρα 4-2-1824, ο Υπουργός Αστυνομίας Παπαφλέσσας, θα λάβει από τον αντιστράτηγο  Νικήτα Δικαίο αναφορά για κάποιο επεισόδιο με ληστεία σε χωριό και έδωσε την παρακάτω εντολή:

« Από το εσώκλειστον ίσον αναφοράς του Επιτρόπου του χωρίου Μπάστα Γεωργίου Γεωργοπούλου πληροφορείσαι, ότι οι Βρωμοβρυσαίοι επάτησαν το χωρίον Μπάστα και ήρπασαν από τους κατοίκους  του χωρίου τούτου διάφορα πράγματα και πολλά ζώα κατέσφαξαν και ότι οι πρωταίτιοι τούτου του κακού είναι οι Καβουραίοι. Προσκαλείσαι λοιπόν η γενναιότης σου να εξετάσης ακριβώς τους Καβουραίους και να μάθης παρ’ αυτών (οι οποίοι αναμφιβόλως και γνωρίζουν) τους άρπαγας και τούτους να υποχρεώσης να αποδώσουν τα όσα ήρπασαν  και να πληρώσουν και τα όσα ζώα κατέσφαξαν. Εν ταυτώ δε να  ενεργήσης, ώστε οι Βρωμοβρυσαίοι να μην ενοχλούν εις το εξής τους κατοίκους του χωρίου Μπάστα. Εν Κρανιδίω 4-2-1824 Ο Υπουργός τη Αστυνομίας Γρηγόριος Δικαίος»

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο υπουργός της Αστυνομίας Παπαφλέσσας!
Ο Παπαφλέσσας νεκρός στη μάχη στο Μανιάκι

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

σαν σήμερα, 1969, Αεροπλάνο DC-3, Κερατέα,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 8 Δεκεμβρίου Αεροπλάνο DC-3 της Ολυμπιακής προσκρούει σε λόφο κοντά στην...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Το 1969.... Αεροπλάνο DC-3 της Ολυμπιακής, προερχόμενο από τα Χανιά, προσκρούει λόγω κακοκαιρίας σε λόφο κοντά στην Κερατέα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους...
Κορωνοϊός: 1.626 νέα κρούσματα και 53 θάνατοι- διασωληνωμένοι 564

Κορωνοϊός: 7.009 νέα κρούσματα – 697 διασωληνωμένοι – 99 θάνατοι

Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο αριθμός των νεκρών από την COVID-19. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 7.009 νέες λοιμώξεις κορωνοϊού (χθες 4.943). Το τελευταίο 24ωρο...
Επαγγελματικά ακίνητα: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 80%

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Το αδιαχώρητο στα συμβολαιογραφεία φέρνει “άτυπη” παράταση για τις νέες αντικειμενικές αξίες

Η ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση που καταγράφεται τελευταία στα γραφεία των συμβολαιογράφων με αγοραστές η πωλητές κτισμάτων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων που σπεύδουν να προχωρήσουν σε συμβόλαια...
Βεβαιώσεις κίνησης: Θα ισχύσουν έως και την Δευτέρα 15 του μηνός

Αφαίρεση άδειας οδήγησης όταν ο παραβάτης “χτυπάει κόκκινο” στο πόιντ σίστεμ

Με άμεση αφαίρεση των αδειών οδήγησης θα τιμωρούνται οι παραβάτες οδηγοί που θα «χτυπούν κόκκινο» στο πόιντ σίστεμ. Κι αυτό γιατί η ψηφιοποίηση του...

Ανατιμήσεις στα χριστουγεννιάτικα είδη

Το υψηλό κόστος για τη μεταφορά των προϊόντων σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές σε πρώτες ύλες, επιφέρουν σημαντικές ανατιμήσεις και στα χριστουγεννιάτικα είδη. Στα...

Αυτές οι μάσκες μειώνουν πολύ κάτω από 1% την πιθανότητα μόλυνσης από κορωνοϊό

Οι μάσκες αυξημένης προστασίας FFP2 ή KN95, ιδίως αν εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπο χωρίς να αφήνουν αέρα να μπαίνει και να βγαίνει από τις...

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πού θα είναι πιο ισχυρά τα φαινόμενα

Καιρός με νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, πρόσκαιρα...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
935ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Αυτός είναι ο πιο αθόρυβος υπουργός της Κυβέρνησης – Βολτάρει χωρίς “συνοδείες” στο Μαρούσι

Δεν είναι η πρώτη φορά που τον έχουμε πετύχει με την γυναίκα του και...

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, 48 χρόνια μετά…

«Ψωμί, Παιδεία Ελευθερία», «Κάτω η Χούντα», «έξω από το ΝΑΤΟ», «Κάτω το Κράτος» ήταν...

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Ο ξεσηκωμός των διανοουμένων στο έπος του ‘40

Οι πρώτοι που πληροφορήθηκαν την  κήρυξη του πολέμου, το ηρωικό εκείνο πρωινό της 28ης Οκτωβρίου 1940,...

ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Η ανατίναξη της προδοτικής ΕΣΠΟ από την ΠΕΑΝ το 1942

Τέτοιες μέρες του Σεπτέμβρη του 1942, η Αθήνα στέναζε κάτω από τη σκληρή ναζιστική...

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή