Οργιο φοροδιαφυγής το 2017: Γιατρός «ξέχασε» να δηλώσει 3,8 εκατ. ευρώ και συνταξιούχος 2,1 εκατ. ευρώ

40
Φοροδιαφυγή: “Λαβράκια”… εκατομμυρίων “ψάρεψε” η ΑΑΔΕ

Ανεργοι, συνταξιούχοι γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, επιχειρήσεις που αύξησαν την περιουσία τους από χρήματα προερχόμενα από άγνωστη πηγή, ή που «ξέχασαν» να δηλώσουν εισοδήματα ή δεν πλήρωσαν ΦΠΑ περιλαμβάνονται στη λίστα της ΑΑΔΕ με τα αποτελέσματα των ελέγχων το 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων το προηγούμενο έτος διενεργήθηκαν 18.148 έλεγχοι και έρευνες έναντι 13.058 το 2016, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα από τη φοροδιαφυγή που αποκαλύφθηκαν ανήλθαν σε 104,3 εκατ. ευρώ έναντι 38,618 της προηγούμενης χρονιάς, αυξημένα κατά 170%.

Μεταξύ των εξόφθαλμων περιπτώσεων φοροδιαφυγής που ανέδειξαν οι έλεγχοι είναι:

Φυσικό πρόσωπο κάτοικος νοτίων προαστίων, προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή, καθώς και από ανακριβή υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συνολικού ποσού 7.799.279,08€
Συνταξιούχος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν δήλωσε εισοδήματα αγνώστου προελεύσεως που ανέρχονται σε 2.111.557 €.
Ανδρόγυνο, κάτοικοι ανατολικής Αττικής, συνταξιούχοι προσαύξησαν την περιουσία τους κατά 896.044,15 € έκαστος
Ανεπάγγελτος στην περιοχή των νοτίων προαστίων απέκρυψε εισόδημα από άγνωστη πηγή ύψους 803.579,85 €.
Γιατροί, επιχειρήσεις υγείας

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων αποκαλύφθηκαν στα επαγγέλματα υγείας όπου γιατρός από τη Θεσσαλονίκη έκρυψε εισοδήματα ύψους 3,8 εκατ. ευρώ. Ετερος γιατρός στην Αθήνα δεν δήλωσε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

Συνταξιούχος ιατρός του Δημοσίου στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας απέκρυψε εισοδήματα ύψους 168.348,81 €.
Ιατρός στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 1.810.360,51 €.
Χειρουργός που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους  41.847,42 €, ενώ απέκρυψε εισοδήματα συνολικού ποσού  295.137 €.
Ιατρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα ύψους  3.876.048 €.
Ιατροδικαστήςπροσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή και από μη έκδοση αποδείξεων κατά ποσό ύψους 107.741,30 €.
Ιατρός στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, απέκρυψε φορολογητέα υλη ύψους 153.377,87€ από μη έκδοση αποδείξεων. Συνεπεία ελέγχου πραγματοποιήθηκε οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας Ύλης.
Οδοντίατρος στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Λάρισας δεν εξέδωσε και εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 350.000 €.
Μαιευτήρας– Γυναικολόγος των βορείων προαστίων, απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή προέλευσης, συνολικού ύψους 298.510,29 €.
Ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος των βορείων προαστίων, δεν δήλωσε εισοδήματα αγνώστου προελεύσεως ύψους 195.774,56 €.
Σε επιχείρηση ιατρικών μηχανημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, διαπιστώθηκε υπερτιμολόγηση φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 1.060.929 €. Η επιχείρηση, συνεπεία ελέγχου, υπέβαλε δήλωση οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων με βεβαιωθέντα φόρο ύψους 253.516,74 €.
Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, στην Κρήτη,προσαύξησε την περιουσία του κατά 377.000,00 €
Μηχανικοί, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές

Διαβάστε επίσης:  Η πολιορκία και η παράδοση των Καλαβρύτων

Μηχανικός δεν έκοψε αποδείξεις αξίας 1,7 εκατ. ευρώ, αρχιτέκτων στην Αθήνα με ανακριβείς δηλώσεις απέκρυψε εισοδήματα 827.128 ευρώ, κατασκευαστής που αύξησε την περιουσία του περίπου κατά 1 εκατ. ευρώ είναι μεταξύ άλλων στα ευρήματα της ΑΑΔΕ

Πολιτικός μηχανικός που δραστηριοποιείται στην περιοχή της ανατολικής Αττικής, υπέπεσε σε παραβάσεις μη έκδοσης, ανακριβούς έκδοσης και μη καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1.751.032,66 €., ενώ απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.734.844,99 €.
Αρχιτέκτων–μέλος νομικού προσώπου στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, υπέβαλε ανακριβείςδηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με αποκρυβείσα ύλη ύψους 827.128,80 €.
Ατομική επιχείρηση κατασκευής κτιρίων στην περιοχή των βορείων προαστίων υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας έσοδα ύψους 802.728,32 €.
Κατασκευαστική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή Λασιθίου έλαβε 13 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 190.275,00 €.
Κατασκευαστής που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, προσαύξησε την περιουσία του από εμφανή ή μη προσδιορισμένη πηγή κατά ποσό 921.633,68 €.
Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αττικής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.192,94€
Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημοσιογράφοι

Μεγάλα «λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι και στον τομέα αυτό. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δικηγόρου από τη Θεσσαλονίκη που «έκρυψε» εισοδήματα 2,5 εκατ. ευρώ

Ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην περιοχή της Αθήνας, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.970.000 €.
Δικηγόρος των Αθηνών δεν εξέδωσε και εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 70.595,59 €, και υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με αποκρυβείσα ύλη ύψους 517.745,95 €.,
Δικηγόρος της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.537.604 €, από μη προσδιορισμένη πηγή.
Λογιστής της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ποσού 754.860 €.
Επιτηδευματίας που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες παροχής συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης, δεν δήλωσε εισοδήματα συνολικού ύψους 2.619.258,06 €.
Ελεύθερος επαγγελματίας (δημοσιογράφος) απέκρυψε εισοδήματα ύψους 518.305,75€
Ελεύθερος επαγγελματίας (Δικηγόρος) της ευρύτερης περιοχής Αθηνών, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς, φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 232.679,01€ ., ενώ δεν απέδωσε Φ.Π.Α. ύψους 9.542,68€