Απολυτίκιο της ημέρας: Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας (βίντεο)

33

Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Στήλη ἔμψυχος τῆς ἐγκρατείας, στῦλος ἄσειστος τῆς Ἐκκλησίας Στυλιανὲ ἀνεδείχθης μακάριε· ἀνατεθεὶς γὰρ Θεῷ ἐκ νεότητος κατοικητήριον ὤφθης τοῦ Πνεύματος. Πάτερ ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Διαβάστε επίσης:  Δυτική Αττική: Στους 16 οι νεκροί από τη φονική κακοκαιρία