Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
34 C
Athens

Συνταξιούχοι: Αναδρομικά έως 16.500 ευρώ το Πάσχα σε 65.000 δικαιούχους

Αναδροµικά 60 µηνών (έως 16.500 ευρώ) θα τρέξουν το δίµηνο Απριλίου – Μαΐου από τον επανυπολογισµό σε κύριες και επικουρικές συντάξεις σε 65.000 ασφαλισµένους, οι οποίοι θα λάβουν τις διαφορές που προκύπτουν από τη σύνταξή τους σε σχέση µε τους αυξηµένους συντελεστές υπολογισµού του νόµου Βρούτση για τα επιπλέον των 30 ετών ασφάλισης.

Επανυπολογισµός κύριων και επικουρικών για 60 µήνες – Τα 15 Ταµεία που αφορούν
Οι δικαιούχοι των αναδροµικών που εκκαθαρίζει αυτή την περίοδο ο ΕΦΚΑ προέρχονται από 15 Ταµεία. Οι πρώτοι που θα λάβουν αναδροµικά είναι 2.000 ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ και στο τέλος Απριλίου µε τις συντάξεις τους και άλλοι 12.000 πρώην τραπεζικοί υπάλληλοι.

Τον Μάιο θα ακολουθήσει η µεγάλη «φουρνιά» σε συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επίσης, τα αναδροµικά αφορούν και µέρος της παράλληλης ασφάλισης για γιατρούς, µηχανικούς και δικηγόρους µε σύνταξη από ∆ηµόσιο, ΤΣΜΕ- ∆Ε, ΤΣΑΥ και Ταµείο Νοµικών, αλλά και δηµόσιους υπαλλήλους µε παράλληλη απασχόληση και ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, λόγω ύπαρξης ∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών (∆ΠΥ).

Παραδείγματα

Ασφαλισµένος µε 40 χρόνια, εκ των οποίων τα 25 παράλληλα σε δύο Ταµεία, µε συντάξιµο µισθό έστω 1.500 ευρώ, δικαιούται είτε δύο ανταποδοτικές συντάξεις µε τους συντελεστές των 40 ετών και των 25 ετών ασφάλισης είτε µία ανταποδοτική για τα 40 έτη και προσαύξηση σύνταξης για τα 25 έτη παράλληλης ασφάλισης.

Ειδική κατηγορία οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου (παλαιοί συνταξιούχοι) και ανήκουν σε δύσκολες περιπτώσεις µε ελλιπή στοιχεία για τον προσδιορισµό του χρόνου ασφάλισής τους. Σε αυτή ανήκουν περίπου 220.000 συνταξιούχοι, στους οποίους ο αρχικός επανυπολογισµός που έγινε µε τον νόµο Κατρούγκαλου έβγαλε αποκλίσεις ετών και αποδοχών σε ποσοστό πάνω από 5%, που ήταν το αποδεκτό όριο που έθετε η τότε εγκύκλιος για να προχωρήσει ο επανυπολογισµός.

Οι 220.000 παλαιοί συνταξιούχοι θα έχουν επανυπολογισµό και θα δουν ένα µέρος της σύνταξης να αποκόβεται και να µετατρέπεται σε ποσόν προσωπικής διαφοράς µε τα ποσοστά του νόµου Κατρούγκαλου. Οπως εκτιµούν όµως στον ΕΦΚΑ, για 40.000, ίσως και παραπάνω, θα προκύψουν αυξήσεις στην τσέπη, που θα υπερκαλύψουν την προσωπική διαφορά. Σε ό,τι αφορά τον επανυπολογισµό των επικουρικών συντάξεων, ιδιαίτερα ευνοηµένοι θα είναι οι ασφαλισµένοι των τραπεζών, οι οποίοι είχαν επικουρική σύνταξη µε υψηλές εισφορές πάνω από 6%, καθώς και του π. ΤΕΑΠΕΡΤ µε εισφορές 16%.

Υπολογισµός

Για τις αιτήσεις από 1ης.1.2015 και µετά (νόµος Κατρούγκαλου), οι επικουρικές έχουν διπλό υπολογισµό, έναν για τα έτη ασφάλισης έως το 2014 και έναν για τα έτη από 1ης.1.2015 και µετά. Τα έτη έως το 2014 υπολογίζονται µε ποσοστό αναπλήρωσης 0,45%, ενώ από το 2015 η επικουρική υπολογίζεται µε βάση τις εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισµένοι και ανάλογα µε την ηλικία που συνταξιοδοτούνται.

