Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

224
Britannica, άνδρας, γυναίκα,

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας!

Στην πρώτη εγκυκλοπαίδεια

Britannica του 1768

διάβαζες: «Γυναίκα – Το θηλυκό του άντρα».

Διαβάστε επίσης:  Μπαλαδόφατσα