ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 26 Μαρτίου

112
Ελλάδα, 2000, μέλος,Συνθήκη Σένγκεν,

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ!

Το 2000 η Ελλάδα γίνεται πλήρες μέλος της Συνθήκης του Σένγκεν, που έχει ως στόχο την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, υπηκόους των κρατών που υπέγραψαν τη Συμφωνία, καθώς και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία.

Διαβάστε επίσης:  Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Πουλόπουλος