Η προσαύξηση των επικουρικών συντάξεων για τις επιπλέον εισφορές αφορά το πρώτο κοµµάτι της σύνταξης για τα έτη ασφάλισης έως το 2014 και θα υπολογιστεί επί των συντάξιµων αποδοχών της περιόδου 2002-2014. Για παράδειγµα, συνταξιούχος µε επιπλέον εισφορά επικουρικής 3% (σύνολο 9% µε την κανονική εισφορά 6%) που συνταξιοδοτήθηκε στα 62 το 2020 µε µειωµένη, έχοντας συµπληρώσει 30 έτη ασφάλισης και µε συντάξιµες αποδοχές 1.870 ευρώ, πήρε επικουρική 184 ευρώ, ενώ για τα 24 έτη έως το 2014 δικαιούται προσαύξηση 101 ευρώ.

Αλλος συνταξιούχος της Alpha Bank, που αποχώρησε το 2021 µε 35 έτη (πλήρης σύνταξη) σε ηλικία 60 ετών, µε συντάξιµο µισθό 4.269 ευρώ έως το 2014 και επιπλέον εισφορά 6% (σύνολο 12%), παίρνει επικουρική 635 ευρώ και δικαιούται προσαύξηση 519 ευρώ µε αναδροµικά 18.673 ευρώ. Μετά την αύξηση η επικουρική του σύνταξη θα ανέλθει στα 1.154 ευρώ.

Ολυµπιακή Αεροπορία και ΗΣΑΠ

Μέσα στον τρέχοντα µήνα αποδόθηκαν αναδροµικά κατά µέσον όρο 4.600 ευρώ σε 6.465 συνταξιούχους της τέως Ολυµπιακής Αεροπορίας και του ΗΣΑΠ, κατά µέσον όρο από 600 – 63.705 ευρώ. Συνολικά, πιστώθηκαν σε 6.465 συνταξιούχους της τέως Ολυµπιακής Αεροπορίας ποσά ύψους 29.889.555,15 ευρώ, τα οποία αφορούν αναδροµικά από επανυπολογισµό συντάξεων για παράλληλη ασφάλιση. Συνεπώς, έκαστος από τους ανωτέρω συνταξιούχους θα λάβει περίπου 4.600 ευρώ κατά µέσον όρο. Σηµειώνεται ότι το εγχείρηµα του επανυπολογισµού είναι ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο, καθώς κάθε κατηγορία ασφαλισµένων έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα αναδροµικά έλαβαν οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν µε 35, 38 και 40 έτη ασφάλισης, καθώς σε αυτά τα έτη τα ποσοστά αναπλήρωσης ενισχύθηκαν σηµαντικά µε τον νόµο Βρούτση.

Οι επανυπολογισµοί αυτοί ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2019 και µετά. ∆ηλαδή, όσοι περιµένουν αυξήσεις από τον επανυπολογισµό θα τις πάρουν µε αναδροµικά άνω των τεσσάρων ετών, 54 µηνών έως τον Απρίλιο (Οκτώβριος 2019 – Απρίλιος 2024). Σύµφωνα µε το Ενιαίο ∆ίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝ∆ΙΣΥ), το 1/3 των παραπάνω αναδροµικών ψαλιδίστηκε από την Εφορία, καθώς οι κρατήσεις κυµαίνονται από 20% – 26%. Το ενιαίο δίκτυο ζητεί οι φόροι που αναλογούν στους δικαιούχους να επιµεριστούν τµηµατικά, ανά έτος οφειλής από το 2019 έως το 2023. Επίσης να προκύψει ο όποιος πρόσθετος φόρος και να καταβληθεί σε σχέση µε το κάθε έτος και όχι ως συνολικό ποσόν, µε βάση τη φορολογική κλίµακα που ισχύει για κάθε συνταξιούχο χωριστά, ανάλογα µε το ετήσιο εισόδηµά του. Ετσι, θα είναι µικρότερη η επιβάρυνση για χιλιάδες δικαιούχους και ταυτόχρονα θα επιβληθεί η όποια φορολόγηση, µε όρους δικαιοσύνης.

Κρίνονται στο ΑΕ

Την επόµενη εβδοµάδα 17 Απριλίου το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο (ΑΕ∆) αναµένεται να εκδώσει απόφαση για τις περικοπές στα ∆ώρα και στο 11µηνο στις επικουρικές συντάξεις. Συνολικά έχουν προσφύγει 350.000 ασφαλισµένοι, οι οποίοι διεκδικούν την επιστροφή µέρους των ∆ώρων όπως έγινε και στις κύριες συντάξεις, όπου επιστράφηκαν αναδροµικά και σε δόσεις οι αντίστοιχες περικοπές Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016. Το θέµα οδηγήθηκε στο Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο µετά τις διαφορετικές αποφάσεις των δύο ανωτάτων δικαστηρίων (Αρειος Πάγος και Συµβούλιο της Επικρατείας), που αφορούσαν το ενδεκάµηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 και όχι το συνολικό διάστηµα για το οποίο έχουν προσφύγει οι συνταξιούχοι.

