Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου: Προσλήψεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού

0
144

Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συστηµατική Ανασκαφική έρευνα στη θέση «Καλό Χωράφι» Σισσών του ∆. Μυλοποτάµου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου» που εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, ∆. Μυλοποτάµου, Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων

Πρόκειται για:

ΠΕ Αρχαιολόγος  1 θέση

ΠΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΟΜΑ∆Α Α) 1 θέση

∆Ε Εργατοτεχνίτης και ελλείψει αυτού ΥΕ Ειδικευµένος Εργάτης 1 θέση

Δείτε αναλυτικά εδώ

Διαβάστε επίσης:  Προσλήψεις στον Δήμο Βριλησσίων