Απολυτίκιο της ημέρας: Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού

0
29

14 Σεπτεμβρίου 2016
Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
Ἦχος α’.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Διαβάστε επίσης:  Απολυτίκιο της ημέρας: Άγιοι Αββάδες εν τη μονή του Αγίου Σάββα αναιρεθέντες, των λεγομένων Μαύρων(βίντεο)