Ο Αρειος Πάγος έκρινε οµόφωνα πως οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τοµέα, σε ό,τι αφορά τα ∆ώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας για το 11µηνο από το 2015 έως το 2016, είναι συνταγµατικές. Το σκεπτικό του δικαστηρίου στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι περικοπές έγιναν για την εξυπηρέτηση θεµάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, που άπτονται του δηµόσιου συµφέροντος, καθώς σχετίζονται µε την οικονοµική διάσωση της χώρας. Αντιθέτως, το ΣτΕ έχει κρίνει ότι είναι αντισυνταγµατικές οι περικοπές για τα δώρα και το επίδοµα αδείας που έγιναν µε βάση τους νόµους για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή το 2012, αλλά και για το 11µηνο ανάµεσα στο 2015 και το 2016. Ετσι -στις 17 Απριλίου- το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο καλείται να λύσει το συγκεκριµένο θέµα.

Σηµειώνεται ότι µετέχουν οι πρόεδροι των Ανώτατων ∆ικαστηρίων της χώρας και µέλη τους. Η κυβέρνηση -προσώρας- αποφεύγει να δεσµευθεί για κάτι ανάλογο, επικαλούµενη το υψηλό κόστος µιας τέτοιας απόφασης, καθώς η πλήρης απόδοση των αναδροµικών κοστίζει περί τα 2,5 δισ. ευρώ. Από το συγκεκριµένο ενδεκάµηνο -οι περικοπές του οποίου κρίθηκαν αντισυνταγµατικές- επεστράφησαν αναδροµικά τον Οκτώβριο του 2020 µόνο οι µειώσεις που αφορούσαν τις κύριες συντάξεις. Οι διεκδικήσεις αφορούσαν 723 εκατοµµύρια για τα αναδροµικά των επικουρικών και 1,875 δισ. ευρώ για τα ∆ώρα δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής

Τα πιο πρόσφατα στη κατηγορία

Ρεύμα: “Κοκκινίζουν” τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια

Νέες αυξήσεις που αγγίζουν το 20% διακρίνονται στον ορίζοντα για τα πράσινα και τα κίτρινα κυμαινόμενα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Ιούλιο,...

Μπελέρης: Παραμένει στη φυλακή μέχρι τον Οκτώβριο

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας και ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Φρέντυ Μπελέρης, θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την σημερινή απόφαση του αλβανικού...

Στα ύψη η αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ – Ανακοινώνουν υποψηφιότητες Δούκας-Γερουλάνος

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την «μητέρα των μαχών» στο ΠΑΣΟΚ, τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι...

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχει τέλος ο εσωκομματικός εμφύλιος – Στα πρόθυρα νέας διάσπασης το κόμμα...

Συνεχίζεται ο εσωκομματικός χαμός στον ΣΥΡΙΖΑ με όλους να στρέφονται εναντίον όλων και το ενδεχόμενο νέας διάσπασης να είναι πιο κοντά από ποτέ. Εάν...

Έχετε πάρει χαμπάρι τι έρχεται από 1η Ιουλίου στα επαγγελματικά;

«Πρεμιέρα» της εξαήμερης εργασίας και… όποιος αντέξει Από την 1η Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο περίφημος «εργασιακός νόμος Γεωργιάδη» που προβλέπει την υπό...

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Εβδομάδα καταβολής των συντάξεων Ιουλίου – Όλες οι πληρωμές έως...

Συνολικά 2.319.647.462 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.186.372 δικαιούχους, από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ...

Ακρίβεια: 8 όπλα κατά της αισχροκέρδειας

Ο πληθωρισμός στατιστικά μπορεί να υποχωρεί, εντούτοις οι τιμές σε βασικά προϊόντα και κυρίως στα τρόφιμα έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα. Το ζήτημα που πλέον...

Βρείτε μας

7,826ΥποστηρικτέςΚάντε Like
133ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,245ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Λαϊκό Θέατρο Σκιών

Τα νέα και τα βίντεο του Καραγκιόζη

Διαβάστε Επίσης

Συντάξεις χηρείας: Κίνδυνος για νέο “κύμα” αναδρομικών λόγω των περικοπών

Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται στο υπουργείο Εργασίας με στόχο να δώσουν οριστικά λύση στο...

Γεωργιάδης: Με ταχύτητα το “ξεπάγωμα” των τριετιών – Χωρίς αναδρομικότητα

Στο «ξεπάγωμα» των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024 και κάθε επιδόματος προϋπηρεσίας που...

Αναδρομικά: Πώς δηλώνονται – Άνοιξε η πλατφόρμα

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για εισοδήματα ή αναδρομικά που έλαβαν, έχουν συνταξιούχοι,...

Ο Τσίπρας δεσμεύτηκε σε συνταξιούχους για 13η σύνταξη και αναδρομικά

Συνάντηση με συνταξιούχους σε καφενείο στο Αιγάλεω είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης...